Estratègia 2020: 20 milions de persones menys en risc de pobresa

 • Imatge de l'Estratègia 2020

  Imatge de l'Estratègia 2020

 • Logo de l'Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social

  Logo de l'Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social

 • Gràfic sobre el risc de pobresa a Europa. Font: Eurostat

  Gràfic sobre el risc de pobresa a Europa. Font: Eurostat

L’Any Europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió Social acaba marcat per la crisi econòmica que, junt amb les retallades en despesa social, no ha permès assolir grans avenços en la lluita contra la pobresa a Europa.

El principi rector de Any Europeu contra la pobresa i l’exclusió social 2010 era el de "canalitzar les preocupacions de les persones que pateixen la pobresa" i fomentar la participació dels ciutadans i agents implicats en la lluita per a la millora de la seva situació.

De fet, les organitzacions de la societat civil i els interlocutors socials han col·laborat durant tot l'any amb la Comissió Europea i els països participants per a l'organització de les múltiples activitats que s'han dut a terme al llarg de 2010.

El passat 17 de desembre es va clausurar l’Any Europeu 2010 a Brussel·les, en un acte en què es va presentar la "Declaració del Consell sobre l’Any Europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social: treballar junts per lluitar contra la pobresa l’any 2010 i més enllà".

La Declaració renova el compromís de la Unió Europea en la lluita contra la pobresa, inclosa ja al Tractat de Lisboa de 2000.

Malgrat els efectes de la crisi sobre els més desafavorits, el document reconeix que la celebració de l’Any Europeu ha contribuït a donar una veu més potent als exclosos.

La Declaració expressa, a més, la necessitat de prevenir i reduir la pobresa i l’exclusió social i convida tots els actors implicats a tenir ben present aquesta prioritat en l’execució de l’Estratègia 2020, l’adopció de la qual destaca com a gran pas endavant de l’Any Europeu contra la pobresa.

 

Estratègia 2020

L’Estratègia 2020, basada en els principis de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, es proposa cinc grans objectius quantificables que hauran de ser assolits l’any 2020:

 1. El 75% de la població entre 20 i 64 anys haurà de tenir feina, deixant enrere així el 69% actual.
 2. El 3% del PIB de la UE haurà d’invertir-se en I+D.
 3. Caldrà assolir l’objectiu 20/20/20 en matèria de clima i energia: reduir un 20% les emissions i incrementar el percentatge de fonts d’energia renovables fins a un 20 % i en un 20 % l’eficàcia energètica.
 4. El percentatge d’abandonament escolar haurà de ser inferior al 10% i com a mínim el 40% de la generació més jove haurà de tenir estudis superiors complets
 5. Reduir en 20 milions el nombre de persones que viuen amb risc de pobresa o exclusió social, la qual cosa implica una reducció del 25 %.

Aquests objectius queden també recollits als Indicadors de l’Eurostat sobre la situació actual i la previsió per al 2020 per assolir l'Estratègia 2020.

Segons les dades de l’Eurostat, 84 milions d’europeus estaven en risc de pobresa l’any 2008, el 16.5% de la població de la Unió (el 19.5% si parlem de l’Estat espanyol). Més de la meitat d’aquestes persones són dones i 20 milions són infants. Amb la crisi econòmica, però, aquesta situació no ha fet més que agreujar-se.

Prenent en consideració, a més del risc de pobresa, els indicadors de persones en situació de privacions greus i d’aquelles que viuen en llars amb baixa intensitat d’ocupació, la xifra d’europeus afectats per -com a mínim- un d’aquests tres indicadors s’elevaria a 116 milions.

En el cas de Catalunya, tal com assenyala la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social. el nombre de persones en risc de pobresa va augmentar en gairebé un 2% entre l'any 2008 i el 2009, en què el percentatge total es va situar en un 18,4% de la població catalana.

Amb tot, al document de l’ Estratègia 2020, Durão Barroso ens recorda que els cinc objectius marcats per a l'any 2020 són “ambiciosos però assolibles” i que requereixen que les institucions i líders europeus els facin seus i donin una resposta coordinada que inclogui els interlocutors socials i la societat civil.

 

Plataforma europea contra la pobresa

La Declaració del Consell sobre l’Any Europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social acaba fent referència a la iniciativa coneguda com a Plataforma Europea contra la Pobresa, que queda definida com a continuadora del llegat de l’Any Europeu contra la pobresa.

La Comunicació sobre la Plataforma europea contra la pobresa neix d’una de les set "iniciatives emblemàtiques" de l’Estratègia 2020, que abasten temes d’ocupació, educació i innovació ("Joventut en moviment", "Agenda digital", etc.).

Segons queda definida a l’Estratègia 2020, la Plataforma ha de garantir la cohesió social i territorial de tal forma que els beneficis del creixement i l’ocupació siguin àmpliament compartits i les persones que pateixen pobresa i exclusió social puguin viure dignament i ser part activa de la societat.

Les accions clau de la Plataforma són:

 • Promoure la innovació en política social, per trobar solucions intel·ligents per a l’Europa postcrisis.
 • Fer el millor ús possible dels fons de la Unió Europea, particularment del Fons Social Europeu.
 • Fer que la protecció social i els serveis socials siguin més eficaços i responguin millor a les noves necessitats socials
 • Embarcar un nombre molt superior de socis en la lluita contra l’exclusió.

 


 

Més informació

 

Afegeix un comentari nou