Convocatòria_EU Aid Volunteers

La Comissió Europea obre convocatòria amb l'objectiu de millorar les capacitats de les organitzacions d'enviament i d'acollida partícips en la Iniciativa de Voluntaris/àries de la UE per preparar i donar resposta a crisis humanitàries.

Convocant: Comissió Europea

Data de publicació: 08/03/2017

Termini: 08/03/2017 - 03/07/2017

Contingut:

 Accions subvencionables

 • Assistència tècnica
  • assessorament i tutoria del personal assalariat de l'organització d'enviament principal 
 • Desenvolupament de capacitats
  • cursos de formació destinats a formadors/tutors/assessors/agents multiplicadors de països tercers
  • viatges d'estudi del personal assalariat principal o dels voluntaris de països tercers, amb estances de fins a tres mesos en organitzacions sol·licitants o organitzacions sòcies europees
 • Operacions humanitàries de desenvolupament de les capacitats tècniques centrades en: 
  • metodologies d'avaluació de necessitats i gestió de la informació
  • gestió del risc de catàstrofes
  • reducció del risc de catàstrofes i preparació davant d'elles
  • resposta a la crisi (i sectors relacionats)
  • vinculació entre l'ajuda d'emergència, la rehabilitació i el desenvolupament
  • capacitat de resistència i adaptació al canvi climàtic

 

Objectius a assolir

 • Gestionar el risc de catàstrofes, així com millorar-ne la prevenció i les accions de resposta;
 • Potenciar la vinculació entre els serveis d’emergència, rehabilitació i desenvolupament;
 • Reforçar el voluntariat local de tercers països;
 • Facilitar l’obtenció de la certificació necessària per participar en les iniciatives de voluntariat;
 • Millorar la transmissió d’alertes a les comunitats locals.

Àmbit:
 • Drets humans i solidaritat
 • Voluntariat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Europeu

Bases