Igualtat i conciliació: experiències i reptes

  • Taula sobre igualtat i conciliació de la Setmana de l'RSC. Font: Suport Associatiu

    Taula sobre igualtat i conciliació de la Setmana de l'RSC. Font: Suport Associatiu

  • Bones pràctiques recollides per la Reforma horària. Font: Suport Associatiu

    Bones pràctiques recollides per la Reforma horària. Font: Suport Associatiu

En el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social, diverses entitats van explicar les seves experiències i pràctiques per fomentar la igualtat de gènere i conciliar vida laboral i personal.

La taula rodona 'Igualtat i conciliació' va tenir lloc el 20 d'octubre com a part de la 7a Setmana de la Responsabilitat Social. A l'acte hi van participar Ernest Clotet, regidor de serveis socials, participació i igualtat de l'Ajuntament d'Artés; Xavier Pereira, membre de la Iniciativa per la reforma horària; Ana Rodríguez, directora d'Estratègia i Projectes de l'Institut Català d'Oncologia, i Josep Roset, gerent de Metropolis Grup.

Gestió de la igualtat des d'un ajuntament

Ernest Clotet, regidor de Drets Socials a l'Ajuntament d'Artés, va explicar el procés de posada en marxa del Pla intern d'Igualtat d'aquest consistori, iniciat fa un any a partir d'un ajut atorgat per la Diputació.
Aquest treball els va permetre fer una anàlisi de diversos àmbits (gestió organitzativa, polítiques de selecció, comunicació...) i adonar-se de les mancances i reptes pendents. “La conscienciació de la societat s'ha de renovar, hi ha coses que són assumides com a normals però que no són igualitàries”, afirma Clotet.

Com a conclusió de les reflexions que van sorgir d'aquest procés, van promoure's tot de propostes de millora recollides al Pla, entre les quals s'inclou l'impuls de la formació interna (per exemple, sobre llenguatge no sexista per al departament de comunicació), el treball de conscienciació entre la plantilla, la flexibilitat horària i la possibilitat d'explorar el teletreball per a aquelles feines que es poden fer des de casa. Tot i les dificultats, Clotet va assenyalar que, per aconseguir canvis a favor de la igualtat, cal 'predicar amb l'exemple', en aquest cas des de l'administració.
 

Reforma horària

Per la seva banda, Xavier Peralta, membre de la Iniciativa per la reforma horària, va reivindicar la necessitat que la ciutadania pugui gaudir de més "temps de lliure disposició” per aconseguir més qualitat de vida, millorar la salut i, alhora, afavorir el rendiment laboral. La compactació d'horaris a la feina, la flexibilitat a les hores d'entrada i sortida i fer front al 'presencialisme' a l'oficina són alguns dels objectius que va considerar bàsics per aconseguir aquest canvi.

Peralta va explicar que s'havien realitzat proves pilot a diverses empreses, entitats i administracions públiques catalanes per adaptar l'horari, i que els resultats, que seran presentats el proper 4 de novembre, havien estat força positius. També va donar a conèixer propostes de millora i bones pràctiques que algunes d'aquestes organitzacions havien aplicat en relació a la flexibilitat horària, jornades intensives, reunions operatives o reducció dels temps dels àpats, entre d'altres.


Presència a la feina versus eficàcia

"No s'ha de premiar la presència a la feina, sinó l'eficàcia", va defensar Josep Roset, gerent de Metropolis Grup, durant la seva intervenció. Roset va explicar les claus del procés de reflexió que la seva organització havia dut a terme per promoure la conciliació laboral i personal i va presentar el seguit de accions que s'havien establert posteriorment, entre les quals figuren el teletreball, la flexibilitat horària, ampliar la durada dels permisos de maternitat i paternitat i el temps assignat a la lactància, ingressar les nòmines 4 dies abans de final de mes o gaudir d'una tarde lliure el dia de l'aniversari. "La flexibilitat i propiciar la conciliació de la vida personal i professional no és només un discurs social, és una veritable eina de gestió i motivació" va assenyalar com a conclusió.

Per la seva part, Ana Rodríguez, de l'Institut Català d'Oncologia, es va referir a com s'havien potenciat, al llarg dels darrers set anys, la igualtat d'oportunitats en aquesta institució i com això s'havia reflectit en una representació més igualitària en els òrgans de gestió.

Afegeix un comentari nou