Passos cap a la prohibició de l'especulació alimentària

 Font:
Font:

Passos cap a la prohibició de l'especulació alimentària

Resum: 

Arran de la campanya Banca bajo control (Banca sota control) de Veterinaris Sense Fronteres, la denúncia contra les pràctiques especulatives amb aliments d'alguns bancs ha arribat al Congrés espanyol i al Parlament de Catalunya. Aquest darrer ha estat el més contundent, demanant la seva prohibició.

La campanya Banca bajo control alerta sobre les pràctiques d'algunes entitats financeres, com ara el Banc Sabadell i Catalunya Caixa, que tenen entre la seva cartera un fons especulatiu que opera amb aliments, en concret amb els cereals bàsics de l'alimentació humana (blat de moro i blat), amb la soja, el cacau, el sucre, el suc de taronja, els porcs i vedells, etc.

L'especulació alimentària ha estat identificada com la principal causa de les crisis alimentàries dels últims anys. Així ho afirmen les Nacions Unides, la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura), el Banc Mundial, la Unió Europea i d'altres organitzacions i agències internacionals. Tot i així, hi ha bancs que continuen amb aquesta pràctica.

Segons dades del Banc Mundial, l'especulació alimentària porta a la fam a més de 44 milions de persones cada any.

Gràcies a la campanya promoguda per Veterinaris Sense Fronteres la denúncia de l'especulació alimentària ha arribat tant al Congrés espanyol com al Parlament català.

La comissió parlamentària de Cooperació Internacional del Govern espanyol va aprovar el 25 d'abril una Proposició no de Llei sobre inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat en països en vies de desenvolupament. S'hi demana al Govern que impulsi "les mesures necessàries per evitar els moviments de caràcter exclusivament especulatiu", també s'insta a defensar davant el G-20 el "fre a l'especulació en el mercat d'aliments".

El Parlament de Catalunya ha anat més enllà i el 4 de maig va aprovar la proposta de resolució en què s'insta el Govern a emprendre totes les accions necessàries davant el Govern central perquè reglamenti en l'àmbit de les seves competències la prohibició de les inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat.

Veterinaris sense Fronteres ens recorda que cal seguir treballant en aquesta direcció i que "el Govern haurà de prendre mesures per acabar amb aquesta xacra, controlant un sistema que està especulant amb un dret bàsic com és l'alimentació".

Vols saber més sobre l'especulació alimentària? Consulta aquest enllaç o mira aquest vídeo:

Afegeix un comentari nou