Augmenta la violència familiar envers els menors

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Augmenta la violència familiar envers els menors

Autor/a: 
Yaiza Cuevas

Resum: 

El primer semestre de l’any registra una pujada del 25% en les agressions contra menors en l’àmbit familiar.

El director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, va alertar el passat dimecres sobre l’augment del nombre de víctimes de violència envers menors, especialment contra nenes, que en el primer semestre de l’any s’ha incrementat en un 25%.

Les manifestacions de Cosidó, es van donar durant la celebració d’una jornada de treball de la unitat de família i de la dona de la Policia Nacional, dedicada a la protecció integral i personalitzada de les víctimes de violència domèstica, realitzada a Logronyo.

En aquesta jornada, Cosidó, va fer constar que existeix una tendència a l’augment generalitzat dels casos de violència familiar contra fills, pares o avis. No obstant, aquest va remarcar que, en tot cas, segueix essent superior la xifra de casos de violència de gènere, ja que tres de cada quatre casos de violència familiar és d’aquest tipus.

El director general va acabar dient que és fonamental incentivar que les dones denunciïn al seus agressors, així com millorar els mecanismes de col·laboració i intercanvi d’informació entre les administracions i els ciutadans.

En aquest sentit, cal destacar que el legislador espanyol ha manifestat la seva preocupació en aquesta temàtica, doncs a dia d’avui, mitjançant l’última reforma del Codi Penal, s’ha optat per endurir les penes de molts comportaments delictius realitzats contra aquest col·lectiu.

Una altra de les novetats importants de la reforma del Codi Penal en l’àmbit de la violència domèstica, és que s’ha optat per perseguir delictes, com són les amenaces i coaccions lleus, tot i que manqui la denuncia expressa per part de les víctimes.

Així doncs, quan es produeixin aquests delictes, es podran perseguir mitjançant denuncia de qualsevol persona que tingui constància o fins i tot es podrà iniciar d’ofici per part de les autoritats judicials o ministeri fiscal.

En el cas dels infants, és tanta la preocupació del legislador, que en delictes d’homicidi i assassinat, s’ha introduït per primer cop un agreujant pel simple fet que la víctima sigui un menor de 16 anys. El supòsit més greu és per l’assassinat, establint que en aquest cas s’apliqui la pena de presó permanent revisable.

Altrament, el legislador, seguint amb la línia general de protecció del menor, ha elevat l’edat de consentiment sexual dels menors, passant de 13 a 16 anys i castigant conseqüentment qualsevol realització d’actes de naturalesa sexual amb aquests.

Finalment, cal destacar que la reforma del Codi Penal també preveu nous supòsits susceptibles de ser penats, relacionats amb l’especial protecció del menor. En aquest sentit, es penarà el tràfic i possessió de fotos pornogràfiques infantils, i també aquelles imatges que representin de forma visual a una persona que sembli un menor o fins i tot imatges d’un menor de creació artificial, simulant actes sexuals.

Afegeix un comentari nou