Tots els Finançaments Subvencions

Grup d'escolars. Autor: XPN

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a escoles que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals 2017

Termini: 17/01/2017 fins 28/02/2017

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, convoca subvencions adreçades a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit de la província de Barcelona que vulguin fer estades als equipaments d'educació ambiental propietat d'aquesta Diputació.

Pesca. Font: Pixabay

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2017

Termini: 13/01/2017 fins 28/02/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca per a l'any 2017 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comuna.

Ajuts de l'Agència Catalana de la Joventut a la recerca en matèria de joventut

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de l'Agència Catalana de la Joventut a la recerca en matèria de joventut

Termini: 16/01/2017 fins 28/02/2017

L'Agència Catalana de la Joventut convoca ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya.

Logotip de la Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts de la Fundació Biodiversidad per a projectes en matèria d'adaptació al canvi climátic

Termini: 16/12/2016 fins 28/02/2017

La Fundación Biodiversidad convoca ajuts per a la realització d'activitats en matèria d'estudi, seguiment i adaptació al canvi climàtic, sempre que es relacionin directament amb els fins de la Fundació.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Habitatges temporals d'inclusió social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Habitatges temporals d'inclusió social

Termini: 23/02/2017 fins 15/03/2017

L'Obra Social "La Caixa" obre convocatòria amb la finalitat de promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Inserció sociolaboral

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Inserció sociolaboral

Termini: 16/03/2017 fins 05/04/2017

L'Obra Social "La Caixa" obre aquesta convocatòria que té com a finalitat la inclusió sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social i de persones amb discapacitat.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Interculturalitat i acció social

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Interculturalitat i acció social

Termini: 06/04/2017 fins 03/05/2017

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, i a projectes socioeducatius que contribueixin a la promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

Termini: 04/05/2017 fins 24/05/2017

L'Obra Social "La Caixa" obre convocatòria amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Programa "Talento Solidario" 2017 de la Fundación Botín

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Talento Solidario" 2017 de la Fundación Botín

Termini: 01/02/2017 fins 03/07/2017

La Fundación Botín engega una nova edició del Programa "Talento Solidario" adreçat a impulsar i dinamitzar la professionalització del sector no lucratiu.

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

news-iconFinançament > Subvenció

Programa "Santander Ayuda" 2016/2017

Termini: 02/12/2016 fins 01/12/2017

La Fundació Banco Santander convoca una nova edició d'aquest Programa que té com a finalitat donar suport a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc de vulnerabilitat.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Logotip de la Fundació Espavila

news-iconFinançament > Subvenció

Ajudes a persones de la Fundació Espavila

Termini: 01/01/2017 fins 31/12/2017

Seguint una de les finalitats fundacionals, la Fundació Espavila convoca ajudes amb la voluntat de recolzar persones sense recursos per tal que puguin aconseguir els seus objectius.