Més a prop dels Objectius del Mil·lenni. Informe 2012

  • Portada de l'informe

    Portada de l'informe

  • Logotip de Nacions Unides

    Logotip de Nacions Unides

  • Logotip dels Objectius de desenvolupament del Mil·lenni

    Logotip dels Objectius de desenvolupament del Mil·lenni

Quan falten tres anys pel termini fixat l’any 2015, s’han assolit algunes fites importants en matèries com ara la reducció de la pobresa extrema o l’accés a l’aigua potable. No obstant això, altres àmbits com ara la mortalitat materna continuen lluny d’assolir els objectius malgrat els avenços registrats.

L'informe 2012 de Nacions Unides fa un repàs als 8 Objectius de desenvolupament del Mil·lenni a fi d’oferir un mapa actual de la situació i mostrar en quins camps s’està avançant més i en quins cal fer majors esforços.

D’entre les bones notícies, en destaca que la taxa de pobresa de persones que l’any 2010 vivien amb menys d’1.25 dòlars al dia s’hauria reduït a menys de la meitat respecte 1990. Si es confirmen aquestes dades, voldrà dir que el primer dels Objectius s’ha assolit a escala mundial molt abans de 2015.

En el capítol d'èxits també s'hi compta la paritat assolida en ensenyament primari entre nens i nenes i l'augment arreu del món de l'accés al tractament per a persones amb VIH.

Igualment, l’any 2010 també es va aconseguir reduir a la meitat el nombre de persones sense accés sostenible a l’aigua potable i, pel que fa a la mortalitat infantil, s’ha passat dels 12 milions d’infants l’any 1990 a 7,6 milions.  Quant a la salut i mortalitat materna, però, els avenços són molt lents: la disminució d’embarassos adolescents i l’expansió de l’ús d’anticonceptius des de l’any 2000 avança a un ritme més lent que en la dècada anterior.

Segons el secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, assolir els Objectius del Mil·lenni en el termini fixat és difícil però no impossible.

Amb tot, segons el secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, assolir els Objectius del Mil·lenni en el termini fixat és “difícil però no impossible” i, en gran mesura, depèn del grau de compliment del vuitè dels objectius: l’aliança mundial per al desenvolupament, àmbit en què caldria evitar que l’actual crisi econòmica reverteixi els avenços que ja s’han aconseguit.

Comentaris

Afegeix un comentari nou