Impulsa la participació interna amb aquestes eines!

Associació per a Joves TEB - Informàtic
Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
Logotip de la aplicació Appgree
Appgree és una aplicació per conèixer la opinió de les persones associades.
Logotip de l'aplicació Doodle.
Doodle és una aplicació per fer enquestes i decidir dies de les reunions o esdeveniments.
Logotip de Google Docs.
Mitjançant Google Docs, podreu escriure projectes, subvencions de forma col·laborativa.
Logotip de Piratepad
Amb PiratePad podreu fer pluges d'idees i guardar-les en un bloc de notes.
Logotip de GitHub
Amb GitHub podreu guardar i editar les edicions d'un projecte.
Logotip no oficial de MediaWiki
Amb Mediawiki podreu col·laborar amb la redacció dels nous estatuts.

Impulsa la participació interna amb aquestes eines!

Autor/a: 
Xavi Aranda - Associació per a Joves TEB
Associació per a Joves TEB - Informàtic

Resum: 

Les entitats, associacions i ONG necessiten eines digitals per fomentar una major participació interna. Les eines descrites a continuació són gratuïtes o amb llicència programari lliure.

Que les entitats tinguin una massa social activa, desperta i amb molt d'interès a participar dels actes i la presa de decisions, és un ideal per tot el món associatiu. Però per fer-ho, és possible que necessiteu facilitar unes quantes eines per aquest fi. Avui en dia, la majoria de persones que formen part de la vostra entitat, segurament disposen o tenen accés a un telèfon mòbil, una tauleta electrònica o un ordinador. I amb aquests dispositius, es poden utilitzar moltes eines que fomentin la participació interna de l'associació.

A continuació us anomenem unes quantes eines que poden ajudar a impulsar la participació interna de la vostra entitat, associació o ONG.

Appgree és una aplicació que té versió app i versió navegador d'Internet que permet realitzar preguntes amb múltiples respostes. Mitjançant les respostes podreu conèixer l'opinió de les persones que formen part de la vostra entitat. Els vostres socis i sòcies, rebran les preguntes mitjançant la seva aplicació que estarà instal·lada al seu telèfon mòbil o mitjançant un avís al seu correu electrònic. Un cop contestin, vosaltres rebreu un avís amb l'evolució de l'enquesta. Depèn de la configuració que establiu a cada pregunta, els vostres associats i associades podran respondre amb un simple sí, amb un simple no o amb més aportacions.

Appgree és ideal per la presa de decisions ràpides i que necessitin un alt grau d'efectivitat.

Doodle és una aplicació amb versió app i versió navegador web. Amb Doodle podreu realitzar enquestes, i decidir el dia i hora de les vostres reunions, actes i esdeveniments. El seu funcionament és molt senzill, només heu d'entrar a la web o l'app, i començar a planificar un esdeveniment o una enquesta. Un cop heu decidit les preguntes o els dies i hores que serviran per a les votacions, heu d'introduir els correus electrònics de les persones que participaran en la votació. L'enquesta i les preguntes, s'enviarà automàticament a les persones.

La característica principal de Doodle és la facilitat i la rapidesa d'ús. En qüestió de tres o quatre simples passos, podreu fer una enquesta i enviar-la a totes les vostres persones associades.

Quan parlem de participació interna, també vol dir escriure projectes, memòries i subvencions. Que no s'escapi ningú d'aquesta feina feixuga! Si només ho fa una persona, pot ser una feina complicada. . La participació interna també toca aquests temes.

Una de les eines que podeu utilitzar per escriure col·laborativament, és Google Docs. Mitjançant Google Docs podreu participar en la redacció d'un document, a l'hora. Cadascú veurà el que està escrivint l'altre company o companya, i mitjançant l'historial de revisions, podreu controlar qui ha escrit el què, i qui ha modificat el què.

Per utilitzar Google Docs només necessiteu un compte de correu electrònic.

  • Blocs de notes col·laboratius amb PiratePAD

Imagineu-vos que heu de fer una pluja d'idees o la definició d'uns procediments interns. Pot estar molt bé convidar a la resta de la junta directiva o tota la massa social. En ser uns procediments molt senzills, com apunts o notes, potser no cal una eina molt completa. Amb un simple bloc de notes digital, ja en teniu prou!

Els pads són els blocs de notes col·laboratius i digitals. Són eines senzilles que simulen el típic bloc de notes de l'ordinador. Però en aquest cas, es pot compartir l'enllaç del bloc de notes a molts més companys i companyes. Cada vegada que creeu un bloc de notes, es crea un enllaç específic i privat. Qualsevol que tingui aquest enllaç, bastant complicat de desxifrar i molt segur en aspecte de privacitat, podrà escriurà en aquest bloc de notes.

Cada usuari i usuària té un color assignat, i pot editar tot el que han escrit les altres persones. També hi ha la possibilitat de revisar tot el que s'ha escrit al llarg del temps, per si s'han de recuperar notes escrites anteriorment.

De pads, n'hi ha molts. Alguns són accessibles des de la web, com per exemple PiratePAD i TitanPAD. EtherPAD és de programari lliure i es pot instal·lar en el vostre servidor.

  • Redacata els estatus de l'entitat amb una Wiki

Imagineu-vos que la vostra entitat vol obrir un procés participatiu per modificar els estatuts. Necessitareu una eina col·laborativa que permeti aportar text, millores, i sempre permeti revisar tot el que s'ha escrit. Aquesta eina té el nom de wiki. Els sistemes wikis, són els sistemes que hi ha darrere les Viquipèdies.

Mitjançant les wikis, cada usuari i usuària podrà crear una pàgina i escriure-hi contingut. Tot el contingut pot ser revisat i editar per altres persones usuàries. Les revisions dels continguts estan molt ben detallats, sabent a cada moment, qui i què va canviar del document.

Tot i que els sistemes wikis poden semblar complexos de fer servir, són una eina molt interessant per a la consulta d'informació i redacció conjunta. Wikimedia és un bon sistema wiki, que es pot instal·lar al vostre servidor. És gratuït i amb llicència programari lliure.

  • Rebost de projectes amb Github

Imagineu-vos que cada any féu un projecte complex que dura molts dies. Aquest projecte ha de tenir un dossier, una memòria, un pla de comunicació... I cada any es canvien alguns petits detalls del projecte, se n'afegeixen de nous, s'aporten idees, etc. I a vegades és necessari poder tirar enrere, i consultar el que s'havia fet a la primera edició del projecte, etc. Us cal un rebost de projectes.

Amb Github podreu crear un rebost de projectes. Amb aquest rebost de projectes, la vostra massa social podrà entrar-hi, consultar el document, aportar idees, trobar-hi problemes o crear variants noves. Tot i que Github utilitza conceptes com "Fork" (forquilla), "Commit" (variant del projecte), "Push" (fer públics els canvis), "Pull request" (revisió i acceptació de canvis), "Branches" (branca del projecte acceptada) i "Issue" (problema).

Podeu utilitzar Github aquí.

Afegeix un comentari nou