La Taula del Tercer Sector denuncia males pràctiques en la contractació pública

Autor/a: 
Montse Agudo

La Taula del Tercer Sector denuncia males pràctiques en la contractació pública

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 28 de gener la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya van denunciar les males pràctiques que es duen a terme en la contractació pública i que, segons elles, afecta directament a la qualitat dels serveis a les persones.

En una roda de premsa celebrada el passat 28 de gener, la Taula del Tercer Sector, que aglutina a més de 7.000 entitats socials, i la Confederació Empresarial de l’Economia Social, van denunciar les males pràctiques que, a parer seu, s’estan produint per part de l’Administració respecte a la contractació pública.

Segons Àngels Guiteras, presidenta de la Taula, un dels principals problemes respecte a la contractació pública és que en l’adjudicació es tenen en compte, sobretot, els criteris econòmics, sense tenir en compte la qualitat assistencial que es dóna a les persones.

Aquesta qüestió ha provocat un gran ressò, ja que, la Taula i la Confederació han manifestat que la part econòmica puntua un 90%, mentre que la tècnica queda reduïda al 10%.

Un altre tema que es va ressaltar és el fet de que en alguns plecs de clàusules dels concursos, s’incorpora la valoració d’hores gratuïtes com a millora del projecte a fi de rebaixar-ne indirectament el cost.

També van denunciar altres qüestions, les dues entitats van expressar que es rebaixen les ratios obligatòries de professionals per atendre un determinat servei, així com la desaparició de referències a convenis col·lectius.

Un altre punt a tenir en compte, segons aquests dos agents socials és la qüestió de l’IVA. El fet que les ofertes es valorin sense IVA perjudica les entitats socials que estan exemptes de l’impost i, en canvi, beneficia les entitats mercantils que poden oferir un preu aparentment més econòmic perquè poden repercutir i recuperar l'IVA. No obstant això, aquest import acaba essent més car quan s’afegeix l’IVA, que l’Administració no es pot deduir.

La Presidenta de la Taula ha volgut fer notar la importància d’aquestes qüestions en tant que poden produir un risc de rebaixa de qualitat dels serveis com les llars d’infants, residències de gent gran o de persones amb discapacitat.

A fi de poder traslladar aquestes denúncies, la Taula del Tercer Sector i la Patronal de les empreses socials, han redactat un document que faran arribar a les Administracions, al Síndic de Greuges, la Síndica de Barcelona i els grups parlamentaris.

Les dues entitats proposen la creació d’una comissió de seguiment de les contractacions públiques impulsada per la Generalitat on haurien d’estar representades les diputacions, les entitats municipals, els sindicats, la patronal, els grups parlamentaris i la mateixa Taula del Tercer Sector.

El motiu principal del seguiment és que tant la Taula com la Confederació consideren que les pràctiques que s’estan duent a terme actualment signifiquen un retrocés de 10 o 15 anys en polítiques socials i renúncia als objectius de millora continua en la qualitat del servei i eficiència social.

Com a resposta a aquesta denúncia, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha declarat que no està d’acord amb les manifestacions esmentades.

La consellera ha dit que es valorarà tot el que han exposat la Taula i la Confederació però que, pel que fa als concursos impulsats per la Generalitat, un percentatge molt elevat es donen a entitats del Tercer Sector i no a empreses mercantils.

Afegeix un comentari nou