6 guies per millorar la intervenció social

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

6 guies per millorar la intervenció social

F Pere Tarrés
Resum: 

Selecció de diferents publicacions que us ajudaran a reflexionar sobre els projectes i activitats d'atenció a les persones en situació en risc que porteu a terme i incorporar-ne millores.

Abordando el maltrato entre iguales desde el ámbito no formal

Aquesta publicació de l’Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia busca afavorir la reflexió al voltant del maltractament i potenciar experiències i iniciatives que ajudin a millorar la realitat dels menors. Al document podeu trobar elements per a la prevenció, apoderament i intervenció.

Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa

En aquest document, elaborat pel Quim Brugué de l’IGOP i editat per ECAS, trobareu experiències i respostes innovadores que han desenvolupat diferents organitzacions socials per modificar l’entorn socioeconòmic de les persones en situació de vulnerabilitat i promoure la seva inclusió.

Els serveis socials especialitzats des de la perspectiva de l’atenció centrada en la persona

En aquesta publicació del Departament de Treball, Afers Social i Famílies trobareu informació sobre els principis bàsics que estructuren l’atenció centrada en la persona i una relació de bones pràctiques d’entitats que atenen a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, afectades pel VIH/Sida, amb drogodependències i/o altres addicions, amb discapacitat física i amb discapacitat intel·lectual.

Guia d’estratègies de millora educativa

Aquest document de la Direcció General de Joventut té com objectiu incidir en l’èxit educatiu de les persones joves. En concret, trobareu quines són les necessitats de la joventut en aquesta matèria, metodologies per incorporar-les en les accions que desenvolupeu i propostes d’actuacions.

Guia per programar activitats per a infants de 0 a 3 anys en risc d’exclusió

Aquest document, editat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vol promoure l’atenció dels petits infants des de la seva globalitat i oferir-los una educació integral que cobreixi les necessitats segons cada franja d’edat. En concret, trobareu continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a treballar, activitats per desenvolupar-los i instruments per a l’avaluació.

L’envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans

En aquesta recerca, desenvolupada per la Fundació Pere Tarrés i promoguda per la Fundació Cuberes Donlo, trobareu recomanacions dirigides a alinear els programes amb el paradigma de l’envelliment actiu.