Escollir un navegador web

Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Escollir un navegador web

Resum: 

Quan ens connectem a Internet, fem servir una aplicació informàtica anomenada navegador web. És aquesta aplicació la que gestionarà l'experiència d'anar d'una web a una altra. Estàs fens servir un navegador adaptat a les teves necessitats?

Què és un navegador?

Un navegador web és una aplicació que ens permet veure la informació que conté una pàgina web. Una pàgina web és un document escrit amb un codi (generalment HTML) que ens seria molt difícil de llegir. El navegador fa la tasca d'intèrpret, i ens visualitza el contingut de la pàgina web, ja sigui text, imatges, vídeo, àudio...

La manera que tenim de moure'ns per aquestes planes web és seguint un seguit d'enllaços, vincles que ens condueixen d'una plana web a una altra: navegar.

Una gran varietat!

Per defecte, el nostre ordinador (sigui quin sigui el sistema operatiu que fem servir) ja compta amb un navegador instal·lat. Per què hem de voler canviar-lo?

Com ja hem comentat, és el navegador qui interpreta les planes web que nosaltres volem visitar. Així que depèn d'aquesta aplicació que puguem veure-la correctament. Els estàndards web son les normes per a la correcta interpretació de les pàgines, però no tots els navegadors les segueixen...

Actualment trobem una gran varietat de navegadors, ajustant-se a les diferents maneres de voler navegar per Internet, com per exemple navegadors específics per a les xarxes socials. Segons aquesta taula comparativa, en podem trobar més de 20!

En aquest recurs trobaràs un resum de les avantatges i inconvenients desl quatre navegadors més populars!

Internet Explorer

Les diferents versions del navegador creat per Microsoft son les que dominen el mercat. Al ser un navegador que ve preinstal·lat amb el sistema operatiu més estès del planeta és el que molts usuaris fan servir, gairebé un 45% de les persones que fan servir Internet fan servir alguna versió d'aquest navegador. El fet que Microsoft distribuís el seu sistema operatiu Windows amb l'Internet Explorer preinstal·lat hagi sigut denunciat diverses vegades per monopoli.

Aquest navegador només funciona amb les diferents versions de Windows (XP, Vista, Windows 7). Tot i que la versió actual és la 9, pot ser que si els nostres ordinadors no son molt recents tinguem instal·lades versions antigues, ja que és incompatible amb Windows XP.

La gran avantatge de fer servir aquest navegador és que, ja que és el més estès, la major part de les planes web estan optimitzades per que s'hi vegin bé.

A la contra, podem trobar diversos problemes alhora de fer-lo servir. És un navegador força lent, ja que consumeix bastants recursos del nostre ordinador. No respecta massa els estàndards web, i no permet treballar amb HTML5 (el nou codi que permet construir webs). També és força insegur, sovint es detecten errors de seguretat i vulnerabilitats que el fan força sensible al atac de programari maliciós, i les actualitzacions realitzades des de la empresa no son prou freqüents.

Si estas fent servir l'Internet Explorer, et recomanem que, o bé actualitzis a la última versió, o bé provis un nou navegador!

Firefox

Firefox és el navegador desenvolupat per la Fundació Mozilla, i la gran alternativa als navegadors preinstal·lats. La versió actual és la 4, i està sent un èxit de descàrregues. És un navegador multiplataforma, és a dir que el podrem fer servir tant si el nostre sistema operatiu és Windows, Linux o MacOS.

És una aplicació que té una llicència de programari lliure. Això vol dir que és un programa desenvolupat per una comunitat de programadors. Tothom té la possibilitat de d'estudiar-lo, i també de modificar-lo: d'aquesta manera les errades de seguretat que siguin detectades per la comunitat son corregides amb rapidesa. Gairebé un 30% dels usuaris d'Internet fan servir el Mozilla Firefox

Una de les principals avantatges d'aquest navegador és, a part de la seguretat, una gran possibilitat de personalització. Podem anar afegint noves funcionalitats al navegador a mesura que hi anem instal·lant noves extensions, i podem modificar-ne l'aspecte fins a adaptar-lo completament als nostres desitjos

Per altra banda, en el moment que, navegant, obris moltes pestanyes o finestres, pot tornar-se una mica lent.

Chrome

Chrome és el navegador realitzat des del gegant d'Internet Google. És un navegador força nou, amb tot, ja s'ha situat en un tercer lloc en la llista de navegadors més usats, amb un 12% de navegants que el fan servir.

La versió actual és el Chrome 10, i com el Mozilla Firefox, també és multiplataforma, el podem instal·lar en diversos sistemes operatius. En canvi, Chrome no és una aplicació de programari lliure. Només les aplicacions desenvolupades en Chromium tenen una llicència oberta.

Una de les grans avantatges del Chrome és la seva rapidesa. És un navegador força nou i ha estat creat seguint els nous estàndards web. Podem veure els experiments que s'estan realitzant amb HTML 5 en la web Chrome Experiments: amb Chrome funcionen de manera molt àgil, alguns d'ells funcionen amb Firefox i ben pocs funcionen amb l'Internet Explorer.

Una altra de les seves grans avantatges es pot convertir en un inconvenient: la seva senzillesa. La interfície del navegador ha eliminat qualsevol element que considerem superflu, de manera que ens pot estranyar la manca d'elements per la navegació. Tampoc permet personalitzar-lo amb extensions.

Safari

Per acabar, si nosaltres fem servir un ordinador Apple, amb MacOS segurament estarem fent servir aquest navegador. Un 5% dels navegants fan servir aquest programa per consultar pàgines web. Els programadors d'Apple han desenvolupat una versió per que els usuaris de Windows també puguin instal·lar-se'l.

La gran avantatge d'aquest navegador és la seva rapidesa, similar al Chrome (fan servir el mateix motor). També respecta i interpreta correctament els estàndards web. Per altra banda, és un navegador que té algunes errades de seguretat i no permet gaire personalització ni l'us de masses extensions. És l'únic navegador que hem vist que no està traduït al català.