Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Selecció de diferents propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2017/2018

 1. Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom
 2. Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social
 3. Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la infància i l'adolescència
 4. Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
 5. Postgrau en Atenció inclusiva a la diversitat
 6. Postgrau en Psicomotricitat Preventiva
 7. Postgrau en Intel·ligència emocional
 8. Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

1. Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d'inici: Octubre 2017

Data finalització: -

Objectiu: Adquirir la formació com a professionals de l'educació per treballar donant suport a l'escola en la inclusió de tot l'alumnat, sense exclusions, amb una atenció especial a l'alumnat que pertany a grups vulnerables, entre els quals hi ha també els alumnes amb discapacitat.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social

Organitzat per: Universitat de Lleida

Data d'inici: Octubre 2017

Data finalització: Juny 2018

Objectiu: Formar a professionals en competències per a la gestió i avaluació de les intervencions psicològiques, socials i educatives.

 

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la infància i l'adolescència

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2017

Data finalització: Juny 2019

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l’adolescència des de la perspectiva històrica, sociològica i psicològica.
 • Valorar i dissenyar accions socials i educatives per a la infància i l’adolescència des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l’adolescència, desenvolupant accions i programes eficaços, eficients i innovadors per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
 • Desenvolupar programes adreçats a la diversitat d’agents i als contextos socials i educatius per a la infància i l’adolescència, establint criteris d’actuació eficaços i aplicant metodologies actives i participatives.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

4. Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Setembre 2017

Data finalització: Juliol 2018

Objectiu: Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb el que l'alumnat accedeix al màster.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en Atenció inclusiva a la diversitat

Organitzat per: Universitat Rovira Virgili- Fundació URV  

Data inici: Setembre 2017

Data finalització: Setembre 2019

Objectius: Adquirir coneixements i habilitats que permetin:

Desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessària per gestionar de forma correcta l'atenció de la diversitat i per atendre de forma inclusiva a l'alumnat de l'aula.
Atendre de forma inclusiva a l'alumnat del centre, coordinar l'atenció a la diversitat a nivell de centre i impulsar les línies d'acció de l'escola cap a un model de centre inclusiu.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau en Psicomotricitat Preventiva

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua  

Data inici: Octubre 2016

Data finalització: Maig 2017

Objectius:

 • Dominar les habilitats comunicatives necessàries per a les interaccions professionals.
 • Treballar les habilitats comunicatives en les persones i col·lectius que s'atenen.
 • Prendre consciència de com regulem i gestionem les emocions pròpies en les intervencions socioeducatives i terapèutiques. 
 • Dominar diferents instruments per a l'acompanyament en la gestió de les emocions que facilitin el benestar personal i interaccions socials satisfactòries.
 • Posar en pràctica les diferents respostes que aporten les pràctiques restauratives per prevenir i atendre els conflictes derivats de la convivència.
 • Treballar els mètodes i eines d'intervenció per al tractament de la violència exercida o rebuda. 
 • Adquirir recursos de treball socioeducatiu basats en entendre l'art i la cultura com a eines transversals de comunicació, expressió i empoderament personal i col·lectiu.
 • Fer un ús adequat de les tecnologies amb persones amb risc d'addicció. 
 • Descriure, analitzar i programar intervencions amb diferents persones i col·lectius per afavorir la seva inserció laboral.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Intel·ligència emocional

Organitzat per: Universitat de Girona-Fundació UdG:Innovació i Formació  

Data inici: Setembre 2017

Data finalització: Juliol 2018

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en els participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

 

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

8. Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitzat per: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: Octubre 2017

Data finalització: Juny 2018

Objectius: Curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d’edat, així com la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d’aquests nens/es, acompanyant els pares en la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills.

Amb aquest postgrau obtindràs una formació específica per poder treballar en serveis d’atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex