Tots els Finançaments Subvencions

Solidaritat. Terrorisme_Adolfo Lujan / DISO Press_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre dedicades a l'atenció a les víctimes del terrorisme

El Ministeri de l'Interior convoca subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupin algun tipus de programa o projecte relatiu a la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme i de les seves famílies.

Vellesa_fotodiagramas_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts 2015 de la Direcció General de Migracions del Programa de Gent Gran i Dependents

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions per tal de millorar les condicions de vida de la gent gran i/o dependents a l'exterior, mitjançant el suport a centres socials, centres de dia i residències, per a la realització d'activitats de caràcter informatiu, social o assistencial.

Lleida. Font: gl.wikipedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions en diferents línies de l'Ajuntament de Lleida

L'Ajuntament de Lleida obre convocatòria de subvencions en diferents àmbits.

3a. convocatòria SUD Cooperació

news-iconFinançament > Subvenció

3a. convocatòria SUD Cooperació

SUD Energies Renovables, SL engega la tercerac edició de la convocatòria SUD Cooperació, per donar suport a projectes de cooperació que promoguin l’ús de les energies renovables.

Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Concurs de projectes per a la inclusió social a l'Alt Empordà 2015

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convoca una nova edició d'aquest concurs per tal d'atorgar ajut financer a projectes d’inclusió social a desenvolupar en els municipis petits i mitjans de la comarca.

Ajuntament de Tarragona

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Tarragona per a projectes d'entitats en l'àmbit de la discapacitat

L'Ajuntament de Tarragona obre convocatòria de subvencions adreçades a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre que realitzin o desenvolupin activitats i projectes socials relacionats amb la promoció de la igualtat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Rodes de ferrocarril. Funcionament_FJTUrban (sommelier d mojitos)_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats del tercer sector d'àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions destinades al foment del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal, cobrint el manteniment i funcionament de les seus i infraestructures d'associacions, fundacions i entitats d'acció social estatals.

Ajuntament de Sabadell

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell a l'organització dels Casals d'Estiu

L'Ajuntament de Sabadell obre convocatòria de subvencions destinades als esplais i entitats de lleure que realitzin al municipi casals d'estiu per a nens i nenes de 3 a 16 anys.

IRPF - Impost sobre la Rena de les Persones Físiques

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a la realització de programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat obre la seva convocatòria anual per al finançament de programes amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Rena de les Persones Físiques, en l'àmbit de la competència pròpia de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat.

Dominó_Robert Müller_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a programes i activitats adreçats a la gent gran de la ciutat de Girona

L'Ajuntament de Girona obre convocatòria de subvencions per tal de fomentar, promocionar i recolzar la participació de la gent gran, així com donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Guixos_M a n u e l_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants

El Departament d'Ensenyament obre convocatòria de subvencions destinades a la realització de les escoles d'estiu per al professorat de nivell no universitari.

Basílica de Santa Maria, Vilafranca del Penedès_MARIA ROSA FERRE ✿_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la millora dels locals i instal·lacions estables d'entitats

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre convocatòria de subvencions per a la millora de locals i instal·lacions estables d'entitats de caire cultural, esportiu o social de la vila.

Tomàquet. Font: ca.wikipedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitates associatives representatives del sector agrari i alimentari

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari.

Centre Cultural de Ripollet

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions als centres i entitats culturals, representatius d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya

El Departament de Governació i Relacions Institucionals convoca subvencions per dur a terme activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes entre els seus associats i la resta de la població de la seu social de l’entitat.

Diàleg interreligiós_la Veu de Nanuk_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment de la cultura religiosa i el diàleg interreligiós en la societat catalana

El Departament de Governació i Relacions Institucionals convoca subvencions per dur a terme actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l’actualitat religiosa, i per a l’edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós.

Convocatòria a projectes d'Acció social i interculturalitat 2015 de l'Obra Social La Caixa

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria a projectes d'Acció social i interculturalitat 2015 de l'Obra Social La Caixa

L'Obra Social la Caixa obre convocatòria de subvencions amb la finalitat de donar suport a projectes socioeducatius que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, la convivència ciutadana intercultural i la implicació de la comunitat, dirigits a donar resposta als actuals reptes socials.

Camarasa

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats de l'Ajuntament de Camarasa

L'Ajuntament de Camarasa obre convocatòria de subvencions a entitats per al foment de projecte i activitats d’interès públic i social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes.

Contorsionisme_Raúl Ramírez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per a projectes d’internacionalització d’entitats culturals sense ànim de lucre, que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior.

'5 horas con Mario' tanca la Mostra de Teatre de Valldoreix. Fon: Facebook de EMD Valldoreix

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix en l'ambit de la cultura

L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix convoca subvencions per a projectes d’activitats culturals anuals d’Associacions Veïnals i Entitats Culturals que es trobin inscrites en el Registre d’Entitats d’aquesta EMD.

