Tots els Finançaments Subvencions

Canvi climàtic_Nattu_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les activitats en l'àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2017

Termini: 30/06/2017 fins 30/07/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts per tal de donar suport a les activitats desenvolupades per organitzacions no governamentals, dedicades a la defensa i protecció del medi ambient.

Vaques de l'Albera. Font: viquipèdia

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al foment de les races autòctones 2017

Termini: 30/06/2017 fins 31/07/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca ajuts destinats al foment de les races autòctones.

Les Roquetes (Nou Barris). Font: Wikiwand

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions veïnals dels barris d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2017

Termini: 30/06/2017 fins 31/07/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per a projectes socials d'actuacions comunitàries per fer front a la morositat comunitària i la reclamació de deutes i per a l'adequació o el manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Engranatge_KellarW_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions al moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal 2017

Termini: 11/07/2017 fins 31/07/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions destinades al manteniment i funcionament, tant de les instal·lacions i seus com de la pròpia activitat ordinària, del moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal vinculat a l'àrea de competència del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Ninos de paper de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països 2017

Termini: 18/07/2017 fins 07/08/2017

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions pel desenvolupament de projectes orientats a intervenir les necessitats específiques de la població immigrant derivades de la diversitat d'orígens culturals i de les seves circumstàncies especials.

Esport persones refugiades_Alvaro Leon_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes - L'esport com a eina d'integració i inclusió social de les persones refugiades

Termini: 03/07/2017 fins 18/08/2017

La Comissió Europea convoca ajuts per tal de donar suport a 20 projectes esportius locals que pretenen integrar les persones refugiades i que tinguin en compte la igualtat de gènere.

Esport_7ty9_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes 2017 - Seguiment i coaching, a través de l'esport, de joves en risc de radicalització

Termini: 03/07/2017 fins 18/08/2017

La Comissió Europea obre convocatòria per tal de donar suport a projectes esportius organitzats per actors locals i la societat civil centrats en la prevenció de la marginació i la radicalització, en particular per ajudar els joves en risc d'exclusió i de radicalització a trobar una identitat i un sentit de pertinença.

XVI Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

news-iconFinançament > Subvenció

XVI Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

Termini: 23/06/2017 fins 23/08/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca aquest Premi per tal de reconèixer les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions orientades a la millora de la competitivitat i de la sostenibilitat del sector.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes inclusius de la Fundació Universia i la Fundació Konecta 2017

Termini: 17/07/2017 fins 01/09/2017

La Fundació Universia i la Fundació Konecta convoquen ajuts per a la realització de projectes que contribueixin a fomentar i promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat i que donin suport al principi d'igualtat d'oportunitats.

Programa LIFE 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòries_LIFE: projectes en els àmbits del medi ambient i l'acció pel clima 2017

Termini: 28/04/2017 fins 14/09/2017

La Comissió Europea obre convocatòria per al Programa LIFE amb l'objectiu de contribuir a l'aplicació i desenvolupament de polítiques i legislació ambiental i climàtica de la UE per assolir la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada per a fer front al canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat.

Tren_Miquel Bohigas Costabella_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts al desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil en els Programa de Noves Oportunitats, Integrals i/o Singulars 2017

Termini: 26/07/2017 fins 15/09/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre convocatòria per al finançament dels costos que hagin tingut les entitats beneficiàries dels programes de Garantia Juvenil a l'hora de facilitar el transport gratuït a persones joves inscrites en els programes durant el període de l'1 de juliol de 2016 a 31 de desembre de 2016.

news-iconFinançament > Subvenció

Iwith.org convoca ajudes per a projectes web d'organitzacions de l'àmbit de l'esport

Termini: 10/07/2017 fins 15/09/2017

Iwith.org convoca ajudes amb l'objectiu de crear una pàgina web moderna, de disseny i identificativa per a una organització del món de l'esport.

Engranatge de la Garantia Juvenil

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions pel foment de la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017

Termini: 26/07/2017 fins 15/09/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre convocatòria de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Diversitat religiosa_Maximo Lopez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2017

Termini: 28/08/2017 fins 19/09/2017

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Innovació_Kay Kim_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament per a projectes d'innovació per al desenvolupament 2017

Termini: 25/08/2017 fins 21/09/2017

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació vol subvencionar solucions innovadores que tinguin un impacte positiu i rellevant en les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la cohesió social.

Teulada_Francisco Ramirez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les entitats que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 2017

Termini: 06/07/2017 fins 29/09/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb la finalitat de prevenir situacions de risc d'exclusió residencial.

Pintures_Mari Paz Molina_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs 2017

Termini: 15/07/2017 fins 30/09/2017

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions en inversions per rehabilitació d'equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.

Troncs_jonRo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals 2017

Termini: 16/06/2017 fins 05/10/2017

El Centre de la Propietat Forestal convoca ajuts en l'àmbit de la gestió forestal.

Fundació Pluralismo y Convivencia

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes de la Fundació Pluralismo y Convivencia a comunitats religioses minoritàries locals 2018

Termini: 11/07/2017 fins 09/10/2017

La Fundació Pluralismo y Convivencia convoca ajudes a entitats, comunitats religioses i llocs de culte pertanyents a Federacions de confessions religioses minoritàries.

Logotip de la Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l'àmbit de la biodiversitat 2017

Termini: 15/03/2017 fins 16/10/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018

Termini: 18/09/2017 fins 26/10/2017

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

Termini: 02/12/2016 fins 01/12/2017

La Fundació Banco Santander convoca una nova edició d'aquest Programa que té com a finalitat donar suport a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat.

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

Termini: 01/03/2017 fins 31/12/2017

La Fundació Romanillos convoca ajudes per fomentar i incrementar les actuacions de totes aquelles institucions que desenvolupen projectes d'ajuda social, i que cobreixen necessitats no ateses o que complementen les prestacions ofertes per organismes oficials o altres institucions.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Logotip de la Fundació Espavila

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes a persones de la Fundació Espavila

Termini: 01/01/2017 fins 31/12/2017

Seguint una de les finalitats fundacionals, la Fundació Espavila convoca ajudes amb la voluntat de recolzar persones sense recursos per tal que puguin aconseguir els seus objectius.