Tots els Finançaments Subvencions

Educació persones adultes

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes amb necessitats educatives especials durant el curs escolar 2016-2017

Termini: 10/06/2016 fins 29/06/2016

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a actuacions destinades a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especials, com aquelles que requereixin determinades atencions.

Llàpissos_Freejpg_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu durant el curs escolar 2016-2017

Termini: 10/06/2016 fins 29/06/2016

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca ajuts per a les entitats privades sene ànim de lucre per a actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació complementàries a les realitzades en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Camí_ulricha_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a accions de cooperació per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament

Termini: 30/05/2016 fins 29/06/2016

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoquen subvencions per a projectes que impulsin solucions innovadores, ja desenvolupades i testades amb èxit a nivell pilot, per tal d'aplicar-les a major escala buscant un impacte positiu i rellevant en les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la cohesió social.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2016-2017

Termini: 10/06/2016 fins 29/06/2016

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació complementàries.

Barrots_Benjamín Alejandro Poblete_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals 2016

Termini: 31/05/2016 fins 29/06/2016

El Departament de Justícia convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes i programes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberats condicionals.

Consell Comarcal del Solsonès

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts del Consell Comarcal del Solsonès 2016

Termini: 25/04/2016 fins 30/06/2016

El Consell Comarcal del Solsonès convoca subvencions per a l'exercici 2016

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de la Fundació ONCE a projectes adreçats a persones amb discapacitat 2016

Termini: 06/01/2016 fins 30/06/2016

La Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió social de persones amb discapacitat convoca ajudes econòmiques a projectes adreçats a persones amb discapacitat per a l'exercici 2016.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions que afavoreixin la utilització de les TIC per part de l'alumnat amb necessitats educatives especials de discapacitat

Termini: 11/06/2016 fins 30/06/2016

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per a actuacions que afavoreixin la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, escolaritzat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Roda_KellarW_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions al moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal

Termini: 17/06/2016 fins 04/07/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions per al manteniment i funcionament, tant de les instal·lacions i seus com de la seva pròpia activitat ordinària, del moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal vinculat a l'àrea de competència i activitat del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Llaç VIH_freizeit_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a programes de prevenció i control de la infecció per VIH i sida 2016

Termini: 03/06/2016 fins 07/07/2016

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat obre convocatòria d'ajuts econòmics a entitats sens ànim de lucre, destinades al finançament de despeses ocasionades per actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i sida.

Religions_Maximo Lopez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2016

Termini: 08/06/2016 fins 08/07/2016

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Consell Comarcal d'Osona

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per activitats socials, culturals i esportives organitzades per entitats amb seu a la comarca d'Osona 2016

Termini: 26/05/2016 fins 11/07/2016

El Consell Comarcal d'Osona convoca subvencions per al foment de projectes o activitats d'interès públic i social que tinguin una vocació clarament supramunicipal i que fomentin l'ajuda a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat social, així com l'activitat cultural o esportiva.

Logotip Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina i litoral 2016

Termini: 07/04/2016 fins 15/07/2016

La Fundació Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s'adeqüin directament als fins de la Fundació Biodiversidad.

Diana

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a iniciatives socials i de cooperació del CEESC 2016

Termini: 19/05/2016 fins 17/07/2016

El CEESC Col·legi d'Educadores i Educadors de Catalunya convoca ajuts amb el compromís de destinar una part del pressupost a iniciatives socials i de cooperació.

Programa LIFE 2016. Subprograma Acció pel Clima

news-iconFinançament > Subvenció

Programa LIFE 2016. Subprograma Acció pel Clima

Termini: 02/05/2016 fins 07/09/2016

La Comissió Europea vol donar suport a projectes que desenvolupin formes innovadores per respondre als desafiaments del canvi climàtic a Europa.

Programa LIFE 2016. Subprograma Medi Ambient

news-iconFinançament > Subvenció

Programa LIFE 2016. Subprograma Medi Ambient

Termini: 02/05/2016 fins 15/09/2016

La Comissió Europea convoca LIFE + Medi Ambient que dóna suport a projectes tecnològics que ofereixen importants beneficis ambientals.

AGAUR

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2016-2017

Termini: 15/09/2016 fins 24/10/2016

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca ajuts per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions de persones estudiants universitàries de Catalunya.

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

news-iconFinançament > Subvenció

Programa d'Emprenedoria Social de "La Caixa" 2016

Termini: 20/09/2016 fins 25/10/2016

L'Obra Social La Caixa engega una nova edició d’aquest programa per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d’acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

Logo del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social per a la comarca del Baix Ebre 2016

Termini: 17/02/2016 fins 31/10/2016

El Consell Comarcal del Baix Ebre convoca ajus econòmics que fomentin projectes o activitats d’interès públic i/o social d'àmbit comarcal.

Monedes. Font: pixabay.com

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter extraordinari

Termini: 15/03/2016 fins 30/11/2016

La Diputació de Tarrragona convoca subvencions a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i fóra de la programació habitual.

Cooperativa obrera tarraconense_Francesc_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals

Termini: 23/04/2015 fins 31/12/2016

El Departament d'Empresa i Ocupació obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Casa d'Andalusia de Cerdanyola del Vallès

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya

Termini: 16/01/2017 fins 15/02/2017

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca subvencions a entitats que durant l'any 2016 hagin dut a terme activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes entre els seus associats i la resta de la població de la seu social de l'entitat.