Es presenta el document de bases del Pacte per la lluita contra la pobresa

El Govern de la Generalitat va presentar el dimecres passat el document de bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, on es fixen els eixos principals per a la lluita contra la pobresa i es defineixen les línies d’actuació.

El Pacte contra la pobresa vol ser un full de ruta per tal de prevenir l’exclusió social a Catalunya, treballar per solucionar les situacions de pobresa ja existents i garantir la millora de les condicions de vida de les persones més desfavorides i el benestar social de la societat catalana.

La lluita contra la pobresa ha estat  una prioritat per la Generalitat i per això,  des del Departament de Benestar i Familiar es vol refermar el comprimís del Govern amb la lluita contra la pobresa amb mecanismes de prevenció i d’actuació immediata en els casos de risc d’exclusió social.

En el procés d’elaboració del pacte per a la lluita contra la pobresa es diferencien tres etapes: la consultiva, la participativa i la negociadora. És especialment important la implicació i participació de tots els agents implicats en el procés, com és el cas de les entitats del Tercer sector social, per tal de garantir un procediment basat en el diàleg i el consens.

El document de bases estableix els eixos per a la lluita contra la pobresa, al mateix temps que defineix quines han de ser les línies estratègiques que s'han de seguir. En total, el document fixa 8 eixos principals:

  • Cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació
  • Salut
  • Habitatge
  • Formació
  • Ocupació
  • Econòmic
  • Relacional
  • Pobresa infantil

 

Per tal de participar i fer alguna aportació existeix la bústia del Pacte: es tracta d'una adreça electrònica en  què la ciutadania pot donar la seva opinió. Les aportacions  es podran fer fins el 31 de gener de 2013.

Per a més informació consulteu el  document de bases.

Afegeix un comentari nou