Tots els Finançaments Subvencions

Dona passejant_F. Antolín Hernández_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Oficina de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell per a la integració de la població nouvinguda 2016

Termini: 01/04/2016 fins 05/05/2016

L'Ajuntament de Sabadell convoca subvencions a projectes i programes d’acollida a la població nouvinguda, programes de suport a l’associacionisme d’entitats de nouvinguts i programes de sensibilització i educació intercultural.

Memorial víctimes terrorisme a Sabadell

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a associacions, fundacions i entitats dedicades a l'atenció a les víctimes del terrorisme 2016

Termini: 06/04/2016 fins 06/05/2016

El Ministeri de l'Interior convoca subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals sigui la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme.

Aigües termals_El coleccionista de instantes_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a les actuacions de turisme i termalisme per a persones amb discapacitat 2016

Termini: 09/04/2016 fins 09/05/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per a la realització d'actuacions socials dirigides a afavorir el moviment associatiu i fundacional de la gent gran i aquelles de protección a les persones en situació de discapacitat/dependència.

Ajuts de l'Obra Social la Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Inserció sociolaboral

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de l'Obra Social la Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Inserció sociolaboral

Termini: 21/04/2016 fins 11/05/2016

L'Obra Social La Caixa convoca subvencions amb la finalitat de fomentar la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat, tot reforçant-ne les capacitats i adequant-se a les necessitats del teixit empresarial del territori.

Projectes Clima 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Projectes Clima 2016

Termini: 29/03/2016 fins 15/05/2016

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca una nova edició dels Projectes Clima amb l'objectiu de mitigar el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d'efect hivernacle, així com de crear ocupació i impulsar el desenvolupament econòmic a Espanya.

Escombraries al mar. Font: www.residuosprofesional.com

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les activitats desenvolupades per la lluita contra les escombraries marines

Termini: 01/04/2016 fins 16/05/2016

En el marc del conveni de col·laboració entre la Fundació Biodiversidad i ECOEMBES, es convoquen subvencions per a projectes i activitats d'investigació, conservació, divulgació o sensibilització sobre escombraries marines.

Retoladors de colors

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats

Termini: 09/05/2016 fins 28/05/2016

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions adreçades a les entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya.

Signe igual_Pixel Fantasy_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a activitats de suport a projectes transnacionals per promoure les bones pràctiques en els rols de gènere

Termini: 29/02/2016 fins 29/05/2016

La Comissió Europea obre convocatòria per tal de contribuir a la promoció de la igualtat entre homes i dones i superar els estereotips en l'educació, la formació i el mercat laboral.

Ajuts de l'Obra Social La Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Interculturalitat i acció social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de l'Obra Social La Caixa a projectes d'iniciatives socials 2016 - Interculturalitat i acció social

Termini: 12/05/2016 fins 01/06/2016

L'Obra Social La Caixa convoca subvencions amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana i la cohesió social i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

Termini: 06/01/2016 fins 30/06/2016

La Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat convoca ajudes econòmiques a projectes adreçats a persones amb discapacitat per a l'exercici 2016.

Logotip Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina i litoral 2016

Termini: 07/04/2016 fins 15/07/2016

La Fundació Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s'adeqüin directament als fins de la Fundació Biodiversidad.

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

Termini: 20/09/2016 fins 25/10/2016

L'Obra Social La Caixa engega una nova edició d’aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

Logo del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social per a la comarca del Baix Ebre 2016

Termini: 17/02/2016 fins 31/10/2016

El Consell Comarcal del Baix Ebre convoca ajus econòmics que fomentin projectes o activitats d’interès públic i/o social d'àmbit comarcal.

Monedes. Font: pixabay.com

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter extraordinari

Termini: 15/03/2016 fins 30/11/2016

La Diputació de Tarrragona convoca subvencions a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i fóra de la programació habitual.

Cooperativa obrera tarraconense_Francesc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals

Termini: 23/04/2015 fins 31/12/2016

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.