Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-que-afavoreixin-la-utilitzacio-de-les-tic-part-de-lalumnat-amb-0
 Font:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat que presenti necessitats educatives especials derivades de discapacitat escolaritzat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics durant el curs escolar 2019-2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/09/2019 fins 17/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-dirigides-latencio-de-lalumnat-amb-necessitat-especifica-de
 Font:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2019-2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/09/2019 fins 17/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-dirigides-latencio-educativa-de-persones-adultes-amb-necessitat-1
 Font:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especials durant el curs escolar 2019-2020.

Subvenció
Termini convocatòria:
02/09/2019 fins 17/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-i-activitats-promoure-la-igualtat-efectiva-de-dones-i-homes-2019
 Font:

L'​Institut Català de les Dones obre convocatòria de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/09/2019 fins 23/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-prevencio-i-el-tractament-de-les-drogodependencies-convocatoria
 Font:

El Departament de Salut obre convocatòria de caràcter excepcional, per tal de subvencionar aquells projectes desenvolupats durant l'any 2018, per entitats privades sense afany de lucre, en l'àmbit de la salut de prevenció i tractament de les drogodependències que no hagin estat subvencionades prèviament a la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució SLT/1736/2018, de 19 de juliol.

Subvenció
Termini convocatòria:
03/09/2019 fins 25/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-cooperatives-agraries-de-lambit-del-parc-agrari-del-baix-llobregat-2019
 Font:

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat obre subvencions per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència, per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/06/2019 fins 30/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/premis-de-civisme-2019
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca una nova edició dels Premis de Civisme que reconeixen treballs, obres i actuacions en benefici de la inclusió social i la lluita contra la pobresa, així com dels valors i els principis que fomentin la cultura cívica, amb perspectiva de gènere.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/08/2019 fins 15/10/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/projectes-de-reflexio-al-palau-macaya-2019
 Font:

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria per a donar suport a iniciatives i projectes de reflexió, debat i intercanvi d’idees, sobre temes de desenvolupament i sostenibilitat.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/09/2019 fins 12/11/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-dactuacions-de-conservacio-de-patrimoni-natural-en-espais
 Font:

La Diputació de Girona obre convocatòria de subvencions per tal de donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d'interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d'interès natural de la província de Girona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/01/2019 fins 15/11/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-de-leconomia-social-als-anys-0
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/11/2018 fins 31/12/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
 Font:

El Departament d'Afers Socials i Famílies obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020..

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2018 fins 31/12/2020