6 guies per a la gestió dels equips

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Teamwork. Font: Twentyfour Students (Flickr)
Teamwork. Font: Steve Davis (Flickr)
Equilibrista. Font: Nadia Guidi (Flickr)

6 guies per a la gestió dels equips

F Pere Tarrés
Resum: 

Recull de publicacions per reflexionar sobre el desenvolupament d’un model de gestió del personal remunerat a les organitzacions no lucratives.

Claves para la gestión de personas en Entidades no Lucrativas

Aquest manual de la Fundación Luis Vives esdevé útil per al desenvolupament d’un model integral de gestió del personal remunerat: definició del lloc de treball, selecció, formació, avaluació, etc.

Gestió d’entitats no lucratives: les relacions laborals a les entitats no lucratives

Aquesta guia de Suport Associatiu dibuixa les obligacions en matèria laboral de les organitzacions no lucratives, així com les diferents figures que hi conflueixen en aquestes.

Gestió positiva del conflicte a les associacions: Mediació

Aquesta publicació, editada per Torre Jussana, ofereix una aproximació a la Gestió Alternativa de Conflictes en l’àmbit de les organitzacions, així com eines per a l’anàlisi i el diagnòstic.

Gestión de las persones con perspectiva de género

Aquesta eina elaborada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat recull propostes i bones pràctiques per al desenvolupament d’una política de direcció participativa i basada en el treball en equip.

Gestión de personas en la empresa social

Aquesta publicació, coordinada pel Carlos Cortés, ajuda a les entitats no lucratives a passar d’un sistema de direcció per objectius i competències a un sistema de direcció per valors.

Guía de buenas prácticas de comunicación interna

Aquest quadern, elaborat per FEAPS, té com a objectius ajudar a les entitats a crear cultura i sentiment de pertinença a les entitats, fomentar la confiança entre els equips i, d’aquesta forma, millorar l’organització.