Tots els Finançaments Subvencions

Ajuts a la societat civil

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts Diplocat per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes 2017

Termini: 06/03/2017 fins 31/03/2017

La Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) convoca una nova edició dels Ajuts Diplocat amb l'objectiu de fomentar la presència d'organitzacions civils catalanes en les organitzacions internacionals del seu àmbit d'actuació.

Arts_Pablo OE._Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals 2017

Termini: 21/03/2017 fins 03/04/2017

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Inserció sociolaboral

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Inserció sociolaboral

Termini: 16/03/2017 fins 05/04/2017

L'Obra Social "La Caixa" obre aquesta convocatòria que té com a finalitat la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat.

Ajuts Carrefour a favor de la infància desfavorida a Espanya 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts Carrefour a favor de la infància desfavorida a Espanya 2017

Termini: 06/03/2017 fins 06/04/2017

La Fundació Solidaridad Carrefour obre nova convocatòria dels seus ajuts per a sis projectes que beneficiïn, directament o indirectament, a un important nombre de persones.

Convocatoria 2017 del programa d'Ajuts a la Investigació en Energia i Medi Ambient de la Fundació Iberdrola

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a la Investigació en Energia i Medi Ambient de la Fundació Iberdrola 2017

Termini: 08/02/2017 fins 07/04/2017

La Fundació Iberdrola España engega aquesta convocatòria "Energía para la Investigación" amb especial dedicació al desenvolupament de les energies renovables, la protecció del medi ambient i el canvi climàtic, així com l'eficiència del sistema energètic.

Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 2017

Termini: 21/02/2017 fins 07/04/2017

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic obre la segona convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH, adreçat a entitats socials que portin a terme projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya.

Diables Igualada_laveudenanuk_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per programacions d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional 2017

Termini: 10/03/2017 fins 08/04/2017

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Cultura convoca subvencions destinades a finançar programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional.

Llibreta_Jonathan Rubio H._Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de la Gerència de Serveis d'Educació a entitats sense finalitat de lucre 2017

Termini: 09/03/2017 fins 08/04/2017

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, convoca subvencions per finançar projectes educatius a favor d'entitats sense finalitat de lucre.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Interculturalitat i acció social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Interculturalitat i acció social

Termini: 06/04/2017 fins 03/05/2017

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Font: http://www.andrena.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts d'Andrena per a projectes de conservació de la biodiversitat 2017

Termini: 01/03/2017 fins 21/05/2017

Andrena organitza una convocatòria d'ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

Termini: 04/05/2017 fins 24/05/2017

L'Obra Social "La Caixa" obre convocatòria amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Gent gran. Font: pircasytrincheras.blogspot.com.es

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria Horizon 2020. “Active & Assisted Living Programme”: solucions integrades per a una vida activa, saludable i independent de la gent gran

Termini: 21/02/2017 fins 24/05/2017

La Comissió Europea convoca subvencions per a projectes de col·laboració innovadors, transnacionals i multidisciplinaris que aportin solucions TIC per a donar suport a la vida activa, saludable i independent de la gent gran.

Globus_ruurmo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria_EU Aid Volunteers

Termini: 08/03/2017 fins 03/07/2017

La Comissió Europea obre convocatòria amb l'objectiu de millorar les capacitats de les organitzacions d'enviament i d'acollida partícips en la Iniciativa de Voluntaris/àries de la UE per preparar i donar resposta a crisis humanitàries.

Programa "Talento Solidario" 2017 de la Fundación Botín

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Talento Solidario" 2017 de la Fundación Botín

Termini: 01/02/2017 fins 03/07/2017

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa "Talento Solidario" adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

Termini: 02/12/2016 fins 01/12/2017

La Fundació Banco Santander convoca una nova edició d'aquest Programa que té com a finalitat donar suport a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat.

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

Termini: 01/03/2017 fins 31/12/2017

La Fundació Romanillos convoca ajudes per fomentar i incrementar les actuacions de totes aquelles institucions que desenvolupen projectes d'ajuda social, i que cobreixen necessitats no ateses o que complementen les prestacions ofertes per organismes oficials o altres institucions.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Logotip de la Fundació Espavila

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes a persones de la Fundació Espavila

Termini: 01/01/2017 fins 31/12/2017

Seguint una de les finalitats fundacionals, la Fundació Espavila convoca ajudes amb la voluntat de recolzar persones sense recursos per tal que puguin aconseguir els seus objectius.