Subvencions de l'Institut de la Joventut

Des de Injuve, l'Institut de la Joventut s'obre convocatòria per a subvencionar programes dirigis a joves d'entre 14 i 30 anys, destinats a donar suport el moviment associatiu juvenil i la seva participació social, així com al foment de programes que facilitin l'autonomia i promoguin la igualtat d'oportunitats dels i les joves.

Convocant: Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat

Data de publicació: 12/06/2012

Termini: 13/06/2012 - 13/07/2012

Contingut:

Qui les pot sol·licitar?

 1. Associacions juvenils, Federacions o Confederacions d'Associacions Juvenils.
 2. Seccions Juvenils d'entitats socials o organitzacions no governamentals dedicades a qüestions juvenils.
 3. Entitats prestadores de serveis a la joventut, que realitzin habitualment activitats en favor de la joventut

 

Programes de la convocatòria

 

 1. Programes adreçats a donar suport al moviment associatiu juvenil i la seva participació social
 • Objectiu: contribuir en el manteniment, funcionament i equipament així com en les activitats habituals de les entitats i organitzacions.
  • El manteniment i funcionament inclou el finançament de les següents despeses:
   • Contractació del personal de l'entitat.
   • Reunions dels òrgans de govern.
   • Les originades per la pertinença a Organismes internacionals.
   • Les derivades del local en que s'ubiqui la seu social de l'entitat.
 1. Programes d'intervenció que facilitin l'autonomia i promouin la igualtat d'oportunitats dels i les joves
 • Objectiu: la intervenció directa de les associacions juvenils i de les entitats prestadores de serveis a la joventut, en les diferents àrees amb major risc de marginació juvenil, a través de les següents actuacions:
  • Actuacions que possibilitin l'emancipació dels i les joves a través de l'accés a la formació, a l'ocupació i a l'autoocupació.
  • Actuacions que promoguin entre la joventut hàbits de vida saludable, i fomentin accions per a la prevenció de malalties de transmissió sexual, embaraços no desitjats, consum de drogues, alcoholisme, tabaquisme i transtorns de la conducta alimenària.
  • Actuacions que promoguin la participació de la joventut a través de l'associacionisme i la cooperació al desenvolupament, i que garanteixin el voluntariat com a part de la promoció de la participació ciutadana i sensibilitzin sobre el valor i la importància del voluntariat.
  • Actuacions que desenvolupin valors de convivència, diversitat i drets humans, i actuacions destinades a afavorir el coneixement mutu i l'apreci de la diversitat, a promocionar valors cívics i d'una cultura de pau, així com a millorar la integració i capacitació dels immigrants.
  • Actuacions que desenvolupin programes de sensibilització, per a prevenir i eradicar la violència de gènere i per raó de la orientació sexual.
  • Actuacions del moviment associatiu juvenil relacionades amb la cultura, l'oci i el temps lliure i la conservació del medi ambient.

Àmbit:
 • Participació
 • Sanitat
 • Medi ambient
 • Estructura i equipaments
 • Drets humans i solidaritat
 • Educació i formació
 • Infància i joventut
 • Voluntariat
 • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases