7 documents per avançar en la cultura de pau

 • Peace. Font: Jabiz Raisdana (Flickr)

  Peace. Font: Jabiz Raisdana (Flickr)

 • Peace circle. Font: brian donovan (Flickr)

  Peace circle. Font: brian donovan (Flickr)

 • Peace wall. Font: ReflectedSerendipity (Flickr)

  Peace wall. Font: ReflectedSerendipity (Flickr)

Selecció d'informes i publicacions sobre conflictes, drets humans i cultura de pau arreu del món. 

 1. Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz
 2. Anuari SIPRI 2016
 3. Anuario de procesos de paz 2016
 4. Desfem les desigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global
 5. Els bancs que inverteixin en armes
 6. Guerres de frontera: els fabricants i venedors d'armes que es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa
 7. Informe 2015/16 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo

1. Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz

Aquesta publicació de l'Escola de Cultura de Pau analitza l'estat del món pel que fa a la conflictivitat i la construcció de pau.

En concret, trobareu una anàlisi dels conflictes armats, tensions, processos de pau als cinc continents, així com la dimensió de la perspectiva de gènere en la construcció de pau.

▲ Tornar a l'índex

2. Anuari SIPRI 2016

Resum en català de FundiPau de l'Anuari sobre "Armament, desarmament i seguretat social internacional" que cada any edita el centre de recerca per la pau Stockolm Internacional Peace Research Institute (SIPRI).
 
Al document trobareu un repàs dels diferents conflictes armats i com aquests s'estan gestionant, el nous reptes en la pau i la seguretat mundial i l'evolució de la despesa militar i armaments, així com la no proliferació, control d'armes i desarmament.

▲ Tornar a l'índex

3. Anuario de procesos de paz 2016

Document elaborat per Vicenç Fisas, director de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB. En aquest podreu trobar una anàlisi dels diferents conflictes que es troben actualment en fase de negociació, ja sigui de manera formal o en fase d’exploració. També es detallen les fases habituals dels processos de negociació.

 

▲ Tornar a l'índex

4. Desfem les desigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global

Document que recull les formacions desenvolupades en el marc de la campanya #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global de la Fundació Akwaba.


La campanya tenia com a finalitat generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà i sostenible. D'aquesta forma, trobareu dinàmiques participatives i cooperatives i activitats de reflexió i incidència per a la construcció de coneixement i transformació de l'entorn dels menors en el seu entorn més proper. 

 

▲ Tornar a l'índex

5. Els bancs que inverteixin en armes

Informe publicat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau i on trobareu una actualització del finançament d'armament nuclear, de bombes de dispersió i de les principals indústries militars espanyoles entre el 2011 i 2016, així com bibliografia per aprofundir-ne.

▲ Tornar a l'índex

6. Guerres de frontera: els fabricants i venedors d'armes que es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa

Informe editat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau que analitza les empreses que es beneficien de la creixent “segurització” de les fronteres europees.

▲ Tornar a l'índex

7. Informe 2015/16 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo

Document on trobareu de forma detallada la situació dels drets humans als cinc continents i a 160 països i territoris.

 

▲ Tornar a l'índex