Tots els Finançaments Subvencions

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la millora de la competitivitat de cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya convoca subvencions per contribuir al creixement i millorar la competitivitat del sector cooperatiu a Catalunya.  

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Vallirana per al foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica

L'Ajuntament de Vallirana obre convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre locals i empreses i autònoms en general que contractin per 6 o 12 mesos a persones desocupades de Vallirana. 

news-iconFinançament > Subvenció

Oberta la convocatòria d'ajuts del programa Expansiona't

L'Agència per a la Competitivitat de l'empresa posa en marxa les subvencions amb l'objectiu de donar suport a les empreses catalanes per tal que esdevinguin exportadores regulars i innovin de forma sistemàtica.

Catifa vermella_Lanpernas 2.0_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Institut Ramon Llull per a presentacions fora del domini lingüístic de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya

L'Institut Ramon Llull obre convocatòria de subvencions per portar a terme presentacions de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya, en el marc de festivals i/o mostres, cerimònies de lliurament de premis i estrenes fora del domini lingüístic del català.

Consell Comarcal de la Terra Alta

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a l’organització d’activitats socioculturals d’interès general a la Terra Alta

El Consell Comarcal de la Terra Alta obre convocatòria d'ajuts als ajuntaments, a les associacions i entitats sense ànim de lucre, centres educatius i als ciutadans en general de la comarca, per a la realització d’activitats de tipus cultural d’interès general, i d’altres relacionades amb l’ensenyament.

Logotip Institut Ramon Llull

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament 2014

L'Institut Ramon Llull obre convocatòria de subvencions amb l'objectiu de finançar la realització de les activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament.

Escut de Llers

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions al foment d'activitats en l'àmbit de les festes, cultura, esport, joventut i gent gran a Llers

L'Ajuntament de Llers dóna suport a les associacions del municipi que realitzin activitats en matèria de festes, joventut, esports, cultura i gent gran.

Fires_cuantofalta_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a l'assistència i la participació en fires, festivals i mercats internacionals

L'Institut Català de les Empreses Culturals obre convocatòria de subvencions per a l'assistència i la participació en fires, festivals i mercats internacionals, així com en trobades de xarxes internacionals en l'àmbit de les arts en viu (arts escèniques i música), del sector editorial, del videojoc i multimèdia i galeries d’art.

Emprenedoria social

news-iconFinançament > Subvenció

Emprenedoria social

L'Obra Social La Caixa obre les seves convocatòries anuals amb l'objectiu de donar suport al teixit associatiu. L'emprenedoria social en centra la setena i última.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades a fomentar les noves activitats comercials a Santa Coloma de Gramenet

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet obre convocatòria d'ajuts amb l’objectiu de continuar impulsant el comerç, ajudar els emprenedors del sector i fomentar l’ocupació de locals buits als carrers comercials del municipi.

Bitlles catalanes_Josep Torta_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a programes i activitats de promoció, difusió cultural i festes populars de l'Ajuntament d'Amposta

L'Ajuntament d'Amposta convoca ajuts i subvencions econòmiques per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural i festes populars relatives.

Vistes de Santa Eugènia de Berga

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a activitats educatives, assistencials, culturals, esportives i de jovenut a Santa Eugènia de Berga

L'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga obre convocatòria de subvencions a projectes/activitats que tinguin finalitats educatives, assistencials (gent gran), culturals, esportives i adreçades al col·lectiu de joves.

Bàsquet_Marco Crupi_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions esportives de l'Ajuntament d'Arenys de Mar

L'Ajuntament d'Arenys de Mar convoca subvencions amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social, que tinguin per finalitat activitats esportives.

Convocatòria d'Ajuts 2015 de la Fundació Pluralismo y Convivencia

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria d'Ajuts 2015 de la Fundació Pluralismo y Convivencia

La Fundació Pluralismo y Convivencia engega la seva convocatòria d'ajuts anuals en dues línies, a les federacions de les confessions minoritàries i a les comunitats religioses locals de confessions.

III Convocatòria Anual d'Ajudes a Projectes d'Acció Social

news-iconFinançament > Subvenció

III Convocatòria Anual d'Ajudes a Projectes d'Acció Social

La Fundació Mútua Madrilenya convoca subvencions amb l'objectiu de reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives destinades a millorar la qualitat de vida de col·lectius vulnerables.

Butaques_MarcosdelVillar_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a inversions en ateneus

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant l'Institut de Cultura, obre convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic.

Gallecs_Albert Torelló_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca subvencions per al desenvolupament d'activitats de col·laboració i representació davant l'Administració General d'Estat i la Unió Europea, així com per a la realització d'activitats específiques d'especial interès per al sector agroalimentari de l'Estat espanyol.

