Eines per a la gestió d’entitats no lucratives

 • Llibres. Font: diegoksk (Flickr)

  Llibres. Font: diegoksk (Flickr)

En aquest recurs trobareu diferents manuals i publicacions útils per reflexionar i aprofundir al voltant del Tercer Sector i la gestió d'organitzacions sense afany de lucre. 

 1. Campañas para la movilización social
 2. El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics
 3. Guia sobre la Reforma Laboral 2012 (RDL 3/2012)
 4. La responsabilitat dels òrgans de govern: juntes directives i patronats
 5. Las relaciones entre el Tercer Sector y los poderes públicos
 6. Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes
 7. Manual del Curso Básico en Gestió de Calidad para ONG de Acción Social
 8. Más de cien consultas frecuentes de las ONL

1. Campañas para la movilización social

Aquest manual és fruit de l’experiència d’Ingenería Sin Fronteras en el desenvolupament de campanyes de sensibilització, incidència política i relacions institucionals, Responsabilitat Social Corporativa i Educació per al Desenvolupament. En ell es recullen un gran nombre de conceptes, estratègies, actors i eines de sensibilització, educació, mobilització, participació social, incidència política, relaciones institucionals, elaboració d’estudis, comunicació, màrqueting social i foment de la responsabilitat empresarial. 

▲ Tornar a l'índex

2. El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics

La Guia pràctica de clàusules socials en la contractació pública de serveis socials i d’atenció a les persones, editada per la Taula del Tercer Sector, té com a finalitat consolidar i reforçar l’espai que les entitats del Tercer Sector Social han ocupat fins ara en la gestió i la prestació de serveis socials. A més, també vol ser una eina tècnica per tal que la contractació pública de serveis cerqui un benefici social, més enllà de la prestació del mateix servei.

▲ Tornar a l'índex

3. Guia sobre la Reforma Laboral 2012 (RDL 3/2012)

Aquest manual, publicat per Suport Associatiu, analitza alguns dels aspectes d’aquesta nova normativa per tal de conèixer de quina manera afecta a les entitats no lucratives i com aquestes poden optimitzar les seves relacions laborals.

▲ Tornar a l'índex

4. La responsabilitat dels òrgans de govern: juntes directives i patronats

Aquesta guia, elaborada per Suport Associatiu, dóna a conèixer quines són les obligacions i les responsabilitats de les persones dirigent de les associacions i fundacions d’àmbit català per tal de gestionar-les de forma adequada i garantint la transparència i la rendició de comptes. 

▲ Tornar a l'índex

5. Las relaciones entre el Tercer Sector y los poderes públicos

Aquest document és fruït del VII Foro del Tercer Sector, una iniciativa de la Fundación Luis Vives i l’Obra Social de Caja Madrid on es va reflexionar i debatre al voltant de les relacions establertes entre aquests dos agents, i es van aportar idees i reflexions sobre com aconseguir un diàleg més fluït i un major nivell d’interlocució. 

▲ Tornar a l'índex

6. Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes

Aquesta publicació forma part de la col·lecció Útils pràctics de Torre Jussana i en ella es poden trobar quins són els conceptes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de formular un projecte. També incorpora un guió que permet desenvolupar tots els elements que componen un projecte.

▲ Tornar a l'índex

7. Manual del Curso Básico en Gestió de Calidad para ONG de Acción Social

Aquest document aborda els continguts que es treballen als Cursos Básicos sobre Gestión de Calidad que desenvolupa anualment la Plataforma de ONG de Acción Social. La publicació analitza, en primer lloc, les entitats no lucratives, el context i repte que suposa per aquestes la gestió de la qualitat. A més, es detallen les condicions organitzatives per a la qualitat i els principis de qualitat, clients, processos i resultats, així com els avantatges i dificultats a l’hora d’implementar un procés d’aquestes característiques. 

▲ Tornar a l'índex

8. Más de cien consultas frecuentes de las ONL

Aquest llibre pertany a la col·lecció Cuadernos de gestión de la Fundación Luis Vives i recull algunes de les preguntes més freqüents a l’hora de gestionar les entitats no lucratives. 

▲ Tornar a l'índex