Subvencions per a activitats culturals i socials 2012 de l'Ajuntament de Tiana

L'Ajuntament de Tiana fa pública la seva oferta d'ajuts econòmics a les activitats culturals i socials de l'any 2012.

Convocant: Ajuntament de Tiana

Data de publicació: 31/05/2012

Termini: 31/05/2012 - 20/06/2012

Contingut:

Sol·licitants: Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats culturals i socials, les entitats i associacions sense finalitat lucrativa, que radiquin en el terme municipal de Tiana i figurin inscrites en el registre d'entitats ciutadanes del Municipi, o en tràmit d’inscripció, i hagin acreditat degudament les despeses de l’any anterior, si és el cas.

Import subvencionable: import total pressupostat (20.000 euros)

a) Per activitat ordinària no ultrapassarà el 50% del seu cost, tot i que s’hagi de justificar el 100% del cost. En els casos que s’ultrapassi aquest límit, s’haurà de justificar a l’expedient la necessitat de fer-ho.
b) Per activitat extraordinària serà com a màxim el 25% de l’import de la subvenció per a activitat cultural o social ordinària, llevat de supòsits extraordinaris, degudament justificats.

Més informació: al web de la convocatòria de l'Ajuntament.

Àmbit:
  • Participació
  • Atenció social
  • Cultura i esports
  • Veïnal
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases