Transformació positiva de conflictes a les entitats del Tercer Sector

Avalon ha portat a terme un estudi sobre conflictes a les entitats del Tercer Sector en el qual es fan paleses les tensions més freqüents de les organitzacions no lucratives. Aquests conflictes es produeixen, principalment, entre les persones de l’entitat i tenen a veure amb diversos factors. Alguns d'ells poden afectar seriosament la continuïtat de les organitzacions, però quan es treballa per la gestió dels mateixos les entitats en surten reforçades. 

"La resolució satisfactòria de conflictes crea energia, alegria i sensació d'assoliment, de manera que les llars es tornen fàbriques d'autoestima, les escoles es transformen en laboratoris de descobriment, els llocs de treball es tornen hàbitats de suport mutu i creixement, i el planeta pot aconseguir la cooperació per part de tota la comunitat mundial" (Tú ganas / Yo gano. Todos podemos ganar. Cornelius, H. i Faire, S.)

Des de fa uns anys existeix una aposta real per augmentar la cultura de la resolució pacífica de conflictes, tant mitjançant organismes que es dediquen a la mediació com a través d'una aposta jurídica per treballar de forma específica la resolució alternativa de conflictes en associacions, fundacions i cooperatives.

Tenim constància que el model de gestió de conflictes de manera col·laborativa, on les parts contribueixen aportant les seves habilitats cap a una solució comuna, produeix una disminució efectiva dels costos i terminis d’execució dels projectes.

Partim de la premissa que els conflictes són inherents a les persones, a les relacions, i les organitzacions del Tercer Sector no n'estan excloses. Avalon ha portat a terme un estudi sobre conflictes a les entitats del Tercer Sector en el qual es fan paleses les tensions més freqüents de les organitzacions no lucratives. Aquests conflictes es produeixen, principalment, entre les persones de l’entitat i tenen a veure amb la manca de comunicació, la divergència d’objectius, les relacions no satisfactòries entre ells, la falta d’informació, un baix nivell de participació. També per qüestions que tenen a veure amb el funcionament de l’organització, per la seva estructura, per actituds diferents cap a l’entitat i cap a l’entorn i per la diversitat en les formes de treballar i de gestionar de les persones que conformen les entitats.


Alguns dels conflictes esmentats poden afectar seriosament la continuïtat de les organitzacions, però quan es treballa per la gestió dels mateixos les entitats en surten reforçades. Freqüentment, els costos associats als conflictes es multipliquen pel fet de no abordar-los eficaçment. Per això, el coneixement de les causes, l’educació, la sensibilització i la disposició d’eines per abordar-los és tan important i suposa també una oportunitat de créixer. Cal aprendre a veure el conflicte com una possibilitat de construcció relacional i personal positiva i integrar, entre les eines de treball de l’organització, les habilitats i capacitats pel tractament dels conflictes. Hem de continuar reforçant la cultura de la resolució i transformació de conflictes per tenir entitats més fortes i capaces  de reaccionar davant del moment actual de crisi.


Les entitats del Tercer Sector són actors estratègics per la identificació dels conflictes socials i per actuar com a mediadores, donat que es tracta d'un sector heterogeni, tant per la grandària de les entitats, com les persones que hi treballen (remunerades o no), l'àmbit territorial, la personalitat jurídica i els col·lectius destinataris essent aquesta diversitat una riquesa del sector. Fent un símil amb aquesta figura de la persona mediadora, el Tercer Sector, com a tercer en la societat, viu una posició de ruptura de la dinàmica de confrontació dual entre la societat civil i l’Administració pública, de manera que, a més de donar resposta a les noves demandes i necessitats de la societat, ofereixen alternatives a les formes clàssiques de gestió de conflictes dins la comunitat (com la violència o l’expulsió) facilitant noves formes de convivència col·lectiva.

Des d’Avalon es creu que cal fer una aposta per la creativitat en la gestió de conflictes, tant en l'àmbit intern amb persones capaces de canalitzar, detectar i gestionar conflictes, com en l'àmbit extern en la cerca de recursos que puguin ajudar a la resolució de conflictes. Som moltes les organitzacions que treballem amb eines que poden contribuir a la gestió i transformació de conflictes, i cal conèixer-les i tenir-les en compte per crear entitats fortes.

Afegeix un comentari nou