Programa "Joves per l’Ocupació"

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca subvencions del Programa "Joves per l’Ocupació", per a la realització de projectes que desenvolupin accions ocupacionals integrades, que facilitin la inserció laboral i la qualificació de les persones joves desocupades entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Eines_juantiagues_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per l'arranjament i adequació de locals de Barcelona destinats a activitats d'educació en el lleure

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per tal de garantir que aquestes instal·lacions acompleixin amb les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la seva funció, la correcta prestació dels serveis oferts i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

Escut de Castellterçol

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats de Castellterçol

L'Ajuntament de Castellterçol obre convocatòries de subvencions a entitats que duguin a terme activitats al municipi.

Ajuntament de Cardedeu

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu a les àrees de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Cardedeu obre convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes i activitats en les àrees de cultura, joventut i participació ciutadana.

Estudiants_Adam Cohn_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiants universitaris

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per al desenvolupament d'activitats dutes a termes per associacions juvenils i federacions i confederacions d'estudiants en l'àmbit universitari.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a federacions de pares i mares d'alumnes

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya obre convocatòria d'ajuts amb l'objectiu de fomentar el paper de les famílies en el procés educatiu.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya convoca ajudes destinades a la formació i inserció laboral de persones aturades.

Educació ambiental_www.iuvalladolid.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'obre convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme durant els anys 2014 i 2015, per dues o més associacions i/o fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya en règim de col·laboració.

Brúixola_Verino77_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació

Des del Departament d'Empresa i Ocupació s'obre convocatòria de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a polítiques actives d'inserció laboral i social

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca ajuts destinats a la realització del programa de mesures actives d’inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (en endavant, RMI) que permetin incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció laboral.

Ajuts a programes de formació avançada en Oncologia 2014

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a programes de formació avançada en Oncologia 2014

La Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (Fundació AECC) engega una convocatòria d'ajuts destinada a finançar programes de formació avançada per a professionals i investigadors de l'àmbit de l'oncologia.

Pastilles. Drogues_Greg McMullin_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències

El Departament de Salut obre convocatòria de subvencions, adreçades a entitats, que realitzin actuacions coincidents amb les àrees d’intervenció establertes en el Pla de salut 2011-2015 i, en tot cas, no substitutives de prestacions assistencials.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a organitzacions relacionades amb la pesca

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient obre convocatòria d'ajuts per a productors pesquers i les seves associacions.

Mans_Martin Gommel_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de programes per atenció a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, de l'estatut d'apàtrida i de protecció temporal

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social obre convocatòria de subvencions per a l'impuls de les accions destinades a acollir i integrar a persones sol·licitants i beneficiàries de Protecció Internacional, de l'Estatut d'Apàtrida i de Protecció Temporal.

Ocellets de paper. Inclusió social_jmendia99_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

ONGs inclusió social o microfinances

Des de la Comissió Europea es convoquen subvencions de funcionament obertes a nivell de la Unió Europea.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la producció i comercialització en el sector agrari

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient espanyol convoca subvencions per a empreses i professionals del sector agrari que facilitin dades estadístiques i de preus agraris.

Estació de tren de l'Hospitalet de Llobregat

news-iconFinançament > Subvenció

Programa de suport a persones en situació de recerca activa d'ocupació a l'Hospitalet de Llobregat

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat vol fomentar l'adquisició de competències i millora de l'ocupabilitat d'aquelles persones empadronades al municipi i que es trobin en situació de recerca activa d'ocupació (acreditada mitjançant la corresponent inscripció en les Oficines de Treball de la Generalitat OTG), mitjançant la regulació de la concessió d'ajudes econòmiques a empreses per tal d’activar la contractació i afavorir l'ocupabilitat.

Capçalera www.vallromanes.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre de Vallromanes

L'Ajuntament de Vallromanes obre convocatòria de subvencions per entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a entitats sense ànim de lucre que treballin en el camp de la drogodependència

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per a activitats i projectes supracomunitaris relacionats amb la drogodependència.

Logotip de l'Ajuntament de Lleida

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels drets humans, la igualtat de gènere, les relacions nord-sud i la diversitat cultural

L'Ajuntament de Lleida obre convocatòria de subvencions per a projectes d'educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels Drets Humans, les relacions Nord-Sud, la problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits, la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la diversitat cultural, la igualtat de gènere i no discriminació per raó de sexe i/o d’orientació sexual i la promoció de les entitats de dones.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a entitats que desenvolupin activitats a favor del medi ambient

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient obre convocatòria d'ajuts per a projectes destinats a la protecció del medi ambient.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca subvencions destinades al foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris, que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat.

Puzzle_Daniel P. Fleming_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació

Des del Departament d'Empresa i Ocupació s'obre convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l’orientació per a l’ocupació.

Pàgines