Subvencions per assistències tècniques en cooperació al desenvolupament DIBA 2012

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona ha obert la convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Convocant: Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona

Data de publicació: 18/07/2012

Termini: 11/07/2012 - 08/09/2012

Contingut:

Objectiu: fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les entitats beneficiàries en la cooperació al desenvolupament i en el desenvolupament de la cohesió social i la millora de la qualitat de vida en els territoris on intervenen, així com l’impacte del projecte en els municipis de Barcelona que hi participen.

* Les subvencions s’hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2012 al 30 de juny de 2014.

Àmbits temàtics preferents:
- Governança local.
- Desenvolupament rural, sector agroalimentari.
- Turisme.
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús comunitari.
- Recollida de residus i neteja viària.
- Gestió del cicle de l’aigua.
- Coneixement i innovació.

Àmbits geogràfics preferents:
- Amèrica del Sud.
- Mediterrània Sud-Occidental.

Requisits dels participants:
- Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona.
- Partenariat format per actors publico – privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Projectes amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi, l’entitat sol·licitant i, almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial i un govern local o regional de país destinatari de l’acció.

Actuacions subvencionables:
· Enfortiment institucional dels socis públics del país destinatari de l’acció.
· Gestió de serveis públics locals.
· Foment de la Responsabilitat Social Corporativa.
· Elaboració de Plans Estratègics Sectorials o Territorials.
· Promoció de mètodes gerencials moderns.
· Establiment de canals de comercialització i impuls dels mercats locals.
· Promoció de l’associacionisme, la creació d’empreses, la cooperació empresarial i la col·laboració público-privada.
· Foment de la transferència tecnològica i de coneixement a empreses.
· Investigació i Desenvolupament.
· Foment de l’emprenedoria verda i/o social.

Pressupost total: 300.000 euros (l’import individualitzat de les subvencions no superarà els 50.000 EUR i la quantia sol·licitada no podrà superar el 70% del cost total del projecte).

Termini sol·licituds: 8 de Setembre (60 dies des de l'endemà de la publicació al BOPB - 10 de Juliol 2012).

Més informació i formularis: al web del Departament.

Àmbit:
  • Drets humans i solidaritat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases