El desconegut "voluntariat penitenciari"

 Font:
Font:

El desconegut "voluntariat penitenciari"

Resum: 

Normalment quan es parla de voluntariat no es sol pensar en desenvolupar les activitats en un centre penitenciari on els beneficiaris són els seus interns.

Aquest ▲voluntariat queda inclòs dintre de l’àmbit de l’execució penal.

Tal i com us varem informar a començament d’any, el Departament de Justícia va aprovar un Pla d’execució penal, on es fixen les línies d’actuació de la política d’execució penal a Catalunya fins l’any 2013.

La finalitat és donar una major transparència a com l’Administració Pública executa les penes i mesures que imposen els tribunals penals en base a l’ordenament jurídic actual.

Els principis que ordenen l’actuació de les entitats de voluntariat són la Circular 1/2001, de gestió del voluntariat als centres penitenciaris de Catalunya, i el Programa de desenvolupament d’aquesta Circular.

Les entitats de voluntariat han de presentar un programa d’intervenció general que serà validat per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil (SSPRJJ). Aquest programa ha de recollir aspectes com la descripció de l’entitat, els objectius que es volen desenvolupar, el nombre de voluntaris que participen en les activitats, els recursos, la metodologia de treball, etc.

Els drets i deures del voluntari i l’entitat són el mateixos que a qualsevol relació de ▲voluntariat encara que alguns aspectes es troben matisats com ara la formació específica que cal que rebi el voluntari o el seu compromís de complir i respectar la normativa del centre penitenciari.

Actualment les àrees on intervenen les entitats de voluntariat (entitats sense afany de lucre) són les següents:

  • Animació sociocultural. Activitats lúdiques, educatives i culturals.
  • Promoció per a la salut. Activitats d’informació i orientació sobre hàbits saludables i la cura de la salut.
  • Formació. Activitats de suport a tasques formatives, reglades i no reglades (reforç escolar, idiomes, arts, formació ocupacional...)
  • Esport. Activitats de promoció de l’esport com un hàbit de vida saludable.
  • Acompanyament educatiu. Foment de les relacions personals orientades a millorar l’estat d’ànim i l’autoestima dels interns i internes, mitjançant l’escolta activa.
  • Acompanyament en la comunitat.
  • Accions de suport en les activitats de la vida quotidiana i promoció d’hàbits i habilitats socials.
  • Assistència jurídica. Acció complementària per a l’orientació d’interns i internes en temes jurídics

Si voleu conèixer experiències podeu consultar el següent enllaç.

Afegeix un comentari nou