Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a les organitzacions associades de distribució d'aliments 2020

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions destinades a sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge en què incorrin les organitzacions associades de distribució (OAD) dels aliments, en el marc de el Programa 2020 sobre ajuda alimentària de Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides a Espanya.

Convocant: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 11 Novembre, 2019
Termini convocatòria: 
12/11/2019 fins 26/11/2019
Àmbit: 
Atenció social
Estructura i equipaments
Drets humans i solidaritat
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Beneficiaris

Les organitzacions associades de distribució: organitzacions de dimensió nacional, sense ànim de lucre, que reben en els seus centres d'emmagatzematge i distribució dels aliments adquirits pel Fons Espanyol de Garantia Agrària de les empreses subministradores que hagin resultat adjudicatàries de les licitacions i els distribueixen a les organitzacions associades de repartiment.

Quantia

La quantia de la subvenció que correspongui a cada organització associada de distribució en el programa d'ajuda alimentària 2020, serà el 5 per cent de les despeses de compra dels aliments que el Fons Espanyol de Garantia Agrària posi a la seva disposició, per la seva distribució a les organitzacions associades de repartiment.