4 passos per desenvolupar les competències

 • Competències. Font: Asier Gallastegi Fullaondo (Flickr)

  Competències. Font: Asier Gallastegi Fullaondo (Flickr)

 • Teamwork. Font: David Ascher (Flickr)

  Teamwork. Font: David Ascher (Flickr)

 • Teamwork. Font: Rama Miguel (Flickr)

  Teamwork. Font: Rama Miguel (Flickr)

Us expliquem què heu de tenir en compte si voleu potenciar les vostres habilitats i capacitats.

 1. Quines competències volem desenvolupar?
 2. Quins instruments podem utilitzar per a la valoració?
 3. Com analitzar els resultats i identificar les àrees de millora?
 4. Com potenciar les millores identificades?
 5. Més informació

1. Quines competències volem desenvolupar?

El primer pas és identificar quines competències volem analitzar i millorar. Aquestes variaran en funció del perfil professional de la persona contractada o voluntària i de les tasques concretes a realitzar.

Tot i això, hem de tenir present que els experts diferencien dos tipus de competències:

 • Competències tècniques: Fan referència als coneixements teòrics i tècnics específics, així com a les capacitats, actituds i aptituds, necessàries per al desenvolupament d’una activitat concreta.
 • Competències transversals clau: Es tracta de coneixements, capacitats, actituds i aptituds aplicables a totes les situacions ocupacionals.

 

▲ Tornar a l'índex

3. Com analitzar els resultats i identificar les àrees de millora?

Un cop realitzada l’avaluació, és moment d’analitzar els resultats obtinguts i seleccionar quines competències volem desenvolupar.

A l’hora d’identificar les àrees de millora és important tenir present que no ens hem de centrar en potenciar només les nostres febleses, sinó que també podem potenciar les fortaleses.

Una eina que ens pot ajudar a seleccionar i prioritzar les competències a desenvolupar és el potencial de millora. Aquest càlcul es basa en l’aplicació de la següent fórmula (Cardona i Garcia- Lombardía, 2005):

 

                        Potencial de millora = Importància per al lloc * Aptitud* Actitud

 

En concret, per realitzar aquest càlcul heu d’assignar un valor de l’ 1 (poc) a 3 (molt) a les següents categories: la importància per al lloc de treball, l'aptitud o capacitat per a l'aprenentatge i l'actitud o motivació per a l'aprenentatge a  cada competència analitzada. Aquelles comptències amb major puntuació seran les més indicades per començar a treballar.

A continuació us mostrem un exemple del càlcul del potencia de millora a partir de la proposta de Pablo Cardona i Pilar García-Lombardía a Cómo desarrollar las competencias de liderazgo.

 

Taula 1: Càlcul del potencial de millora

Competències Importància per al lloc de treball Aptitut Actitud Potencial de millora
Visió de negoci 3 2 3 18
Networking 3 2 2 12
Coaching 2 1 2 4
Gestió de l'estrès 3 2 2 12
Creativitat 2 2 2 8
Autoconeixement 2 2 2 8
Autocontrol 3 3 2 18

 

▲ Tornar a l'índex

4. Com potenciar les millores identificades?

Finalment, us recomanem que establiu un pla de treball on inclogueu els següents elements:

 • Objectius a assolir
 • Accions de millora per assolir els objectius establerts
 • Cronograma d’aquestes accions
 • Seguiment i avaluació de les accions

 

Algunes estratègies que podeu tenir present a l’hora d’establir les accions de millora són:

 • La tutorització: La persona de referència l’orienta i ofereix recursos per a millorar el seu exercici competencial.
 • Tallers formatius: accions formatives grupals i pràctiques que tenen per finalitat el desenvolupament competencial.
 • Acompanyament: Un company o companya ofereix suport per millorar una competència

Així mateix, us recomanem que consulteu les metodologies proposades per l'autora Martha Alles.

▲ Tornar a l'índex