Tots els Finançaments Subvencions

Logo Ajuntament de Tarragona

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Tarragona per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat 2016

Termini: 12/05/2016 fins 30/05/2016

L'Ajuntament de Tarragona convoca subvencions adreçades a entitats d'iniciativa social sense afany de lucre que realitzin o desenvolupin activitats i projectes socials relacionats amb la promoció de la igualtat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Ajuts de l'Obra Social La Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Interculturalitat i acció social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de l'Obra Social La Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Interculturalitat i acció social

Termini: 12/05/2016 fins 01/06/2016

L'Obra Social La Caixa convoca subvencions amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Bombolles de colors. Addicció_pacensepatoso_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la realització de programes supracomunitaris sobre addiccions 2016

Termini: 02/05/2016 fins 02/06/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin programes en el camp de les addiccions que afectin a l'àmbit territorial de dues o més comunitats autònomes.

Sangarebougou_VOCES_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a ONGD per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament inclosos els d'educació per al desenvolupament a Espanya

Termini: 21/05/2016 fins 13/06/2016

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca ajuts per a projectes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, tant de desenvolupament, com d'acció humanitària, com d'educació per al desenvolupament a Espanya.

Joves en bicicleta_Dani Alvarez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d'associacions juvenils i entitats prestadores de Servveis a la juventut d'àmbit estatal 2016

Termini: 24/05/2016 fins 15/06/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al foment del moviment associatiu juvenil d'àmbit estatal contribuint al manteniment i funcionament de les seus i infraestructures centrals de les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la juventut.

Economia social i cooperativisme

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions al treball autònom, l'economia social i la responsabilitat social de les empreses

Termini: 25/05/2016 fins 16/06/2016

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses.

AMPA_daniel julià lundgren_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona a les AMPA 2016

Termini: 25/05/2016 fins 17/06/2016

La Diputació de Barcelona convoca subvencions per a associacions de mares i pares d'alumnes de l'àmbit de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

Biodiversitat. Font: fundacion-biodiversidad.es/ca

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a activitats relacionades amb la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament

Termini: 23/05/2016 fins 21/06/2016

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca subvencions a activitats de col·laboració i representació davant l'Administració General de l'Estat, la Unió Europea i les organitzacions de caràcter internacional, relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre i quan s'adequin directament a les finalitat de la Fundació Biodiversitat.

IRPF - Impost sobre la Rena de les Persones Físiques

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del IRPF

Termini: 25/05/2016 fins 25/06/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al finançament de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Camí_ulricha_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a accions de cooperació per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament

Termini: 30/05/2016 fins 29/06/2016

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoquen subvencions per a projectes que impulsin solucions innovadores, ja desenvolupades i testades amb èxit a nivell pilot, per tal d'aplicar-les a major escala buscant un impacte positiu i rellevant en les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la cohesió social.

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

Termini: 06/01/2016 fins 30/06/2016

La Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat convoca ajudes econòmiques a projectes adreçats a persones amb discapacitat per a l'exercici 2016.

Logotip Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina i litoral 2016

Termini: 07/04/2016 fins 15/07/2016

La Fundació Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s'adeqüin directament als fins de la Fundació Biodiversidad.

Programa LIFE 2016. Subprograma Acció pel Clima

news-iconFinançament > Subvenció

Programa LIFE 2016. Subprograma Acció pel Clima

Termini: 02/05/2016 fins 07/09/2016

La Comissió Europea vol donar suport a projectes que desenvolupin formes innovadores per respondre als desafiaments del canvi climàtic a Europa.

Programa LIFE 2016. Subprograma Medi Ambient

news-iconFinançament > Subvenció

Programa LIFE 2016. Subprograma Medi Ambient

Termini: 02/05/2016 fins 15/09/2016

La Comissió Europea convoca LIFE + Medi Ambient que dóna suport a projectes tecnològics que ofereixen importants beneficis ambientals.

AGAUR

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2016-2017

Termini: 15/09/2016 fins 24/10/2016

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca ajuts per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

Termini: 20/09/2016 fins 25/10/2016

L'Obra Social La Caixa engega una nova edició d’aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

Logo del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social per a la comarca del Baix Ebre 2016

Termini: 17/02/2016 fins 31/10/2016

El Consell Comarcal del Baix Ebre convoca ajus econòmics que fomentin projectes o activitats d’interès públic i/o social d'àmbit comarcal.

Monedes. Font: pixabay.com

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter extraordinari

Termini: 15/03/2016 fins 30/11/2016

La Diputació de Tarrragona convoca subvencions a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i fóra de la programació habitual.

Cooperativa obrera tarraconense_Francesc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals

Termini: 23/04/2015 fins 31/12/2016

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Casa d'Andalusia de Cerdanyola del Vallès

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya

Termini: 16/01/2017 fins 15/02/2017

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca subvencions a entitats que durant l'any 2016 hagin dut a terme activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes entre els seus associats i la resta de la població de la seu social de l'entitat.