Tots els Finançaments Subvencions

Cavalcada de reis 2015. Font: web ajuntament de Sant Boi

news-iconFinançament > Subvenció

Cavalcada de Reis 2016

Termini: 10/08/2015 fins 01/09/2015

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat obre la convocatòria de subvencions per a la participació en aquest acte.

Companyia_Víctor Nuño_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació

Termini: 25/07/2015 fins 04/09/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca subvencions a entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, que desenvolupin accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’ocupació.

Programa d'ajuts per a projectes de formació a l'Àfrica 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Programa d'ajuts per a projectes de formació a l'Àfrica 2015

Termini: 20/07/2015 fins 04/09/2015

L'Obra Social "La Caixa" convoca ajuts amb la finalitat de contribuir a la millora de l'atenció sanitària del continent africà i l'enfortiment del sistema públic de salut, a través del desenvolupament d'accions de formació dirigides a professionals i tècnics dels sistemes de salut.

Església de Sant Salvador de Guardiola. Font: www.festacatalunya.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les associacions de veïns i entitats

Termini: 18/08/2015 fins 09/09/2015

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola obre la convocatòria anual de suport a les activitats culturals i/o socials.

Dona gitana_Nikos Koutoulas_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Projectes de suport a activitats d'integració del poble gitano. Convocatòria de propostes

Termini: 04/05/2015 fins 10/09/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de subvencions per a projectes nacionals o transnacionals de suport en matèria de no discriminació i integració del poble gitano.

Matadepera. Font: Enciclopedia.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les entitats esportives

Termini: 11/08/2015 fins 10/09/2015

L'Ajuntament de Matadepera obre la convocatòria de suport a les organitzacions que han realitzats accions per al foment de l'activitat física i l'esport durant la temporada 2014-2015.

Guix_srgpicker_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris

Termini: 23/07/2015 fins 10/09/2015

El Departament d'Ensenyament convoca subvencions per a la realització d'activitats de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Salou. Font: Wikimedia Commons

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions en matèria de salut pública

Termini: 14/08/2015 fins 14/09/2015

L'Ajuntament de Salou posa en marxa la convocatòria de suport a persones físiques, les associacions, entitats sense ànim de lucre i entitats mercantils que promoguin i realitzin activitats en matèria de salut pública.

Almonds_HealthAliciousNess_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Tercer Programa d'acció en l'àmbit de la salut. Convocatòria de propostes per a accions concretes

Termini: 08/06/2015 fins 15/09/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes per la qual s'atorgarà una contribució financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes.

Soldat amb símbol de la pau_War and peace_Jayel Aheram_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau

Termini: 25/07/2015 fins 15/09/2015

El Departament de Governació i Relacions Institucionals convoca subvencions a entitats, fundacions i cooperatives, sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que desenvolupin projectes destinats al foment de la pau.

Lloret de Mar. Font: Wikimedia Commons

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats d'interès públic o social

Termini: 18/08/2015 fins 16/09/2015

L'Ajuntament de Lloret de Mar posa en marxa la convocatòria de suport al teixit associatiu del municipi.

Literatura. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament

Termini: 01/07/2015 fins 18/09/2015

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la realització de les activitats següents de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament (obres de no ficció i humanitats escrites originàriament en català).

Llibre. Formació_* Polly *_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció

Termini: 07/08/2015 fins 18/09/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a accions d’experiència laboral i accions formatives, dirigides a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda mínima d’inserció, per afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Logotip Fundació ONCE

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes adreçats a persones amb discapacitat promoguts per la Fundació Once per a Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat

Termini: 10/01/2015 fins 30/09/2015

La Fundació ONCE obre la seva convocatòria anual d'ajuts econòmics per a programes d'integració social i prestacions socials per a persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial o mental, destacant prioritàriament la formació i l'ocupació, així com l'accessibilitat global i la superació de barreres de qualsevol classe.

Il·luminació LED_Philips Communications_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions en l'àmbit de les infraestructures energètiques transeuropees del mecanisme "Connectar Europa" en el període 2014-2020

Termini: 01/07/2015 fins 30/09/2015

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea engega una convocatòria de propostes per a la concessió de subvencions a projectes que responguin a les prioritats i objectius fixats en el programa plurianual de treball, en l'àmbit de les infraestructures energètiques transeuropees del Mecanisme "Connectar Europa" per al període 2014-2020.

IV Convocatòria anual d'ajuts a projectes d'acció social d ela Fundació Mútua Madrileña

news-iconFinançament > Subvenció

IV Convocatòria anual d'ajuts a projectes d'acció social de la Fundació Mútua Madrileña

Termini: 08/09/2015 fins 01/10/2015

La Fundació Mútua Madrileña engega una nova edició dels seus ajuts anuals per tal de reconèixer i ajudar a impulsar iniciatives d'entitats no lucratives que contribueixin a millorar la realitat sòcioeconomica i la qualitat de vida de diversos col·lectius desafavorits.

