Curs 'Metodologies per a la planificació i gestió de projectes'

Avui dia el treball per projectes és una constant en la feina diària d'organitzacions i professionals. Una correcta i acurada planificació i gestió dels mateixos és fonamental per al seu èxit. 

Per això és important saber definir qui el desenvoluparà, quins problemes ens podem trobar, com gestionarem el temps o quins indicadors utilitzarem per avaluar-ne els resultats. En aquest curs s'ensenyaran diverses tècniques existents per enfocar un projecte de forma eficaç.

Així, es tractaran diferents tècniques com la Planificació detallada, Gantt, Pert i el Camí crític, entre d'altres. També s'aboradarà l'enfocament del Marc Lògic i s’utilitzaran les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procés a través del programa informàtic MS Project.

Descompte del 50% per a les persones col·legiades
Aquest any tots els membres del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya que estiguin interessats en aquest curs tindran un 50% de descompte en el preu de la matrícula.

D'altra banda us recordem que des del Col·legi es facilita la gestió de la bonificació d'aquest curs en cas que estigueu interessats o interessades.

Aquest curs s'impartirà del 8 al 23 de novembre. Us podreu matricular fins el 31 d'octubre.

MÉS INFORMACIÓ

Afegeix un comentari nou