Tots els Finançaments Subvencions

Roda de bicileta. Funcionament_renatotarga_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al manteniment, funcionament i equipament d'associacions i organitzacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d'àmbit estatal

Termini: 10/07/2015 fins 01/08/2015

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions la finalitatdad de les quals sigui el manteniment, funcionament i equipament de les associacions juvenils, organitzacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d'àmbit estatal.

Pa_Susanne Nilsson_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de minimis a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya

Termini: 24/06/2015 fins 04/08/2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimntació i Medi Natural convoca ajuts de minimis per a entitats associatives de Catalunya sense ànim de lucre.

Donar al mà_Pablo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions als Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental

Termini: 23/07/2015 fins 06/08/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca subvencions per a la realització dels Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Residus_Antonio Foncubierta_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Termini: 07/07/2015 fins 06/08/2015

L'Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre i universitats per tal de fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals.

Font: ecodisseny.bcd.es

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment de l'ecoetiquetatge i l'ecodisseny

Termini: 09/07/2015 fins 10/08/2015

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions a empreses i entitats sense ànim de lucre per al foment dels sistemes d'ecoetiquetage i d'ecodisseny.

Contaminació_Elyn Lozano_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

Termini: 09/07/2015 fins 10/08/2015

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions amb l'objectiu d'implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental amb l’objectiu de reduir el cost inicial d’implementació d’aquests sistemes.

Logotip Comissió Europea

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes per a subvencions operatives per a la inclusió social i reducció de la pobresa

Termini: 25/05/2015 fins 24/08/2015

La Comissió Europea convoca subvencions per tal de proporcionar subvencions de funcionament per al 2016 en el Marc dels Acords d'Associació celebrats per al període 2014-2017 i proporcionar una cooperació a llarg termini entre la Comissió Europea i de nivell de xarxes d'ONG de la Unió Europea.

Dona gitana_Nikos Koutoulas_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Projectes de suport a activitats d'integració del poble gitano. Convocatòria de propostes

Termini: 04/05/2015 fins 10/09/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de subvencions per a projectes nacionals o transnacionals de suport en matèria de no discriminació i integració del poble gitano.

Guix_srgpicker_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris

Termini: 23/07/2015 fins 10/09/2015

El Departament d'Ensenyament convoca subvencions per a la realització d'activitats de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Almonds_HealthAliciousNess_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Tercer Programa d'acció en l'àmbit de la salut. Convocatòria de propostes per a accions concretes

Termini: 08/06/2015 fins 15/09/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes per la qual s'atorgarà una contribució financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes.

Literatura. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament

Termini: 01/07/2015 fins 18/09/2015

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la realització de les activitats següents de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català).

Logotip Fundació ONCE

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes adreçats a persones amb discapacitat promoguts per la Fundació Once per a Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat

Termini: 10/01/2015 fins 30/09/2015

La Fundació ONCE obre la seva convocatòria anual d'ajuts econòmics per a programes d'integració social i prestacions socials per a persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial o mental, destacant prioritàriament la formació i l'ocupació, així com l'accessibilitat global i la superació de barreres de qualsevol classe.

Il·luminació LED_Philips Communications_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions en l'àmbit de les infraestructures energètiques transeuropees del mecanisme "Connectar Europa" en el període 2014-2020

Termini: 01/07/2015 fins 30/09/2015

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea engega una convocatòria de propostes per a la concessió de subvencions a projectes que responguin a les prioritats i objectius fixats en el programa plurianual de treball, en l'àmbit de les infraestructures energètiques transeuropees del Mecanisme "Connectar Europa" per al període 2014-2020.

IV Convocatòria anual d'ajuts a projectes d'acció social d ela Fundació Mútua Madrileña

news-iconFinançament > Subvenció

IV Convocatòria anual d'ajuts a projectes d'acció social de la Fundació Mútua Madrileña

Termini: 08/09/2015 fins 01/10/2015

La Fundació Mútua Madrileña engega una nova edició dels seus ajuts anuals per tal de reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat sòcioeconomica i la qualitat de vida de diversos col·lectius desafavorits.

Ajuts per a l'atenció integral de persones amb malalties avançadesi els seus familiars 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a l'atenció integral de persones amb malalties avançadesi els seus familiars 2015

Termini: 13/07/2015 fins 06/10/2015

L'Obra Social La Caixa convoca ajuts amb la finalitat de complementar la resposta a les necessitats i les demandes en les àrees de l’atenció emocional i social a malalts i famílies, de l’atenció al dol i del suport dels equips que atenen persones amb malalties avançades amb pronòstic de vida limitat i/o necessitat d’atenció pal·liativa, mitjançant la creació i la implementació d’un model d’atenció psicosocial-espiritual.

Llàpissos de colors. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2015-2016 (AEU)

Termini: 15/09/2015 fins 22/10/2015

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

Martell justícia. Font: pixabay.com

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria per a projectes de millora dels drets de les persones acusades de delictes 2015

Termini: 01/07/2015 fins 28/10/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes en base el programa de treball anual 2015 del Programa de Justícia.

Convocatòria de propostes per a projectes relatius al programa LIFE 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes per a projectes relatius al programa LIFE 2015

Termini: 15/06/2015 fins 30/10/2015

La Comissió Europea convida a les entitats registrades a la Unió Europea (UE) a presentar propostes de projectes per als subprogrames de Medi Ambient i d'Acció pel Clima.

Logotip del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal al Baix Ebre

Termini: 02/02/2015 fins 31/10/2015

El Consell Comarcal del Baix Ebre obre convocatòria de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Lletres_Juanedc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la tradució d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana

Termini: 30/05/2015 fins 31/10/2015

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per al finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana.

Logotip del Consell Comarcal de la Terra Alta

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a l’organització d’activitats socioculturals d’interès general a la Terra Alta

Termini: 02/02/2015 fins 15/11/2015

El Consell Comarcal de la Terra Alta convoca subvencions per a la realització d’activitats socioculturals d’interès general per a la comarca, que afavoreixin el desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, artístic, social i educatiu entre altres.

Avis_Abel Francés Quesada_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per les obres d’accessibilitat a la llar per a gent gran

Termini: 13/07/2015 fins 21/11/2015

Mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Generalitat de Catalunya convoca subvencions destinades a les obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a la gent gran.

Centre d'art Tarragona. Font: ca.tarragona.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a la demarcació de Tarragona

Termini: 03/03/2015 fins 30/11/2015

La Diputació de Tarragona obre convocatòria de subvencions per al foment de les publicacions locals i comarcals i d’interès per a la demarcació de Tarragona, així com per a la difusió cultural de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, editades durant l’any 2015.

Economia social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

Termini: 28/03/2015 fins 31/12/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria de subvencions per al finançament de les empreses de l’economia social que reverteixin en un creixement i manteniment de l’ocupació a Catalunya.

Cooperativa obrera tarraconense_Francesc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals

Termini: 23/04/2015 fins 31/12/2016

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.