Desenvolupeu programes adreçats a promoure l’envelliment actiu?

  • Gent gran activa. Font: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

    Gent gran activa. Font: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

  • Imatge de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneraciona

    Imatge de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneraciona

El Departament de Benestar Social i Família posa en marxa un sistema per recollir les experiències que es realitzen a Catalunya.

En el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional, la iniciativa té com a objectiu donar a conèixer a través de la web aquelles bones pràctiques que les institucions i entitats catalanes desenvolupen arreu del territori i que aquestes puguin esdevenir una eina útil a l’hora de dissenyar polítiques i actuacions adreçades a la gent gran.

Si voleu fer arribar la vostra proposta, només heu d’emplenar aquest formulari on line. A partir d’uns paràmetres definits, es valorarà la seva idoneïtat abans de la seva publicació a la web.

Comentaris

QUI SON? El Col.lectiu Suma és un projecte de la Fundació Marianao que desenvolupa activitats en el camp de la formació i la promoció sociocultural de persones adultes. És un projecte en clau de participació comunitària, basat en el voluntariat. DESTINATARIS/ÀRIES El projecte s’adreça a: A tota persona adulta que vulgui aprendre a llegir i escriure, o que vulgui afermar els seus aprenentatges instrumentals bàsics. A persones immigrades nouvingudes que vulguin aprendre castellà i català. A tota persona que vulgui compartir els seus coneixements, les seves competències i els seus interessos, com a col·laborador. OBJECTIUS Afavorir la formació i la promoció sociocultural de les persones adultes. Proporcionar un espai de trobada, intercanvi, relació i creixement. Ser un espai de convivència, entre persones i entre cultures. Dotar de protagonisme a cadascuna de les persones que formen part del col·lectiu. Promoure la participació i el compromís. Promoure el coneixement de l’entorn social i cultural Oferir els recursos perquè les persones participants assoleixin l’autonomia personal necessària per desenvolupar-se a la societat. Basar el seu funcionament en el voluntariat i la gestió assembleària.

QUI SON? El Col.lectiu Suma és un projecte de la Fundació Marianao que desenvolupa activitats en el camp de la formació i la promoció sociocultural de persones adultes. És un projecte en clau de participació comunitària, basat en el voluntariat. DESTINATARIS/ÀRIES El projecte s’adreça a: A tota persona adulta que vulgui aprendre a llegir i escriure, o que vulgui afermar els seus aprenentatges instrumentals bàsics. A persones immigrades nouvingudes que vulguin aprendre castellà i català. A tota persona que vulgui compartir els seus coneixements, les seves competències i els seus interessos, com a col·laborador. OBJECTIUS Afavorir la formació i la promoció sociocultural de les persones adultes. Proporcionar un espai de trobada, intercanvi, relació i creixement. Ser un espai de convivència, entre persones i entre cultures. Dotar de protagonisme a cadascuna de les persones que formen part del col·lectiu. Promoure la participació i el compromís. Promoure el coneixement de l’entorn social i cultural Oferir els recursos perquè les persones participants assoleixin l’autonomia personal necessària per desenvolupar-se a la societat. Basar el seu funcionament en el voluntariat i la gestió assembleària.

Afegeix un comentari nou