Josefina Díaz: “Els Governs del món tenen l’obligació de restablir un sistema universal de salut de qualitat”

 • Josefia Díaz, presidenta de Metges del Món Catalunya. Font: MdM

  Josefia Díaz, presidenta de Metges del Món Catalunya. Font: MdM

 • Josefina Díaz en un projecte a Koinadugu, Sierra Leone. Font: MdM

  Josefina Díaz en un projecte a Koinadugu, Sierra Leone. Font: MdM

 • L'equip de Metges del Món Catalunya. A la dreta de l'imatge, Josefina Díaz. Font: MdM

  L'equip de Metges del Món Catalunya. A la dreta de l'imatge, Josefina Díaz. Font: MdM

 • Logotip de Metges del Món. Font: MdM

  Logotip de Metges del Món. Font: MdM

 • Material gràfic de Metges del Món. Font: MdM

  Material gràfic de Metges del Món. Font: MdM

Metges del Món Catalunya és una associació que defensa i promou el dret universal a la salut i a una vida digna. 

Metges del Món Catalunya, agermanada amb Metges del Món Espanya i amb la xarxa internacional de l’associació, és una entitat de solidaritat internacional i independent que col·labora en diferents projectes de cooperació pel desenvolupament i que té com a missió garantir el dret fonamental de la salut i una vida digna per a totes les persones.

Des de l’associació, tenen l’objectiu d’aconseguir un món on la universalitat dels drets humans sigui una realitat per a totes les persones. La presidenta de Metges del Món Catalunya, Josefina Díaz, explica amb més detall el funcionament, organització i projectes que duen a terme des de l’entitat.


1. Quina és la feina principal de Metges del Món Catalunya?

La nostra missió és la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna a totes les persones. Això implica la defensa i l’enfortiment dels sistemes públics de salut, així com la defensa dels principis inclosos en la declaració de Alma Ata el 1978 (signada a la Conferència Internacional sobre Atenció Primària de Salut d’Almá-Atá), que són l’equitat, l’accés universal a la salut, l’acció intersectorial, la participació de la comunitat i l’orientació dels serveis de salut a la prevenció.


2. Quins projectes internacionals porteu des de Catalunya? 

Per una banda, des de Metges del Món (MdM) hem impulsat un projecte per defensar el dret a una vida lliure de violència de gènere en adolescents i joves en 10 municipis del departament de La Paz El Salvador. També fem suport per a la reducció de la discriminació del col·lectiu LGTB  a Dakar, en una iniciativa que durarà fins al 14 desembre 2016, en col·laboració amb Bilbao.

D’altra banda, volem reduir l’impacte psicosocial en la població infantil en els districtes de Rafah i Khan Younis (a la franja de Gaza) en el marc de la postguerra i també treballem per enfortir la resiliència del sistema de salut a Moyamba (Sierra Leone).


3. Compteu amb un teixit de voluntariat que us ajuda a complir amb la vostra missió?

Evidentment el voluntariat està implicat en l’acompliment de la missió i en l’execució dels projectes. Tanmateix, és indispensable tenir un operatiu de personal tècnic contractat que asseguri la formulació, execució i justificació dels projectes així com el funcionament de l’entitat.


4. En quins àmbits treballen els voluntaris i voluntàries que us ajuden?

A Metges del Món no fem assistència, creiem que és el sistema públic de salut qui ho ha de fer, que per això té els mitjans, les capacitats i l’obligació de fer-ho. Nosaltres fem incidència política i sensibilització amb l’objectiu de pressionar els Governs i els partits polítics a què assumeixin la seva obligació de restablir un sistema universal de salut de qualitat.

Els voluntaris participen en projectes de sensibilització, incidència política, immigració, prostitució, immigració, captació o desenvolupament associatiu... Ho fan en la mesura que poden, volen i se senten motivats.


5. Quin és l'estat de salut de les persones refugiades a Lesbos? Com hi ajudeu? 

Les persones refugiades que arriben a Lesbos ara ja en són moltes menys degut al tractat que va signar la Unió Europea amb Turquia. Metges del Món Espanya encara hi som a Grècia treballant juntament amb la nostra delegació grega. L’estat de salut de les persones refugiades quan arriben a Lesbos és massa d’estrès posttraumàtic per la duresa del viatge, les condicions amb les quals l’han de fer i les màfies que els hi faciliten l’embarcació.

Arriben mullats. A l’estiu no,  però a l’hivern o primavera arriben amb molt de fred i congelacions als dits i als peus. La major part de les persones no són persones malaltes, però sí que viatgen dones embarassades i nens petits. El primer que es fa és donar-los roba seca i menjar i avaluar si tenen necessitat d’atencions hospitalàries. Si és així es deriven ràpidament a l’hospital  més proper, situat a Mytelene .

El problema més gran és el psicosocial, ja que quan estan als camps els tràmits per registrar-se són lentíssims i sempre hi ha la por de les deportacions cap a Turquia. La majoria de voluntaris que envia Metges del Món a Grècia són psicòlegs, psiquiatres, educadors socials...


6. Quines accions s'haurien de dur a terme perquè el dret a l'accés a la salut arribés a tot arreu?

Que l’accés a la salut arribi a tot arreu depèn dels Governs de cada país. A casa nostra després del Reial decret del 2012 la universalitat de la salut ja no es respecta totalment. També depèn dels països d’Occident que els països del Sud menys desenvolupats tinguin dret a la salut gratuïta i de qualitat.

Des de Metges del Món i a moltes més entitats lluitem perquè sigui així, mitjançant la incidència política, reclamant als països que mantinguin l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) del 0,7% del PIB.


7. D'on prové el vostre finançament?

D’una banda, el finançament prové de fons públics, concretament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. D’altra banda, tenim fons privats de fundacions i empreses, donacions i aportacions de les persones sòcies.


8. Quin és el futur més immediat de Metges del Món Catalunya?

Seguir treballant en els projectes, com anem fent tant aquí a casa nostra com en cooperació internacional. Volem seguir augmentant el nombre de voluntàries/s i socis/es, treballar en  xarxa a Catalunya a la Fede.cat i amb la Coordinadora d'ONG de Desenvolupament d’Espanya (CONGDE).

Metges del Món Catalunya i Espanya està dintre de la xarxa de MdM internacional que inclou 19 països i en els projectes internacionals d’emergència i ajuda humanitària a partir d’ara actuarem com a xarxa.

Afegeix un comentari nou