La cooperació i el desenvolupament s’enforteixen a Catalunya

 • Logo de l'Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament.

  Logo de l'Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament. - Font: Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament

 • Infografia del Programa Català de Refugi.

  Infografia del Programa Català de Refugi. - Font: Ajuntament de Vacarisses

 • Projecte mediambiental de cooperació pel desenvolupament.

  Projecte mediambiental de cooperació pel desenvolupament. - Font: Wikimedia

Dos departaments de la Generalitat de Catalunya han signat un pla de treball per millorar la col·laboració entre aquests sectors i les entitats. 

El Departament  de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Afers Exteriors, Institucionals i Transparència han signat un pla de treball per millorar i enfortir les accions que es fan des de cooperació i desenvolupament. L’objectiu d’aquest pla és enfortir la col·laboració entre els dos departaments i impulsar espais de coordinació interdepartamentals.

Alguns exemples d’aquest acord seria per exemple el Programa Català de Protecció de Defensores i Defensors dels Drets Humans, que garanteix una acollida de sis mesos a activistes pels drets humans que vegin amenaçada la seva vida.

A banda d’això, també podem trobar altres exemples com el projecte sobre promoció de l’economia social i solidària entre les dones joves del Marroc, Algèria, Tunísia, Itàlia i França. Per part de Catalunya hi participen l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut.

Entre altres aspectes destacats que es reforçaran, per exemple, assenyalen la sensibilització sobre el comerç just a la XANASCAT (Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya), la col·laboració en sessions formatives a la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil per donar a conèixer el Programa Català de Refugi i una inversió en la formació dels funcionaris en l’àmbit de la cooperació.

Una tercera branca de col·laboració entre els dos departaments de la Generalitat de Catalunya serà la recerca de fons europeus i internacionals per impulsar projectes de cooperació pel desenvolupament. Els espais de coordinació que mantindran aquesta relació bidireccional són:

 • La Comissió Interdepartamental d’Immigració
 • El Grup de Treball per a l’abordatge de la mutilació genital femenina
 • El Grup de treball del pla de Protecció Internacional de Catalunya
 • El Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades

A més, el pla de treball preveu impulsar formació per entitats juvenils en els àmbits de la cooperació i el desenvolupament i la cessió dels espais de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Direcció General de Joventut a les ONG catalanes per difondre el seu treball. 

Afegeix un comentari nou