La confidencialitat en la intervenció social

La confidencialitat en la intervenció social

Resum: 

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya publica un document on es reflexiona sobre la presa de decisions entorn la confidencialitat de les persones ateses.

L’atenció a les persones sovint comporta contradiccions, especialment quan no hi ha normatives específiques que regulin com ha de ser la presa de decisions entorn el secret professional i el dret a la informació.

Per tal d’oferir elements de referència que ajudin als professionals a preservar, des d’una perspectiva ètica, la confidencialitat de la informació relativa a les persones usuàries i a gestionar el secret professional, el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya ha elaborat "La confidencialitat en la intervenció social: recomanacions del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya". Un document que, a més, recull algunes recomanacions i orientacions per millorar les pràctiques professionals en relació amb la confidencialitat.

Afegeix un comentari nou
0