Habilitats bàsiques per a l'acció voluntària

F Pere Tarrés

Habilitats bàsiques per a l'acció voluntària

F Pere Tarrés

Resum: 

L'Escola de Formació de Voluntaris de la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza el 20 i 27 de febrer a Girona un curs orientat a dotar als assistents de les habilitats necessàries per a desenvolupar l'acció voluntària.

La formació, reconeguda pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, està adreçada a persones que ja desenvolupen la seva acció voluntària en el marc d’una entitat social i especialment a aquelles persones que fan atenció directe.

Comunicar-se, escoltar activament i saber gestionar les emocions són aptituds fonamentals que tot voluntari i voluntària ha de posar en pràctica quan desenvolupa la seva tasca. Aquest curs organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, ofereix l'oportunitat de poder adquirir aquestes habilitats bàsiques i millorar així la capacitat de relació amb els altres i de desenvolupar l'acció voluntària.

Programa

  • Les creences i pensaments en l’acció voluntària. Creences i pensaments: classificació, formació i tipus. Canviar les creences i els pensaments.
  • Les emocions en l’acció voluntària. Les emocions vs la raó. L’educació emocional.
  • L’escolta activa en l’acció voluntària. Escolta vs sentir. L’escolta activa.
  • La comunicació interpersonal en l’acció voluntària. La comunicació: conceptes bàsics. Estils comunicatius: l’assertivitat.

Més informació

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou