Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-beneficiaries-del-programa
 Font:

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya convoca subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
10/07/2019 fins 24/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-leconomia-social-i-del-cooperativisme-2019
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/07/2019 fins 26/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-incorporacio-de-persones-socies-treballadores-o-persones-socies-de-0
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/07/2019 fins 27/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-promocio-del-treball-autonom-de-leconomia-social-i-de-la-responsabilitat
 Font:

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca subvencions per al finançament de les despeses de la realització d'activitats de suport i promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i altres entitats representatives de l'economia social d'àmbit estatal.

Subvenció
Termini convocatòria:
05/07/2019 fins 27/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-programes-concertats-de-cooperacio-al-desenvolupament-i-deducacio-al
 Font:

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoca subvencions amb l'objectiu d'impulsar el treball pluriennal amb les ONGD amb implantació a Catalunya per a acompanyar processos de transformació de desigualtats, materialització de drets humans i construcció de la pau.

Subvenció
Termini convocatòria:
09/07/2019 fins 29/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-obertament-projectes-antiestigma-2019
 Font:

Obertament engega la tercera edició dels seus ajuts anuals per a projectes locals d'entitats que tinguin com a objectiu millorar les actituds i els comportaments vers les persones amb problemàtica de salut mental.

Subvenció
Termini convocatòria:
20/06/2019 fins 31/07/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-lestudi-lanalisi-i-lexecucio-de-les-prioritats-de-la-politica
 Font:

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convoca subvencions adreçades a persones físiques o jurídiques, sense ànim de lucre, públiques o privades, estatals o estrangeres.

Subvenció
Termini convocatòria:
16/07/2019 fins 01/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-dactivitats-dirigides-la-divulgacio-promocio-i-proteccio-dels
 Font:

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre amb seu a Espanya, que tinguin experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans els objectius de les quals siguin la difusió, promoció o protecció dels drets humans.

Subvenció
Termini convocatòria:
16/07/2019 fins 05/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-de-projectes-i-activitats-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-2019
Flickr

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Subvenció
Termini convocatòria:
22/07/2019 fins 09/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-larranjament-i-adequacio-de-local-dus-de-les-entitats-juvenils-de-barcelon-0
 Font:

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions destinades a garantir que els locals de les entitats juvenils de la ciutat compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

Subvenció
Termini convocatòria:
12/06/2019 fins 12/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-foment-de-la-recollida-selectiva-de-residus-municipals-2019
 Font:

L'Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions destinades als ens locals i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

Subvenció
Termini convocatòria:
27/06/2019 fins 27/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/xxiii-premis-de-prevencio-dincendis-forestals-de-la-diputacio-de-barcelona-2019
 Font:

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, convoca la vint-i-tresena edició dels premis de prevenció d'incendis forestals adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que actuen en municipis de l’àmbit de la demarcació de Barcelona.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/06/2019 fins 30/08/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-les-cooperatives-agraries-de-lambit-del-parc-agrari-del-baix-llobregat-2019
 Font:

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat obre subvencions per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència, per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.

Subvenció
Termini convocatòria:
13/06/2019 fins 30/09/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/subvencions-al-desenvolupament-dactuacions-de-conservacio-de-patrimoni-natural-en-espais
 Font:

La Diputació de Girona obre convocatòria de subvencions per tal de donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d'interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d'interès natural de la província de Girona.

Subvenció
Termini convocatòria:
30/01/2019 fins 15/11/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-de-leconomia-social-als-anys-0
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini convocatòria:
06/11/2018 fins 31/12/2019
Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/ajuts-la-constitucio-davals-cooperatives-i-societats-laborals-2018-2020
 Font:

El Departament d'Afers Socials i Famílies obre convocatòria d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020..

Subvenció
Termini convocatòria:
02/11/2018 fins 31/12/2020