6 documents per aprofundir en les problemàtiques dels menors

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Infància. Font: Goldemberg Fonseca (Flickr)
Infància i voluntariat. Font: Ministerio Secretaria general de Gobierno (Flickr)
Infància. Font: Surrey county council (Flickr)

6 documents per aprofundir en les problemàtiques dels menors

F Pere Tarrés
Resum: 

Us proposem aquestes publicacions per conèixer quina és la situació que viu la infància i adolescència a nivell de pobresa, salut mental i assetjament.

Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya

Aquest informe, elaborat per la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya, analitza el model d’actuació del país i posa sobre la taula diferents reptes i recomanacions, especialment en el camp de la promoció i la prevenció, per tal de desenvolupar una atenció integral als menors.

Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona, 2014

Aquest estudi, desenvolupat per l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) i l’Ajuntament de Barcelona, mostra dades sobre la situació dels menors de 16 anys i les seves famílies en diferents àmbits: desigualtat econòmica, situació laboral, privació relacional, habitatge, salut, educació i desigualtat territorial.

Informe Educo: El bienestar de la infancia en España 2015.

Aquest document d’Educo no només aborda la pobresa infantil a l’estat i les diferències entre comunitats, sinó que incorpora la perspectiva de les relacions humanes, la participació política i el poder per als propis menors .

Más solas que nunca, la pobreza infantil en familias monoparentales

Aquesta publicació de Save the Children posa de relleu, amb dades i testimonis, com les llars formades per mares soles són les més afectades per la pobresa i exclusió social, i com aquesta situació vulnera els drets dels menors. A més a més, aporta diferents propostes per canviar aquesta situació.

Pobresa infantil i exclusió social a Europa

Aquest informe de Save the Children analitza quina és la situació dels menors a Europa. En concret, posa de manifest els principals factors que incideixen en la pobresa infantil i aprofundeix en la situació que viuen a nivell educatiu, residencial i drets dels menors. La publicació també inclou conclusions i recomanacions per trencar el cicle.

Yo a eso no juego: bullying i ciberbullyng en la infància

Aquest document de Save the Children aborda el fenomen de l’assetjament amb dades tal pel que fa a les víctimes com de les persones que han reconegut ser agressores, dibuixant un perfil i característiques de totes dues. Així mateix, identifica els motius que porten a aquestes agressions i les estratègies de les persones que les pateixen per fer-hi front. A partir d’aquestes dades, identifica reptes i recomanacions per lluitar de forma eficaç.