Com gestionar el conflicte durant les reunions

Suport Tercer Sector – Fundesplai
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com gestionar el conflicte durant les reunions

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Resum: 

Proposem una sèrie de passos a tenir en compte a l’hora de buscar solucions i resoldre conflictes i/o discrepàncies que poden sorgir durant el desenvolupament de les reunions.

Durant el desenvolupament d’una reunió, poden aparèixer i plantejar-se conflictes. Fins i tot, en moltes ocasions es convoquen reunions amb la idea de solucionar o resoldre aquests.
Aprendre a donar resposta i trobar solucions a aquestes situacions és bàsic perquè les reunions siguin eficaces i útils i permetin a l’entitat anar endavant.

A continuació, es proposen una sèrie de passos a tenir en compte per portar a terme aquest procés amb èxit:

Identifiquem i formulem el conflicte amb claredat i precisió

L’objectiu és determinar el problema i per a això cal que totes les persones implicades aportin informacions que contribueixin a concretar els interessos o necessitats que es troben enfrontats. És important que tothom reconegui i accepti que el conflicte existeix, quin és i que cal trobar-hi una solució.

Una bona pràctica és formular el conflicte en una pissarra o en un cartell per visualitzar més clarament aquells punts on existeixin les diferències.

Valorem la seva importància i la disposició de les parts a resoldre’l

Analitzem conjuntament les causes del conflicte i l’impacte que té sobre la nostra feina i en el funcionament de l’entitat.

És fonamental escoltar les parts per conèixer quina actitud prenen i si estan disposades a assolir un acord.
En el cas que no existeixi aquesta predisposició, caldrà buscar altres sortides: ajornar la reunió, buscar la mediació de terceres persones o d’un arbitratge extern, recollir nova informació...

Analitzem les solucions possibles i el seu ‘cost’

Amb la participació de totes les persones, farem un llistat, una “pluja d’idees” amb les diferents solucions que poden contribuir a resoldre el conflicte. Delimitarem les alternatives fins que ens quedem amb les que assoleixin més consens.

Sobre cadascuna ens plantejarem el seu “cost” i valorarem quins inconvenients i avantatges té i què implica per al nostre funcionament com a organització.

Prenguem una decisió per concens o per majoria

L’objectiu és optar per la solució els avantatges de la qual compensin més els inconvenients.

Podrem arribar a aquesta decisió per diferents vies: aproximant postures o buscant les propostes de consens que tinguin més suport o que contribueixin més als objectius comuns de l’entitat. Evidentment, com en tota negociació, és probable que tothom hagi de cedir en algun punt en benefici del bé comú.

Tot i així, de vegades les postures continuen enfrontades i, davant aquest context, s'haurà d'optar per la solució que defensi o consideri més adecuada la majoria de les persones assistents.

Apliquem i avaluem la decisió

Cal un compromís ferm de tothom a l’hora d’assumir i aplicar els acords establerts.

Posteriorment, serà aconsellable avaluar la decisió presa i fer balanç de la seva posada en pràctica. Si és necessari, potser haurem de corregir alguns dels punts o, fins i tot, canviar aquest acord per alguna altra de les opcions plantejades.