EUKidsOnline: estudi sobre els riscos dels infants a Internet

  • Detall de la portada

    Detall de la portada

  • Imatge d'EUKidsOnline

    Imatge d'EUKidsOnline

Segons un estudi d'EUKidsOnline, els infants espanyols fan poc ús de les eines de denúncia online quan es troben amb continguts o fets que els ofenen.

El darrer informe del projecte EUKidsOnline es basa en una enquesta a 25.000 usuaris d’Internet d’entre 9 i 16 anys a 25 països europeus i es centra en l’estudi dels riscos a Internet per part dels infants i els seus pares.

Segons l’informe, només un 7% dels infants espanyols fan ús de les eines de denúncia online quan topen amb webs o continguts poc recomanables, percentatge inferior a la mitjana europea, que se situa al 13%. El país amb un percentatge inferior és Hongria, amb un 2%. Ateses aquestes dades, l’informe recomana que es millorin els mecanismes de denúncia, que haurien de ser més fàcils i intuïtius.

El contacte amb estranys i els continguts inadequats a Internet són la cinquena i sisena preocupació dels pares respecte als riscos que han d’afrontar els seus fills, per damunt fins i tot del consum de drogues i alcohol.

La major preocupació dels pares no es tradueix en mesures més efectives per prevenir els riscos.

Per països, els pares espanyols i portuguesos són els que es mostren més amoïnats pels riscos online tot i que aquesta preocupació no es tradueix en un major desenvolupament d’estratègies de prevenció adequades.

En aquest sentit,  el document assenyala que la mediació parental activa disminueix l’exposició als riscos per part de tots els grups d’edat, entenent com a tal mediació el desenvolupament d’activitats compartides o mantenir-se prop de l’infant mentre fa ús de la xarxa.

EUKidsOnline és una xarxa europea en què participen 35 països i que es dedica a la recerca sobre les experiències dels infants i els seus pares en relació amb l’ús de la xarxa, els riscos i la seguretat online.

Afegeix un comentari nou