Convocatòria 2012 sobre activitats culturals de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona (DIBA) obre convocatòria de subvencions per activitats destinades al foment de la gestió de la diversitat cultural, la dinamització cultural i artística i l’impuls de les tendències culturals contemporànies per a l’any 2012 als municipis de la Província de Barcelona.

Convocant: Diputació de Barcelona

Data de publicació: 31/05/2012

Termini: 29/05/2012 - 10/07/2012

Contingut:

Requisits mínims: (cal tenir entre els seus objectius un mínim de dos):

- Foment del patrimoni cultural immaterial.

- Accés a la cultura dels col·lectius amb risc d’exclusió social.

- Interculturalitat.

- Esdeviments culturals singulars.

- Prospectiva en noves tendències culturals.

Període execució: projectes o activitats desenvolupats durant el període comprès entre el 1 de gener al 31 de desembre de 2012.

Beneficiaris: associacions, fundacions, entitats i institucions, sense ànim de lucre del món de la cultura amb seu social a la Província de Barcelona. Queden exclosos els ens i les institucions públiques.

Consignació pressupostària: 120.000 euros. L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà dels 5.000 EUR i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària. En qualsevol cas, no es podrà atorgar un import superior al del 20% del cost dels projectes o activitats subvencionades.

Àmbit:
  • Cultura i esports

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases