Es crea el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya

  • Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

    L'eina permetrà impregnar les administracions públiques de transversalitat de gènere - Font: Generalitat de Catalunya

  • Núria Balada

    Núria Balada va anunciar el passat mes de juliol la creació del Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020 - Font: Generalitat de Catalunya

Inclou accions adreçades tant als diferents Departaments de la Generalitat com als ens locals i a les entitats col·laboradores.

L’Institut Català de les Dones (ICD), per mitjà de la seva presidenta Núria Balada, va anunciar el passat mes de juliol la creació del Pla Director de Formació  en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020, una eina que permetrà impregnar les administracions públiques de transversalitat de gènere. El Pla inclou accions adreçades tant als diferents Departaments de la Generalitat, com també als ens locals i a les entitats que hi col·laboren.

Per a la seva elaboració, s’han tingut en compte tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament, els i les professionals dels circuits de violència masclista i les persones referents d’igualtat de cada Departament i de les altres administracions públiques. Per dur a terme la formació corresponent, es comptarà amb professorat amb coneixement i experiència de dins i fora de l’Administració i s’incidirà en l’avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball.

Amb el Pla Director de Formació es pretén aconseguir un pas definitiu per impregnar de perspectiva de gènere el conjunt de de l’administració catalana i a l’hora, incidir en tota la societat per mitjà, també, de la tasca de les entitats. D’aquesta manera, es vol que el punt de vista de les dones i de l’equitat de gènere sigui tingut en compte en les polítiques públiques de salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra.

Més informació

Afegeix un comentari nou