Les 10 competències del voluntariat encarregat de la sensibilització

Les 10 competències del voluntariat encarregat de la sensibilització

Resum: 

Coneix com desenvolupar i millorar les habilitats que han de tenir aquestes persones amb la guia que ha publicat Acción contra el Hambre.

Comptar amb persones correctament capacitades per desenvolupar la seva tasca permet a les entitats assolir la missió per a la qual es van crear i fer-ho d’una forma sostenible.

Aquest fet és especialment important en el cas del voluntariat encarregat de realitzar accions de sensibilització, ja que d’aquestes persones depèn que la societat conegui què fem i quin impacte té, sumar complicitats i millorar la captació de fons privats. És per aquest motiu que aquestes persones han de comptar amb una sèrie de trets.

En concret, i segons la guia “Formación en Sensibilización para Voluntariado” que ha publicat Acción contra el Hambre, aquestes persones han de comptar amb les següents competències:

  • Capacitat de comunicar de forma efectiva
  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat de representació
  • Compromís amb la missió i l’entitat
  • Flexibilitat i creativitat
  • Iniciativa, dinamisme i energia
  • Transmissió imparcial de la realitat
  • Coneixement i ús dels conceptes apropiats
  • Motivació
  • Desenvolupament personal

Per tal d’ajudar a les entitats a avançar en la capacitació d’aquestes persones, la guia disposa de diferents eines que faciliten la reflexió i el desenvolupament d’un itinerari formatiu adaptat a la realitat de cada organització.

Afegeix un comentari nou