La confidencialitat en la intervenció social

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya publica un document on es reflexiona sobre la presa de decisions entorn la confidencialitat de les persones ateses.

L’atenció a les persones sovint comporta contradiccions, especialment quan no hi ha normatives específiques que regulin com ha de ser la presa de decisions entorn el secret professional i el dret a la informació.

Per tal d’oferir elements de referència que ajudin als professionals a preservar, des d’una perspectiva ètica, la confidencialitat de la informació relativa a les persones usuàries i a gestionar el secret professional, el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya ha elaborat "La confidencialitat en la intervenció social: recomanacions del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya". Un document que, a més, recull algunes recomanacions i orientacions per millorar les pràctiques professionals en relació amb la confidencialitat.

Afegeix un comentari nou