Subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes amb necessitats educatives especials 2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esportsconvoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especiales, durant el curs escolar 2017-2018.

Convocant: Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Data de publicació: 11/09/2017

Termini: 12/09/2017 - 09/10/2017

Contingut:

Actuacions educatives subvencionables

  1. Desenvolupament de les capacitats i adquisició de les competències bàsiques.
  2. Promoció del desenvolupament integral en aspectes com la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, coneixement i exercici dels drets de les persones amb discapacitat, interdependència, vida autònoma i independent.
  3. Participació i inclusió en tots els àmbits de la societat.
  4. Manteniment de la seva actualització en els àmbits educatiu, social, personal, cultural i laboral, d'acord amb les seves expectatives, necessitats i interessos.
  5. Formació dirigida a l'orientació i preparació per a la inserció laboral.
  6. Reforç en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Àmbit:
  • Educació i formació

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases