Envellir de bellesa

  • Llibre envelliment saludable

    L'envelliment saludabe depèn de múltiples factors - Font: Envelliment saludable

  • Llibre envelliment saludable

    L'esperança de vida a Catalunya és de més de 82 anys - Font: Envelliment saludable

  • Llibre envelliment saludable

    L’envelliment és un procés evolutiu i dinàmic, una etapa més del cicle vital d’una persona - Font: Envelliment saludable

Un conjunt de publicacions tracten diverses qüestions que volen promoure un envelliment saludable.

Avui, l’esperança de vida en néixer a Catalunya és de 82,3 anys, una les més altes del món. A més, el nombre de persones major de 64 anys ha passat de 667.000 l’any 1981 a 1.265.027 l’any 2011 i, seguint aquesta tendència, es preveu que l’any 2040 siguin més de 2 milions. Les persones expertes afirmen que un envelliment saludable depèn de múltiples factors. Des d’elements socioeconòmics i de relacions socials fins a components genètics, circumstàncies de salut, d’alimentació i d’activitat física.

En aquest context, i amb l’objectiu d’apropar els beneficis de la recerca en els diversos àmbits de salut i l’envelliment a la ciutadania en general i a les persones grans en particular, la Fundació Salut i Envelliment a través de l'Institut de l'Envelliment de la UAB i la Fundació Agrupació Mútuahan tret un conjunt de publicacions relacionades amb l’envelliment saludable que pot servir de gran utilitat per a totes aquelles entitats i associacions que tracten amb gent gran.

L’envelliment és un procés evolutiu i dinàmic, una etapa més del cicle vital d’una persona. En aquestes pàgines es tracta com prevenir la dependència promovent estils de vida saludable i entorns favorables.

En aquesta publicació es descriuen els estats d’ànim tant des d’una perspectiva adaptativa com des d’una altra d’evolutiva, per tal de, posteriorment, abordar de ple la depressió.

Les caigudes són un dels temes que més preocupen a les persones grans. L’objectiu d’ aquest llibre és explicar les causes internes i externes que provoquen les caigudes per facilitar la seva prevenció.

Aquesta publicació explica de manera entenedora el fenomen de la visió, així com donar els consells necessaris que cal adoptar per gaudir de bona salut visual durant la vellesa.

Aquestes pàgines han estat escrites amb la intenció clara de donar respostes properes a les preguntes més freqüents que detecten els i les professionals de la salut entre les persones grans.

La finalitat d’aquest llibre és la de difondre informació general sobre la dependència, incloent recomanacions per a la seva prevenció i donant informació sobre la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Amb aquest llibre es pretén donar ingredients per a què cada persona es pugui fer el seu exercici físic a mida.

La publicació s’adreça a les persones grans amb l’objectiu de promocionar hàbits alimentaris saludables per ajudar-nos a envellir amb bona salut i prevenir i evitar l’aparició de certes malalties.

Amb aquest llibre es vol donar informació general sobre les connexions existents entre les relacions socials i l’envelliment saludable.

Afegeix un comentari nou