Lluís Puigdemont: “La participació dels familiars en processos formatius té una incidència directa en el rendiment dels nens i nenes”

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Lluís Puigdemont: “La participació dels familiars en processos formatius té una incidència directa en el rendiment dels nens i nenes”

Autor/a: 
Joan Rosinach
F Pere Tarrés

Resum: 

El director de la Fundació SER.GI ens parla de Khetanipem, el projecte formatiu per a adults de la Comunitat Gitana del barri de Sant Joan de Figueres.

A Fundació SER.GI treballeu per una societat inclusiva. Exactament, quins són els vostres àmbits d’actuació...?

Actualment la Fundació SER.GI està intervenint en quatre àrees. Són quatre àmbits molt diferents entre ells, però que en algun territori ens permeten fer un treball transversal de transformació social. Estem parlant de l’Àrea de famílies i joves, centrada en l’èxit educatiu d’infants i joves; l’Àrea de ciutadania i desenvolupament comunitari, que procura treballar la cohesió social i la sensibilització; l’Àrea d’habitatge social, que treballa per l’accés a un habitatge digne dels col·lectius en risc; i l’Àrea de formació, que ofereix formació a professionals de l’àmbit social i educatiu, des de l’experiència professional i d’intervenció de la fundació.

En aquests moments, quantes persones estan involucrades en la vostra entitat...?

A dia d’avui sobrepassem les 60, entre patrons, voluntaris i tècnics. Cada persona participa en espais i moments diferents de la vida de la Fundació ja sigui a nivell professional, en la gestió i funcionament de la Fundació o en les activitats de difusió i sensibilització.

I en quina part del territori interveniu amb major presència...?

Les nostres accions estan presents a una desena entre poblacions de comarques gironines i de l’alt Maresme. Però on estem desenvolupant projectes comunitaris, educatius, d’habitatge i de ciutadania amb un equip important de persones és a Girona, Lloret de Mar, Salt, Celrà i Figueres.

Dins del programa d’educació es troba el projecte Khetanipem, en què consisteix...?

Khetanipem és un Projecte de Formació amb adults de la Comunitat Gitana al barri de Sant Joan de Figueres. Es basa en oferir una formació específica i un acompanyament en el procés formatiu i de creixement personal de les persones que assisteixen al curs. Es treballa el compromís, la responsabilitat i la implicació en relació al curs, tant a nivell grupal com individual, fet que permet atendre les necessitats de cadascú i orientar i acompanyar a la persona en el seu procés formatiu, educatiu i de creixement personal.

Què va impulsar a posar-lo en marxa...?

La iniciativa deriva d'un encàrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Família a inicis de l'any 2015. És un projecte que s'aplica a la ciutat de Lleida des del 2014 i a la ciutat de Tarragona des del 2012.

I el projecte pròpiament dit s’implementa a partir de 2015...

Exacte. L’abril del 2015 comença el projecte de formació a familiars que assisteixen dues hores diàries al centre i fan classes de les matèries de la ESO per presentar-se a les proves lliures que convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Quins objectius persegueix Khetanipem...?

L’objectiu d’aquesta acció és doble, d’una banda incrementar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries i d’altra banda fer que aquestes persones esdevinguin adults de referència positiva. La participació dels familiars en processos formatius té una incidència directa en el rendiment dels nens i nenes, millora la seva motivació i sentit cap els estudis i rebaixa l’absentisme a les aules. Un dels interessos socials d’aquesta acció és clarament la millora que es donarà en la relació família-escola-comunitat.

Us heu trobat amb dificultats per poder dur a terme Khetanipem...?

La major dificultat que ens hem trobat per realitzar el projecte ha estat l’assistència irregular a les classes per part dels alumnes. Això ha provocat que l’adquisició d’hàbits d’estudi, organització i planificació resulti més complicada, fet que incideix directament en el procés d’aprenentatge i en la vinculació amb el curs. Una altra dificultat rellevant és l’estigmatització que pateix la comunitat gitana en relació a la formació i l’efecte que aquesta ha produït en el desenvolupament de cada persona. Es treballa amb un col·lectiu amb una visió molt distorsionada de les pròpies capacitats i amb una autoestima molt baixa, fet que dificulta els processos d’aprenentatge.

Per acabar, compteu amb persones voluntàries i altres entitats per a desenvolupar-lo...?

No comptem amb voluntaris per realitzar el projecte però treballem coordinadament amb els diferents agents que treballen al barri de Sant Joan. Per realitzar a terme la nostra tasca és imprescindible treballar en xarxa amb tots els serveis i recursos que hi ha al territori.

Afegeix un comentari nou