Ajuts per a l'atenció integral de persones amb malalties avançadesi els seus familiars 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a l'atenció integral de persones amb malalties avançadesi els seus familiars 2015

Termini: 13/07/2015 fins 06/10/2015

L'Obra Social La Caixa convoca ajuts amb la finalitat de complementar la resposta a les necessitats i les demandes en les àrees de l’atenció emocional i social a malalts i famílies, de l’atenció al dol i del suport dels equips que atenen persones amb malalties avançades amb pronòstic de vida limitat i/o necessitat d’atenció pal·liativa, mitjançant la creació i la implementació d’un model d’atenció psicosocial-espiritual.

Comissió Europea. Font: Álvaro Millán (Flickr)

news-iconFinançament > Subvenció

Suport a projectes de cooperació europea

Termini: 18/08/2015 fins 07/10/2015

La Comissió Europea posa en marxa aquesta convocatòria de subvencions que s'emmarca dins del Programa Europa Creativa (2014-2020).

Assetjament. Font: www.nutrimsalut.com

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria per a activitats de suport a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual contra dones i nenes

Termini: 27/07/2015 fins 13/10/2015

La Comissió Europea convoca subvencions per a projectes transnacionals per combatre l'assetjament sexual i la violència sexual contra les dones i les nenes.

Inserció

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció

Termini: 01/08/2015 fins 15/10/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació convoca subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.

Ajuntament d'Igualada. Font: Wikimedia Commons

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables

Termini: 28/09/2015 fins 16/10/2015

L'Ajuntament d'Igualada posa en marxa aquesta convocatòria de suport a empreses i entitats no lucratives que hagin creat llocs de treball estables durant el període establert.

Pla Jove de Mollet

news-iconFinançament > Subvenció

Fem Ocupació per a joves

Termini: 21/08/2015 fins 21/10/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació obre la convocatòria per a la realització de projectes ocupacionals que facilitin la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2015

Termini: 16/09/2015 fins 21/10/2015

L'Obra Social La Caixa desenvolupa aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

Torre del Castell (Castelldefels). Font:e_velo (εωγ) (Flickr)

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades a l'organització d'activitats extraescolars

Termini: 10/08/2015 fins 22/10/2015

L'Ajuntament de Castelldefels obre aquesta convocatòria adreçada a recolzar accions de caràcter lúdic als centres d'educació infantil i primària concertats i a l'habilitació de centres educatius com a entitats col·laboradores amb l'Ajuntament per a la gestió de les mateixes, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, per al curs escolar 2015-2016

Llàpissos de colors. Font: commons.wikimedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2015-2016 (AEU)

Termini: 15/09/2015 fins 22/10/2015

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

Martell justícia. Font: pixabay.com

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria per a projectes de millora dels drets de les persones acusades de delictes 2015

Termini: 01/07/2015 fins 28/10/2015

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes en base el programa de treball anual 2015 del Programa de Justícia.

Convocatòria de propostes per a projectes relatius al programa LIFE 2015

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes per a projectes relatius al programa LIFE 2015

Termini: 15/06/2015 fins 30/10/2015

La Comissió Europea convida a les entitats registrades a la Unió Europea (UE) a presentar propostes de projectes per als subprogrames de Medi Ambient i d'Acció pel Clima.

Logotip del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal al Baix Ebre

Termini: 02/02/2015 fins 31/10/2015

El Consell Comarcal del Baix Ebre obre convocatòria de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a la comarca del Baix Ebre i/o amb alguna actuació d’interès públic i/o social a la comarca.

Lletres_Juanedc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la tradució d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana

Termini: 30/05/2015 fins 31/10/2015

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per al finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana.

Logotip del Consell Comarcal de la Terra Alta

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a l’organització d’activitats socioculturals d’interès general a la Terra Alta

Termini: 02/02/2015 fins 15/11/2015

El Consell Comarcal de la Terra Alta convoca subvencions per a la realització d’activitats socioculturals d’interès general per a la comarca, que afavoreixin el desenvolupament cultural, esportiu, lingüístic, artístic, social i educatiu entre altres.

Avis_Abel Francés Quesada_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per les obres d’accessibilitat a la llar per a gent gran

Termini: 13/07/2015 fins 21/11/2015

Mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Generalitat de Catalunya convoca subvencions destinades a les obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a la gent gran.

Centre d'art Tarragona. Font: ca.tarragona.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal per a la demarcació de Tarragona

Termini: 03/03/2015 fins 30/11/2015

La Diputació de Tarragona obre convocatòria de subvencions per al foment de les publicacions locals i comarcals i d’interès per a la demarcació de Tarragona, així com per a la difusió cultural de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, editades durant l’any 2015.

Economia social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

Termini: 28/03/2015 fins 31/12/2015

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria de subvencions per al finançament de les empreses de l’economia social que reverteixin en un creixement i manteniment de l’ocupació a Catalunya.

Cooperativa obrera tarraconense_Francesc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals

Termini: 23/04/2015 fins 31/12/2016

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.