Quines mesures de seguretat cal seguir en un correfoc?

Suport Associatiu - Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Totes les persones integrants d'entitats que manipulen foc han de seguir un protocol de seguretat
Totes les persones integrants d'entitats que manipulen foc han de seguir un protocol de seguretat
Els diables i diablesses han de respectar el recorregut pactat amb l'Ajuntament
Els diables i diablesses han de respectar el recorregut pactat amb l'Ajuntament

Quines mesures de seguretat cal seguir en un correfoc?

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Associatiu - Jurídic

Resum: 

Us presentem un recull de regles per a la prevenció i autoprotecció en actes de foc basat en recomanacions de l’Àrea d’Indústria i Energia de la delegació del Govern.

 • S’ha d’utilitzar sempre el tipus d’encesa que dugui incorporat l’artifici. No es poden fer manipulacions per variar els sistemes d’iniciació originals.
 • Els sistemes de subjecció utilitzats en masses de diables, dracs i altres elements fixes, han de complir una norma bàsica: impedir que l’artifici es desprengui o es bolqui.
 • Durant el transport i emmagatzematge, els materials han d’estar en els embalatges originals, en vehicles coberts i s’han d’emmagatzemar en llocs tancats, coberts i secs.
 • Durant l’acte festiu, cal transportar el material en carros o recipients tancats i respectar els protectors del sistema d’iniciació fins el moment de l’encesa.
 • Per tapar els elements fixes, també es pot utilitzar paper d’alumini, que a més de protegir de la pluja i humitat, també protegeix de les espurnes que puguin saltar.
 • Cal dur roba resistent al foc i mai teixits sintètics. El calçat ha d’estar ben subjecte als peus i es recomana dur mocadors, barret, guants i ulleres.
 • S’ha de respectar sempre el públic i els béns materials que es trobin al llarg del recorregut.
 • Cal respectar el recorregut acordat amb l’Ajuntament i no envair els llocs dels espectadors, com portals o locals semblants.
 • Si un artifici no s’ha encès, s’ha d’esperar un temps prudencial a acostar-lo, retirar-lo amb molta cura i, si pot ser, inutilitzar-lo amb aigua. Si no, guardar-lo a part. Mai s’ha de deixar al terra ni s’ha de tornar a introduir a la bossa o contenidor.
 • Està prohibit consumir alcohol mentre s’utilitza qualsevol tipus de pirotècnia.
 • El material sobrant s’ha de guardar ben ordenat, precintat i al seu lloc correcte. S’ha de retornar el material defectuós i el que estigui humit s’ha de posar en recipients d’aigua fins que s’hagi dissolt la pólvora. A partir d’aquí, s’ha de tractar com un material inert i portar-lo a un abocador reconegut.