21 de gener: Dia Europeu de la Mediació

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

21 de gener: Dia Europeu de la Mediació

Autor/a: 
Montse Mateo
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

La mediació, més enllà d’evitar la judicialització dels conflictes, s’orienta a la consecució d’una societat més cohesionada on el principi del vincle es situï per sobre del principi de la ruptura.

El dia 21 de gener es commemora l’aprovació de la 1a Recomanació núm. R (98) 1, sobre mediació familiar, per part del Comitè de Ministres del Consell d’Europa l’any 1998.

Per això, durant tota la setmana, es celebraran actes diversos al voltant de la mediació arreu de Catalunya sota el lema "Per una societat millor, mediació".

En l’organització dels actes hi participaran col·legis professionals, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, diverses universitats...

Podeu consultar el conjunt d’actes al web del Departament de Justícia.

El principi de vincle sobre el principi de ruptura

La Mediació en el dret privat es defineix al Pla nacional d’impuls de la mediació com a “un procés de gestió de conflictes en què un professional fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin de forma conjunta una solució vàlida, responsable i útil per a tothom”.

La mediació té per objectiu fomentar els acords pacífics entre les parts en conflicte a través del diàleg i evitant la judicialització de la situació.

En última instància la mediació afavoreix la cohesió social en tant que prioritza el principi de vincle sobre el principi de ruptura.

La mediació s’aplica a conflictes que es produeixin en l’àmbit de la família, del veïnatge, de la convivència ciutadana, empreses, associacions, fundacions, organitzacions, etc. i es fonamenta en 4 eixos imprescindibles pel seu desenvolupament:

  • La voluntarietat.
  • La confidencialitat.
  • La imparcialitat.
  • La neutralitat.

La mediació a Catalunya

L’any 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mediació familiar 1/2001. Aquesta norma -pionera a l’Estat- encara limitava la mediació a l’àmbit familiar i, en aquest sentit, abordava la resolució de conflictes en la parella, separacions, divorcis, etc.

L’any 2009, es va aprovar la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat que, un cop més, va ser pionera a l’Estat en tant que ampliava l’àmbit de la mediació:

  • Mediació familiar: ampliava la mediació a qualsevol àmbit de la persona i la família.
  • Mediació civil: estenia la mediació més enllà de l’àmbit familiar, a qualsevol conflicte entre persones entre les quals s’hagi trencat la comunicació personal, si aquestes persones han de mantenir relacions en el futur. En aquest àmbit, la Llei cita, entre d’altres, “els conflictes relacionals sorgits en l’àmbit de les associacions i les fundacions”.

Aquesta normativa, actualment vigent, definia la mediació com “el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral”.

La Llei va crear el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, institució destinada al foment de la mediació i que gestiona els registres de persones mediadores, homologa estudis, etc.

La mediació, en dades

Segons dades del Departament de Justícia, l’any 2014 es van tramitar 3.572 sol·licituds de mediació, de les quals 2.559 es van iniciar directament mentre que 1.013 venien per derivació judicial.

En total se’n van finalitzar 947 dels quals 474 van tancar-se amb acord.

Afegeix un comentari nou