Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Resum: 

Consulta aquesta selecció de màsters que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2018/2019

Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats

Organitzat per: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Gener 2019

Data fi docència: Desembre 2019

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud amatent a la investigació i al reciclatge permanent dels professionals "lifelong learning".
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juny 2019

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Analitzar els fonaments teòrics del desenvolupament, els diferents conceptes, indicadors i teories del desenvolupament i les noves tendències i dimensions.
 • Analitzar el sistema de cooperació internacional al desenvolupament actual, la nova arquitectura, els diferents actors i agendes, fent especial èmfasi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda Post-2015 i les noves realitats de la cooperació Sud-Sud.
 • Aproximar-se a l’acció comunitària -des d’una perspectiva de la salut comunitària o des de l’acció soci-comunitària, les migracions i el codesenvolupament- en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes (“Cicle del projecte”, “Teoria del canvi”, etc.) i altres eines rellevants en la intervenció sociocomunitària.
 • Afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions de països del sud que permetin complementar l’anàlisi de tipus teòric.

Més informació

Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2018

Data fi docència: Sense concretar

Objectiu:

 • Analitzar i interpretar els processos i els problemes ambientals, i per integrar les relacions dels fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

Més informació

Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Setembre 2019

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Màster en Estudis Internacional: Organitzacions internacional i Cooperació

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Novembre 2019

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Màster en Salut Internacional i Cooperació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2018

Data fi docència: Setembre 2020

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació