Tots els Finançaments Subvencions

Noia al tren_Nacho Rascón_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat 2017

Termini: 01/09/2017 fins 22/09/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el Programa TLN Mobilicat, obre convocatòria d'ajuts a projectes que facilitin als joves la construcció d'un itinerari personalitzat i eficient entre l'aprenentatge i l'ocupació.

Estudiants_Universidad Europa de Madrid_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiants universitaris 2017

Termini: 08/09/2017 fins 22/09/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per al finançament d'activitats realitzades per associacions juvenils i federacions i confederacions d'estudiants en l'àmbit universitari.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a activitats d'educació en el lleure

Termini: 25/08/2017 fins 25/09/2017

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre de la ciutat que treballin amb projectes juvenils.

Drogues.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències

Termini: 25/08/2017 fins 25/09/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern espanyol convoca subvencions per a centres nacionals de I+D públics i privats sense ànim de lucre.

Teulada_Francisco Ramirez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les entitats que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 2017

Termini: 06/07/2017 fins 29/09/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb la finalitat de prevenir situacions de risc d'exclusió residencial.

Mans acollidores. Font: Pixabay

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions de famílies acollidores i adoptives 2017

Termini: 10/08/2017 fins 29/09/2017

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció convoca subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Ajuntament de Reus.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a entitats que fomentin la solidaritat i cooperació al desenvolupament a Reus

Termini: 25/08/2017 fins 29/09/2017

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Pintures_Mari Paz Molina_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs 2017

Termini: 15/07/2017 fins 30/09/2017

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions en inversions per rehabilitació d'equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del IRPF

Termini: 01/09/2017 fins 30/09/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca ajuts adreçats a la Creu Roja Espanyola i a entitats i organitzacions no governamentals.

Llibreta_Rosa y Dani_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament 2017

Termini: 05/09/2017 fins 02/10/2017

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es realitzin durant el període comprès entre la data d'aquesta resolució i el 30 de juny del 2018.

Ajudes a projectes d'acció social de la Fundació Mutua Madrileña 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes a projectes d'acció social de la Fundació Mutua Madrileña 2017

Termini: 06/09/2017 fins 04/10/2017

La Fundació Mutua Madrileña convoca una nova edició dels seus ajuts per impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida, a Espanya o fora d'Espanya.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al Programa Treball i Formació 2017

Termini: 16/09/2017 fins 05/10/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya convoca subvencions amb la finalitat de combatre l'atur, creant ocupació mitjançant el disseny i la implementació de mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d'atur.

Troncs_jonRo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals 2017

Termini: 16/06/2017 fins 05/10/2017

El Centre de la Propietat Forestal convoca ajuts en l'àmbit de la gestió forestal.

Infància i TIC. Font: Pixabay

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions que afavoreixin l'ús de les TIC per part de l'alumnat amb discapacitat 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions que afavoreixin l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat.

Educació persones adultes

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes amb necessitats educatives especials 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esportsconvoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especiales, durant el curs escolar 2017-2018.

Fundació Pluralismo y Convivencia

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes de la Fundació Pluralismo y Convivencia a comunitats religioses minoritàries locals 2018

Termini: 11/07/2017 fins 09/10/2017

La Fundació Pluralismo y Convivencia convoca ajudes a entitats, comunitats religioses i llocs de culte pertanyents a Federacions de confessions religioses minoritàries.

Aula_srgpicker_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions dirigides a la compensació de desigualtats en educació 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació.

Logotip de la Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l'àmbit de la biodiversitat 2017

Termini: 15/03/2017 fins 16/10/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques 2017

Termini: 26/09/2017 fins 17/10/2017

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions a sales de teatre privades de Catalunya dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018

Termini: 18/09/2017 fins 26/10/2017

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.

Projectes de reflexió al Palau Macaya 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Projectes de reflexió al Palau Macaya 2017

Termini: 12/09/2017 fins 12/11/2017

L'Obra Social La Caixa convoca subvencions a iniciatives i projectes de reflexió, debat i intercanvi d’idees que es puguin dur a terme a un any vista al Palau Macaya.

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

Termini: 02/12/2016 fins 01/12/2017

La Fundació Banco Santander convoca una nova edició d'aquest Programa que té com a finalitat donar suport a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat.

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

Termini: 01/03/2017 fins 31/12/2017

La Fundació Romanillos convoca ajudes per fomentar i incrementar les actuacions de totes aquelles institucions que desenvolupen projectes d'ajuda social, i que cobreixen necessitats no ateses o que complementen les prestacions ofertes per organismes oficials o altres institucions.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Logotip de la Fundació Espavila

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes a persones de la Fundació Espavila

Termini: 01/01/2017 fins 31/12/2017

Seguint una de les finalitats fundacionals, la Fundació Espavila convoca ajudes amb la voluntat de recolzar persones sense recursos per tal que puguin aconseguir els seus objectius.