Mar Mediterrani_joan ggk_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a institucions assistencials que prestin ajuda a espanyols en situació de necessitat a l'estranger

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions a institucions assistencials domiciliades a l'exterior.

V Concurs Fundació Vodafone amb #ASPACEnet de Projectes en Tecnologies de Suport i Comunicació

news-iconFinançament > Subvenció

V Concurs Fundació Vodafone amb #ASPACEnet de Projectes en Tecnologies de Suport i Comunicació

#ASPACEnet és una iniciativa de la Confederació ASPACE i amb la col·laboració de la Fundació Vodafone España, la missió de la qual és millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral a través de la tecnologia.

Gent gran. Font: pircasytrincheras.blogspot.com.es

news-iconFinançament > Subvenció

Solucions TIC per a l'autogestió de la vida diària de la gent gran

La Comissió Europea convoca subvencions amb l'objectiu de principal de millorar l'autonomia, la participació en la vida social, les habilitats i l'ocupabilitat de la gent gran.

Lletres_Juanedc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la tradució d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per al finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana.

Ajuts de l'Institut Danone per a la realització de Projectes d'investigació científica

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de l'Institut Danone per a la realització de Projectes d'investigació científica

L'Institut DANONE obre convocatòria d'ajuts per a aquelles propostes sobre Alimentació, Nutrició i Salut en els seus aspectes bàsic, clínic i aplicat a realitzar en institucions o instituts d'investigació públics o universitats privades de l'Estat espanyol.

Solucions tecnològiques per a persones amb autisme. Convocatòria 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Solucions tecnològiques per a persones amb autisme. Convocatòria 2015

La Fundació Orange obre convocatòria per tal de donar suport a noves solucions tecnològiques que ofereixin una resposta pragmàtica a les necessitats de les persones amb autisme i del seu entorn (famílies, professionals, etc.), millorant la seva integració social i la seva qualitat de vida.

Ajuntament de Sabadell

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell a AMPAS de dentres públics per a activitats extraescolars

L'Ajuntament de Sabadell obre convocatòria de subvencions a a ssociacions de mares i pares (AMPAs) de centres educatius públics d'educació primària de la ciutat, per a l' organització i realització d'activitats extraescolars per al curs 2015-2016.

Fundació Bizcabar

news-iconFinançament > Subvenció

Primera Convocatòria d’Ajudes Econòmiques de la Fundació Bizcabar

La Fundació Bizcabar convoca la seva primera edició de convocatòries per a entitats que treballen amb col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i l'exclusió social.

Logotip Fundació ONCE

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes adreçats a persones amb discapacitat promoguts per la Fundació Once per a Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat

La Fundació ONCE obre la seva convocatòria anual d'ajuts econòmics per a programes d'integració social i prestacions socials per a persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial o mental, destacant prioritàriament la formació i l'ocupació, així com l'accessibilitat global i la superació de barreres de qualsevol classe.

Festa Major de Solsona. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per activitats culturals i socials de la comarca del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès obre convocatòria d'ajuts per a persones físiques, jurídiques, ajuntaments, entitats locals i entitats legalment constituïdes, que impulsin o desenvolupin activitats de caire social o cultural a la comarca del Solsonès.

Literatura. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la realització de les activitats següents de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català).

Fundació Universia i Fundació Konecta

news-iconFinançament > Subvenció

IV Convocatòria d'ajuts a projectes inclusius

La Fundació Universia i la Fundació Konecta convoquen ajuts econòmics per a la realització de Projectes que tinguin la finalitat de fomentar i promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat.

Logotip Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental

La Fundació Biodiversidad obre convocatòria de subvencions per a la realizació d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental.

Vaca_patri del sol_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions estatals a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca subvencions destinades a la compensació dels costos de les actuacions de prevenció, control, lluita o eradicació de malalties dels animals incloses en programes o actuacions sanitaris.

Logotip Institut Ramon Llull

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació d’artistes vius de Catalunya.

Literatura. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la realització de les activitats següents de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català).

Logotip del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal al Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre obre convocatòria de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Lletres_Juanedc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la tradució d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per al finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana.

Logotip del Consell Comarcal de la Terra Alta

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a l’organització d’activitats socioculturals d’interès general a la Terra Alta

El Consell Comarcal de la Terra Alta convoca subvencions per a la realització d’activitats socioculturals d’interès general per a la comarca, que afavoreixin el desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, artístic, social i educatiu entre altres.

Centre d'art Tarragona. Font: ca.tarragona.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a la demarcació de Tarragona

La Diputació de Tarragona obre convocatòria de subvencions per al foment de les publicacions locals i comarcals i d’interès per a la demarcació de Tarragona, així com per a la difusió cultural de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, editades durant l’any 2015.

Economia social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria de subvencions per al finançament de les empreses de l’economia social que reverteixin en un creixement i manteniment de l’ocupació a Catalunya.

Pàgines