Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-recerca-i-investigacio-en-la-recerca-de-laigua-2018
Aigua_Pixo7000. Font: Flickr

L'Agència Catalana de l'Aigua convoca subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic, així com per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/10/2018 fins 24/12/2018