S’acorda la modificació de la Llei de les professions de l’esport

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’acorda la modificació de la Llei de les professions de l’esport

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

El Govern ha acordat la modificació de la Llei de les professions de l’esport aprovada l'any 2008 i la paralització de la seva aplicació obligatòria fins a l’1 de gener de 2015.

El Consell Català de l’Esport està treballant per actualitzar aquest 2013, la Llei de les professions de l’esport que es va aprovar l'any 2008, per tal d’adaptar-la a la realitat actual, així com per esmenar els defectes que s’han anat detectant aquests darrers anys.

La reforma, segons ha explicat el Conseller Homs, hauria d’incloure la possibilitat d’acreditar formació i experiència des de l’òrgan docent del Consell Català de l’Esport, així com la possibilitat d’incorporar a l’articulat els 8 nivells professionals del Marc Europeu de Qualificacions.

La Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, va sorgir amb la intenció de regular el col·lectiu de persones que treballaven dins l’àmbit de l’esport i les entitats esportives, i unificar criteris en allò referent a les professions i als requisits o titulacions necessàries per accedir a qualsevol de les classificacions professionals que es detallen a la llei.

En la mateixa llei també es preveia un termini màxim per tal que els diferents professionals de l’esport s’adaptessin als nous criteris i donessin compliment als requisits establerts per la normativa vigent per poder continuar en l’exercici de la seva professió. En cas contrari, es preveien importants sancions per als professionals que no s’adaptessin a la Llei.

Atesa la complexitat que s’han trobat els professionals alhora de fer les adaptacions necessàries i la greu situació econòmica del sector, s’ha convalidat el Decret Llei 6/2012, de 27 de desembre per mantenir en suspens fins l’1 de gener de 2015, l’aplicació de les sancions previstes.

Afegeix un comentari nou