Educació mediàtica per a la inclusió social

Colectic
Alfabetització mediàtica. Llicència Creative Commons CC0
Alfabetització mediàtica. Llicència Creative Commons CC0
Portada de l'informe d'ALL DIGITAL sobre alfabetització mediàtica per a la inclusió social
Portada de l'informe d'ALL DIGITAL sobre alfabetització mediàtica per a la inclusió social

Educació mediàtica per a la inclusió social

Colectic

Resum: 

Vivim en una societat digital, però encara hi ha persones amb poques competències digitals. Segons la xarxa europea ALL DIGITAL, perquè aquest col·lectiu no quedi exclòs, és important l'alfabetització mediàtica.

L'educació i l'alfabetització en mitjans de comunicació proporciona eines per ajudar la ciutadania a analitzar críticament els missatges amb l'objectiu de detectar la propaganda, la censura, els prejudicis, etc. A més, converteix al ciutadà o ciutadana en un agent actiu, que no només rep la informació, sinó que també la genera.

La xarxa ALL DIGITAL, un referent en fomentar les competències digitals a Europa, ha publicat un informe sobre el paper que pot jugar l'alfabetització mediàtica en la promoció dels valors comuns i la inclusió social.

La publicació assenyala que la producció d'informació ara ja no depèn de les capacitats dels i de les periodistes, sinó de la capacitat de tots i totes. Sense les habilitats necessàries, però, la creació d'informació no sempre es fa de manera responsable o professional. Aquest és un dels exemples que exposa ALL DIGITAL per assenyalar que l'alfabetització mediàtica és ara més important que mai.

Educar la ciutadania per utilitzar Internet correctament contribueix a crear resistència contra la discriminació i l'adoctrinament

Destaca el paper que pot jugar en la inclusió social: "L'educació (formal i no formal) és el vehicle més potent per promoure valors comuns, la inclusió social i millorar la mobilitat social. A mesura que la gent passa més i més temps a Internet i participa en mitjans digitals, educar-los per utilitzar-los correctament contribueix a crear resistència contra la discriminació i l'adoctrinament, i assegura que tothom utilitza els mitjans de manera informada i responsable".

Ofereix exemples de programes i projectes d'alfabetització mediàtica que s'estan portant a terme a tot Europa i proporciona recomanacions de política en termes de finançament, reconeixement i promoció.

L'informe porta per títol "The role of media literacy in the promotion of common european values and social inclusion" (El paper de l'alfabetització mediàtica en la promoció dels valors europeus i la inclusió social) i es pot descarregar en aquest enllaç. Està disponible només en anglès.