Nova guia per elaborar el pla de comunicació

Suport Associatiu
Guia pràctica 'Com elaborar el pla de comunicació de l’associació?'. Font: Torre Jussana
És clau planificar la comunicació per aconseguir que sigui eficient i eficaç. Font: Pixabay

Nova guia per elaborar el pla de comunicació

Suport Associatiu

Resum: 

El recurs vol donar suport a les entitats per millorar el seu impacte comunicatiu.

Torre Jussana ha editat la guia d’assessorament Com elaborar el pla de comunicació de l’associació?, un document disponible en línia per donar suport a les entitats en la seva tasca comunicativa.

Aquest recurs bàsic aprofundeix en les diferents fases a tenir en compte a l’hora de dissenyar i portar a terme un pla de comunicació: anàlisi prèvia, concreció del públic a qui adreçar-se, definició dels objectius comunicatius i dels missatges, selecció de canals i accions a realitzar, calendarització, concreció del pressupost i avaluació.

A banda d’informació teòrica, també ofereix exemples i recomanacions. “És important no deixar la comunicació a la improvisació. És clau planificar-la per aconseguir que sigui eficient i eficaç”, afirmen des Torre Jusana.

La guia pot consultar-se a descarregar-se de forma gratuïta en aquest enllaç.

Aquest document complementa la publicació 'Càmera, llums, interacció. Manual de comunicació associativa en temps 2.0' editada per Torre Jussana.