Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-accions-destinades-lacollida-i-inclusio-social-dinfants-i-joves-que-han
 Font:

DIPSALUT convoca subvencions destinades a entitats sense finalitats lucratives, ajuntaments, consells comarcals i ens que depenen de la demarcació de Girona que desenvolupen la seva tasca en l'àmbit de l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols a les comarques gironines per a l’any 2019.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/05/2019 fins 21/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-la-fundacio-pinnae-projectes-limpuls-social-del-territori-2019
 Font:

La Fundació Pinnae engega una nova edició de la línia de suport a projectes d’Impuls Social pel Territori que donarà recolzament a les activitats destinades a les persones i col·lectius amb necessitats més urgents i que donin resposta als reptes socials de la nostra societat.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/04/2019 fins 21/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-del-foment-de-la-llengua-catalana-2019
 Font:

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/05/2019 fins 22/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-literaries-2019
 Font:

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/05/2019 fins 22/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-associacions-de-consumidors-i-usuaris-dambit-estatal-2019
 Font:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca subvencions per tal de promoure l'associacionisme de consum i la realització d'activitats d'informació, defensa i protecció dels drets de les persones consumidores.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/05/2019 fins 22/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-lambit-del-comerc-dels-serveis-lartesania-i-la-moda-2019
 Font:

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) convoca subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Subvenció
Termini convocatòria:
23/04/2019 fins 23/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-en-materia-dinvestigacio-cientifica-i-tecnica-de-caracter
 Font:

El Ministerio para la Transición Ecológica convoca subvencions a entitats del tercer sector o organitzacions no governamentals que desenvolupin activitats d'interès social en matèria d'investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/05/2019 fins 23/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-millora-de-la-produccio-i-la-comercialitzacio-dels-productes-de-lapicultura-1
 Font:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/05/2019 fins 23/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-carrefour-favor-de-la-infancia-en-situacio-de-vulnerabilitat-2019
 Font:

La Fundación Solidaridad Carrefour obre la seva convocatòria d'ajuts per a sis projectes que puguin ser considerats com a model, pel benefici que aporten a la infància en situació de vulnerabilitat a Espanya.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/03/2019 fins 24/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-recerca-aplicada-en-materia-de-produccio-agroalimentaria-ecologica-2019
 Font:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca ajuts amb l'objecte de contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica.

Subvenció
Termini convocatòria:
10/04/2019 fins 25/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-millora-de-la-competitivitat-de-cooperatives-i-altres-entitats-associatives-0
 Font:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per contribuir al creixement i millorar la competitivitat del sector cooperatiu a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
25/04/2019 fins 25/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-amb-carrec-lassignacio-tributaria-de-lirpf-2019
 Font:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre la convocatòria anual de subvencions en l'àmbit de les competències de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, per a la realització d'activitats d'interès general.

Subvenció
Termini convocatòria:
27/04/2019 fins 27/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-financament-de-projectes-i-actuacions-dentitats-i-associacions-veinals
 Font:

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d'actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l'adequació o manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Subvenció
Termini convocatòria:
27/04/2019 fins 28/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-actuacions-de-turisme-i-termalisme-persones-amb-discapacitat-2019
 Font:

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre que prestin atenció exclusiva i habitual a les persones amb discapacitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/05/2019 fins 30/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-projectes-i-activitats-que-promoguin-la-igualtat-efectiva-de-dones
 Font:

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Subvenció
Termini convocatòria:
14/05/2019 fins 30/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/el-desafio-de-talento-solidario-2019
 Font:

La Fundación Botín, amb 'El Desafió' de Talento Solidario, vol donar suport a idees o iniciatives innovadores d'organitzacions socials que ajudin a donar solució a reptes de la societat actual.

Subvenció
Termini convocatòria:
23/04/2019 fins 30/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/programa-santander-ayuda-2019
 Font:

La Fundación Banco Santander convoca ajuts per a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
01/04/2019 fins 31/05/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-en-larea-datencio-la-gent-gran-2019
 Font:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, convoca subvencions per a la realització d'actuacions socials dirigides a afavorir el moviment associatiu de la gent gran.

Subvenció
Termini convocatòria:
07/05/2019 fins 05/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-de-prevencio-i-control-de-la-infeccio-vih-i-sida-2019
 Font:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades al finançament de despeses ocasionades per actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i sida.

Subvenció
Termini convocatòria:
08/05/2019 fins 07/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-associacions-fundacions-i-entitats-dedicades-la-defensa-de-les-victimes-del
 Font:

El Ministerio del Interior convoca subvencions per a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre la finalitat de les quals sigui la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/05/2019 fins 08/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-la-donacio-i-el-trasplantamnet-dorgans-i-teixits-humans-2019
 Font:

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social vol promoure amb aquestes subvencions la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits humans, amb l'objectiu de fomentar activitats que millorin els índexs de donació i optimitzin el nombre, la qualitat i la viabilitat dels trasplantaments efectuats.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/05/2019 fins 13/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-confederacions-i-federacions-dassociacions-de-pares-i-mares-dalumnes-2019
 Font:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions per a finançar les activitats de les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i contribuir a sufragar part de les despeses necessàries per a realitzar les esmentades activitats.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/05/2019 fins 13/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-propostes-2019-programa-drets-igualtat-i-ciutadania
 Font:

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

Subvenció
Termini convocatòria:
15/01/2019 fins 20/06/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-dactuacions-de-conservacio-de-patrimoni-natural-en-espais
 Font:

La Diputació de Girona obre convocatòria de subvencions per tal de donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d'interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d'interès natural de la província de Girona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/01/2019 fins 15/11/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-de-leconomia-social-als-anys-0
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/11/2018 fins 31/12/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
 Font:

El Departament d'Afers Socials i Famílies obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020..

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2018 fins 31/12/2020