Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/programa-talento-solidario-2019-de-la-fundacion-botin
 Font:

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa "Talento Solidario" adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

Subvenció
Termini convocatòria:
31/01/2019 fins 21/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/xxxvi-convocatoria-fons-de-solidaritat-de-la-uab
 Font:

La Fundació Autònoma Solidària convoca una nova edició d'aquests ajuts amb l’objectiu de promoure les accions de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i els països del Sud, l’Educació per a la Justícia Global i la solidaritat.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/01/2019 fins 21/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-de-la-justicia-global-i-la-cooperacio-internacional-2019
 Font:

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions en el marc del 'Programa de Cooperació per a la Justícia Global', 'Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques' i 'Programa d’Educació per a la Justícia Global', per a projectes que s’ iniciïn l’any 2019.

Subvenció
Termini convocatòria:
04/02/2019 fins 22/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-ajuntaments-i-onl-inversions-en-equipaments-dels-centres-daccio-social-asia
 Font:

DIPSALUT convoca subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de l'acció social.

Subvenció
Termini convocatòria:
08/02/2019 fins 26/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-santander-ayuda-2019
 Font:

La Fundación Banco Santander obre una nova convocatòria de subvencions a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/12/2018 fins 28/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-escoles-que-vulguin-fer-estades-als-equipaments-pedagogics-existents-als
 Font:

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, convoca subvencions adreçades a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit de la província de Barcelona que vulguin fer estades als equipaments d'educació ambiental propietat d'aquesta Diputació.

Subvenció
Termini convocatòria:
14/01/2019 fins 28/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-de-recerca-en-lambit-de-la-diversitat-religiosa-2018
 Font:

El Departament de Justícia convoca ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/01/2019 fins 28/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-produccio-editorial-en-llengua-catalana-o-occitana-despecial-interes-2
 Font:

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions a la producció de llibres, en suport paper i digital, d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/01/2019 fins 28/02/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/torna-l1-solidari-de-meg-dirigit-entitats-i-organitzacions-la-justicia-social
Projecte 'Parlem de drets' del Servei Civil Internacional finançat amb la convocatòria del 2015.  Font: SCI

MEG destinarà 5.162,58 € a projectes per cobrir les necessitats de Joves migrants que van sols, i 5.121,90 € a projectes de cooperació pel desenvolupament.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/02/2019 fins 03/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-recerca-en-lambit-de-la-transparencia-lacces-la-informacio-publica-i-el
 Font:

L'Àrea Metropolitana de Barcelona convoca subvencions per a realitzar projectes relacionats amb els àmbits de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern.

Subvenció
Termini convocatòria:
05/02/2019 fins 05/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-en-materia-forestal-i-de-prevencio-dincendis-forestals-2019
 Font:

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona convoca subvencions per al finançament d’actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

Subvenció
Termini convocatòria:
31/01/2019 fins 08/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2019-insercio-sociolaboral
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria per tal de promoure projectes d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/02/2019 fins 12/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2019-habitatges-temporals-dinclusio-social
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/02/2019 fins 12/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2019-lluita-contra-la-pobresa-infantil-i-lexclusio
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la de finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant-ne les capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/02/2019 fins 12/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-al-sector-agricola-en-materia-de-sanitat-vegetal-2019
 Font:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per a les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal i les adreçades a la prevenció, control, erradicació i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/02/2019 fins 15/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-dins-del-parc-natural-i-reserva-de-la-biosfera-del-montseny-2019
 Font:

La Diputació de Girona convoca subvencions per a la realització de projectes dins del Parc del Montseny.

Subvenció
Termini convocatòria:
31/01/2019 fins 15/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-consultories-empreses-o-entitats-culturals-2019
 Font:

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per a la realització de consultories per a empreses i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, de l'editorial, del musical, de l’audiovisual, de la cultura digital i de l'arquitectura,

Subvenció
Termini convocatòria:
05/02/2019 fins 18/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-ibercaja-projectes-socials-2019
 Font:

L'Obra Social IberCaja obre l'1 de març la seva convocatòria anual d'ajuts a projectes centrats en l'atenció a diversos col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/03/2019 fins 20/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/convocatoria-oberta-de-projectes-de-la-fundacio-puntcat-2019
 Font:

La Fundació puntCAT ha obert la convocatòria de projectes amb contingut o estructura digital que tinguin ambició disruptiva, tracció col·laborativa o caràcter estratègic.

Subvenció
Termini convocatòria:
28/01/2019 fins 28/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-investigacio-en-energia-i-medi-ambient-de-la-fundacio-iberdrola-2019
 Font:

La Fundació Iberdrola España engega aquesta convocatòria "Energía para la Investigación" amb especial dedicació al desenvolupament de les energies renovables, la protecció del medi ambient i el canvi climàtic, així com l'eficiència del sistema energètic.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/02/2019 fins 29/03/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-excepcionalssingulars-i-esdeveniments-commemoratius-2019
 Font:

La Diputació de Barcelona convoca subvenions a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.

Subvenció
Termini convocatòria:
24/12/2018 fins 01/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-el-marc-del-programa-pleamar-de-la-fundacion-biodiversidad-2019
 Font:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Subvenció
Termini convocatòria:
08/02/2019 fins 12/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvncions-les-accions-formatives-del-programa-de-formacio-amb-compromis-de-contractacio
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions destinades a la realització d'accions formatives dins del programa Formació amb Compromís de Contractació gestionades per entitats de formació.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/04/2019 fins 15/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2019-interculturalitat-i-accio-social
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per a la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/03/2019 fins 25/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-diniciatives-socials-2019-accio-social-en-lambit-rural
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre nova convocatòria destinada a pal·liar els factors que constitueixen una barrera a la implantació en el medi rural dels serveis que possibiliten una millor qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones que hi viuen.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/03/2019 fins 25/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-projectes-del-programa-empleaverde-2019
 Font:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l'ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Subvenció
Termini convocatòria:
29/01/2019 fins 30/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-promocio-exterior-de-la-literatura-catalana-i-aranesa-2019
 Font:

L'Institut Ramon Llull convoca subvencions per a la realització d’activitats de promoció de la literatura catalana i aranesa, fora del domini lingüístic d’ambdues llengües, durant el 2019.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/02/2019 fins 30/04/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/accion-solidaria-contigo-50-y-mas-de-cinfa
 Font:

Cinfa vol reconèixer la tasca d'entitats de pacients sense ànim de lucre aportant 5.000 euros a 50 projectes adreçats a millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars.

Subvenció
Termini convocatòria:
23/01/2019 fins 13/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-propostes-2019-programa-drets-igualtat-i-ciutadania
 Font:

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/01/2019 fins 20/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-dactuacions-de-conservacio-de-patrimoni-natural-en-espais
 Font:

La Diputació de Girona obre convocatòria de subvencions per tal de donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d'interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d'interès natural de la província de Girona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/01/2019 fins 15/11/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-de-leconomia-social-als-anys-0
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/11/2018 fins 31/12/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
 Font:

El Departament d'Afers Socials i Famílies obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020..

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2018 fins 31/12/2020