Construïm una Mediterrània per la Pau, la Justícia i la Dignitat dels pobles. Jornades gratuïtes, 13 i 14 de novembre del 2009

La Mediterrània ha estat al llarg dels segles un mar de trobada de pobles, cultures i religions, que ha forjat una identitat compartida entre els seus habitants riberencs. Cal doncs aprofundir en el coneixement mutu entre els moviments socials de base dels països de la mediterrània per establir ponts de diàleg i superar tòpics i prejudicis que representen un obstacle en la nostra lluita per la pau, la justícia i la dignitat dels pobles d’aquesta àrea a la que pertanyem geogràficament, històrica i culturalment.

Informació i inscripcions:

SODEPAU

Ptge. del Crèdit 7, pral. Barcelona

T. 93 301 01 71 · F. 93 342 48 90

sodepau@sodepau.org

www.sodepau.org

Inscripció gratuïta per mail o telefònicament

Afegeix un comentari nou