Tens en compte la perspectiva de gènere a les comunicacions de la teva entitat?

 • Imatge de la guia del CJB

  Imatge de la guia del CJB

 • Il·lustració de la guia sobre llenguatge no sexista a l'àmbit de la salut

  Il·lustració de la guia sobre llenguatge no sexista a l'àmbit de la salut

 • Imatge de la guia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

  Imatge de la guia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

 • Aquesta altra apareix a la de l'Ajuntament de Reus

  Aquesta altra apareix a la de l'Ajuntament de Reus

 • Font: zizurardoi.com

  Font: zizurardoi.com

Us proposem algunes estratègies per fer servir un llenguatge no sexista a les accions comunicatives que dugueu a terme. Es tracta d'algunes recomanacions que esperem que us puguin ser d'utilitat.

El llenguatge estructura el nostre pensament, però a més transmet aspectes culturals, la nostra visió del món, valors i actituds. Com a reflex social y cultural, hi ha molts aspectes masclistes es posen en evidència moltes vegades quan parlem o escrivim.

De la mateixa manera que succeeix amb la resta de les llengües romàniques, el català és una llengua de gènere, ja que els substantius, adjectius, articles i pronoms varien en funció de si el gènere és masculí o femení. Això no passa, per exemple, amb l'anglès.

Sobretot en l'ensenyament de fa algunes dècades, a l'escola vam aprendre la utilització del masculí genèric com a fórmula que inclou homes i dones. A "els nens s'han de rentar les mans" hem acabat interioritzant que també ens estem referint a les nenes, però des d'un punt de vista de gènere estan quedant excloses. Si aquesta frase es diu en una llar d'infants, molt probablement es rentaran les mans només els nens i les nenes no es donaran per al·ludides.

L’ús dels genèrics masculins és doncs discriminatori i cal fer un esforç per evitar-ho, tant amb les construccions que fem servir a un nivell formal, com també a un nivell conceptual. A més, hem d'intentar mirar per l'economia del llenguatge.

 

Fórmules que podem fer servir

Per tal de simplificar els exemples, en la majoria dels casos s'inclou entre parèntesi la forma que cal substituir.

Formes concretes

 • Noms de professions

Hem d'utilitzar la forma femenina de càrrecs, oficis i professions si són exercits per dones: educadora, oficiala administrativa, advocada, metgessa...

En relació a les professions, tot i no ser una forma concreta també es pot fer servir "profesional de l'educació".

Formes genèriques

És convenient utilitzar-les quan ens adrecem a un col·lectiu de persones compost tant per homes com per dones.

 • Mots col·lectius

Quan existeix un genèric real, aquesta és la millor opció que podom fer servir: humanitat (homes), voluntariat (voluntaris), alumnat (alumnes), veïnat (veïns), ciutadania (ciutadans), comunitat, infància (nens), descendència (fills)... Cal tenir en compte que hi ha paraules com "infants" que fan referència per igual a nens i nenes, o "professional" a homes i dones.

Un recurs molt utilitzat és fer servir la paraula "persones" combinant-la amb d'altres: les persones interessades (els interessats)... S'ha de procurar no abusar d'aquesta forma i és preferible trobar un genèric real.

De vegades serà necessari fer servir dos mots: equip educatiu (educadors), personal administratiu (administratius), població reclusa (reclusos), equip mèdic o cos mèdic (metges)... Per altra banda, hi ha paraules que inclouen els dos gèneres: advocacia (advocats), empresariat (empresaris)...

S'acostuma a veure més als contractes, però podem fer servir: la part arrendatària (l'arrendatari)...

 • Expressions sense marca de gènere

Podem fer construccions: qui no hi estigui d’acord (els que no hi estiguin d’acord), us donem la benvinguda (benvinguts), us agraïm la vostra atenció (molt agraïts per la vostra atenció), amb la col·laboració de (col·laboradors), redactat per (redactors)...

Una altra possibilitat és el tractament personal de vós: us convidem (el/la convidem), aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment (aprofito l’avinentesa per saludar-lo/la cordialment)...

 • Frases i perífrasis

Freqüentment hi ha moltes maneres de dir una mateixa cosa: tots els inscrits i les inscrites a la trobada (tothom que s’hagi inscrit a la trobada), la població de Catalunya (totes les catalanes i tots els catalans), la resta de participants votarà demà (tots els altres participants votaran demà)...

 • Organismes i unitats administratives

Exemples d'opcions que tenim: ajuntament o alcaldia (alcalde), assessoria o consell assessor (assessors), presidència (president), direcció (director), secretaria (secretari)...

 • Documents o impressos per emplenar

En aquest cas disposem també de fórmules alternatives: nom (Sr./Sra.), destinació (destinataris), lloc de naixement (nascut a)...

Formes dobles

Quan no se’ns acut una forma genèrica podem optar per duplicar la forma masculina i la femenina: els socis i sòcies, les treballadores i els treballadors, el tècnic o tècnica...

L’ordre dels factors implica jerarquització. És per això que és convenient alternar les formes femenines i masculines al llarg dels textos: les noies i els nois que s’hi interessin / els nois i les noies que s’hi interessin...

L’ús de la barra inclinada només és recomanable en textos escrits breus, com poden ser impresos, anuncis, etc.: senyor/a, director/a...

 

Si vols aprofundir en aquest tema...

Afegeix un comentari nou