Impuls a l'acolliment familiar de menors

  • Persones davant del mar. Font: Orientación Educativa Familiar

    Persones davant del mar. Font: Orientación Educativa Familiar

  • Mans agafades. Font: Hogar abierto

    Mans agafades. Font: Hogar abierto

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat està treballant en l’esborrany del Pla d’Infantesa i Adolescència, en el qual es pretén impulsar l’acolliment familiar de menors per via administrativa.

Actualment s’està redactant el Pla d’Infantesa i Adolescència, que podria ser aprovat en els mesos d’octubre o novembre. L’esborrany del Pla recull la recomanació que va fer la comissió del Senat per a l’Estudi de l’Adopció Nacional i temes afins sobre la proposta d’acollida familiar dels menors.  

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat vol que un dels objectius del Pla sigui que els menors de tres anys que passen a la tutela de l’Administració, enlloc de ser internats en una residència, siguin acollits directament per una família.

Per poder dur a terme aquesta nova regulació, es pretén agilitzar el procés d’acolliment familiar intentant que la majoria es tramiti per via administrativa i reduir el nombre dels que es decideixen per via judicial.

A fi d’aconseguir l’objectiu marcat, es proposa que siguin les entitats públiques les que escullin la família i s’encarreguin de tots els tràmits. En aquest sentit, el text també proposa fixar un màxim de dos anys perquè els pares de menors en situació de desemparament sol·licitin el cessament de la suspensió de la pàtria potestat.

Finalment, el Pla d’Infantesa i Adolescència preveu l’aprovació de l’Estatut de l’acollidor familiar on es reculli els seus drets i obligacions. També es considera fonamental regular altres qüestions, com per exemple, la relació amb la família biològica.

Amb aquesta nova regulació es vol contribuir a aclarir el procés d’acollida i a donar més protecció legal a les parts afectades

Una vegada Serveis Socials finalitzi el Pla i després que l’Observatori de la Infantesa, el Consell d’Estat i el Consell General del Poder Judicial facin les seves aportacions, el Ministeri informarà a les Comunitats autònomes amb les quals es negociarà els canvis normatius que siguin necessaris.

Afegeix un comentari nou