La UAB premia els Treballs de Fi de Grau que promouen la transformació social

  • Cartell promocional

    Cartell promocional - Font: Fundació Autònoma Solidària

Es poden presentar Treballs de Fi de Grau elaborats per alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona fins el 22 de setembre del 2017.

L'Observatori per a la Igualtat convoca la segona edició dels Premis als Millors TFG amb Perspectiva de Gènere i la Fundació Autònoma Solidària ho fa, al seu torn, per primera vegada amb els Premis als Millors TFG sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global, dues convocatòries per a premiar els Treballs de Fi de Grau que promouen el canvi social.
 
Per una banda, la FAS persegueix l'objectiu de promoure l'interès per la recerca en l'àmbit del desenvolupament sostenible i  la justícia global, a més de plantejar el premi com una contribució des de la UAB a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per la seva banda, l'Observatori per a la Igualtat, que convoca el premi juntament amb l'Institut Català de les Dones, vol sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i la no discriminacióa partir de fomentar el seu interès en la recerca.
 
Pel que fa a la temàtica dels treballs, en el cas dels Premis als millors TFG amb Perspectiva de Gènere entenem la perspectiva de gènerecom una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza, analitza o afronta les desigualtats entre dones i homes, incloent aquelles institucions socials i culturals que les sustenten, com la família, la sexualitat, la divisió sexual del treball, els processos de socialització, les lleis, les creences, valors i normes socials, entre d’altres. La perspectiva de gènere considera el gènere com a construcció històrica de caràcter social i cultural, que actua com a principi, ordena l’accés de manera desigual als recursos  (materials, ideològics i simbòlics) i crea una jerarquia entre allò que es defineix en cada context com a masculí o femení, articulant-se i reforçant altres desigualtats. Per últim, el gènere estructura la identitat personal incloent els aspectes psicològics, corporals, sexuals, i culturals, atribuint als individus rols, pràctiques, expectatives, necessitats, comportaments i atributs en funció de la diferència sexual entre homes i dones.
 
Quant a les temàtiques sobre les quals poden tractar els TFG que optin als Premis als Millors TFG sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Globalsón les següents: desenvolupament sostenible,economia social i cooperativisme, drets humans, dret d’asil, governança i democràcia participativa, conflictes i construcció de pau, migracions, interculturalitat, antiracisme, participació, voluntariat, moviments socials, educació per a la justícia global, comunitats i escenaris saludables, salut comunitària.
 
Els requisits per a les dues convocatòries són pràcticament els mateixos:
- El treball ha d'haver estat presentat com a Treball de Fi de Grau el curs 2016-2017 a qualsevol dels graus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- La nota mínima és de 8,5.
 
Poden ser treballs individuals o col·lectius. La FAS, a més a més, requereix que el treball hagi estat redactat en català, castellà o anglès i assistir a l'acte d'entrega dels premis. La comissió avaluadora valorarà que el treball inclogui perspectiva de gènere.
 
 
Com participar-hi?
 
El termini per presentar-se finalitza el 22 de setembre de 2017 per a les dues convocatòries. L'alumnat que vulgui participar haurà de seguir els següents passos, segons a quina convocatòria vagi dirigit el seu treball:
 
1) Premis als Millors TFG amb Perspectiva de Gènere: cal inscriure's omplint el formulari on-line, i enviar el treball en format PDF (sense l'autoria) i una còpia de l'expedient acadèmic del grau a observatori.igualtat@uab.cat.
 
2) Premis als Millors TFG sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global: cal enviar el treball i una carta firmada pel tutor o tutora del treball on s'especifiqui la data d'entrega i la qualificació del mateix a fas.cooperacio@uab.cat.
 
Els premis consisteixen en un diploma i un obsequi, a més de la publicació i difusió dels treballs en diferents canals d’àmbit universitari i social. S’entregaran en un acte acadèmic que es realitzarà el mes de novembre o desembre de 2017.
 
Per a més informació, en els següents enllaços podreu consultar les bases dels Premis als Millors TFG amb Perspectiva de Gènere i dels Premis als Millors TFG sobre Desenvolupament Sostenible i Justícia Global.

Afegeix un comentari nou