X Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament

La Universitat de Girona (UdG) obre una nova edició d'aquesta convocatòria, que té per objectiu donar suport econòmic a projectes de cooperació per al desenvolupament i facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en aquestes actuacions.

Convocant: Universitat de Girona

Data de publicació: 01/05/2012

Termini: 01/05/2012 - 31/05/2012

Contingut:

Seran subvencionables aquells projectes que es basin en la realització d’activitats de cooperació per al desenvolupament pertinents a algun dels següents àmbits:

 • l’alfabetització i l’educació fonamental
 • l’eradicació de la pobresa
 • la promoció de la salut
 • la cobertura de les necessitats socials i la infraestructura bàsica
 • el desenvolupament del teixit associatiu
 • el foment de la pau
 • la sostenibilitat ambiental
 • la capacitat d’emprendre
 • la promoció dels drets humans
 • els drets de les dones
 • els drets dels pobles indígenes
 • la protecció a la infància
 • el foment d’un comerç just i solidari
 • accions que promoguin l’equitat científica i tecnològica

 

La convocatòria s’obre amb dues modalitats:

 1. Projectes
 • Ajuts a projectes d’iniciació
 • Ajuts a projectes ja iniciats
 • Ajuts a projectes consolidats
 1. Mobilitat al país de destinació

Àmbit:
 • Drets humans i solidaritat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases