Hèctor Gardó: "El pas de construir el projecte a fer-lo i picar pedra cada dia és el que separa la innovació social de l'emprenedoria social"

Associació per a Joves Teb
La imatge de l'entrevistat a les xaxes socials
Gràfic que representa el concepte d'emprenedoria social. Font: secció d'Emprenedoria Social del web de la Universitat de Barcelona (UB)
La "Biblioteca de les Coses" (Library of Things), projecte iniciat per uns joves a Londres, podria ser considerada com a experiència d'emprenedoria social

Hèctor Gardó: "El pas de construir el projecte a fer-lo i picar pedra cada dia és el que separa la innovació social de l'emprenedoria social"

Associació per a Joves Teb

Resum: 

L'Hèctor, consultor d'Innovació Oberta, ens explica en aquesta entrevista què és el que entenem per innovació i emprenedoria social, així com la seva relació amb la transformació de la societat.

Cada vegada es parla més d'innovació social, però no sempre tenim clar què és exactament. Què ha de tenir un projecte per ser socialment innovador?

Comencem per la innovació. Entenem que la innovació és el procés en el qual es desenvolupen nous productes, serveis o experiències que aporten un nou valor a un client o usuari concret. Per tant, si no és nou, no és innovació. I si no hi ha un destinatari final que valora aquesta novetat, tampoc hi ha innovació. Aquesta lògica, aplicada a reptes de caire social com pobresa, educació, salut o d'altres, seria la innovació social. Al final, l´objectiu és canviar el món a través d'aquestes innovacions.

La innovació social intenta transformar la societat?

Com ja anticipava, la vocació de la innovació social és millorar l'entorn, i per tant és un procés que hauria de ser sempre transformador de la societat. No vol dir que replicar coses que ja funcionen sigui pitjor que innovar, simplement és una qüestió de termes. Per tant, replicar allò que funciona és genial, però hi ha reptes globals i locals que requereixen de noves idees i enfocaments, aquí és on entra la innovació social i la creativitat inherent en els seus processos.

La innovació social està molt relacionada amb l'emprenedoria social. De quina manera es relacionen?

La emprenedoria social és portar a terme la idea o projecte que tenim entre mans. Hi ha gent que és molt bona generant idees, ja que la seva capacitat creativa és molt alta. Hi ha persones que no són tan creatives però són capaces de transformar les idees en quelcom tangible i construir un projecte. Finalment hi ha emprenedors, amb unes capacitats i competències com la comunicació i la creació de xarxes que resulten clau per fer d'un projecte una realitat que funcioni.

En el món associatiu i del voluntariat sovint s'hi acostuma a innovar. Pots parlar-nos d'experiències que coneguis d'innovació o emprenedoria en aquest àmbit?

Us explico un cas personal. A Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat, un grup de joves teníem una hipòtesi, que també era un repte: si oferim unes activitats de lleure saludable a la vegada que divertit, podem fer que joves en risc d'exclusió social i amb hàbits de lleure perillosos i poc saludable vinguin amb nosaltres? Vàrem treballar en una oferta innovadora, pel fet que no s'havia fet mai. Sempre amb el factor de l'empatia molt present. Sempre pensant en quines activitats vol fer un jove a les 22h un divendres, més enllà d'anar a la discoteca i estar al carrer.

Aquest plantejament el vàrem anar construint en una proposta que es deia (Underground Bellvitge) i que ja fa cinc anys que roda, amb el suport de la Fundació la Vinya (@fundaciolavinya). El pas de construir el projecte a fer-lo i picar pedra cada dia seria el que separa la innovació social de l'emprenedoria social.

Quins agents hi ha implicats en la innovació social, o en l'emprenedoria social?

Poden ser-hi, i de fet, haurien de ser-hi tots! Cada entitat dóna un enfoc i un valor diferenciat. L'heterogeneïtat és important, sobretot a la fase de planificació i disseny. Nosaltres vam comptar amb poc suport, com els hi passa a tots els emprenedors. I poc a poc, obtenint resultats vam aconseguir implicar més agents.

I amb quin suport compta?

Hi ha entitats públiques i privades que donen suport a les iniciatives, tant a nivell associatiu i "non-profit" com per empreses socials, que també és un àmbit interessant. La meva recomanació seria que si tens una idea, un somni, no esperis a tenir recursos ni contactes per començar a engegar-ho. Tots els començament són precaris, i has d'anar amb una lògica "low-cost". Cal tenir resultats d'impacte en la mesura que puguis, i poc a poc, escalar el projecte per maximitzar l'impacte.

Comentaris

Creativitat: tenir idees.

Innovació social: tenir idees que donen resposta a reptes socials i dur-les a terme.

Emprenedoria social: fer innovació muntant una empresa social.

Afegeix un comentari nou